Dołącz do nas
na facebooku

Odwiedź nasz profil

Dołącz do nas
na YouTube

Odwiedź nasz kanał

Śledź nas
na Twitterze

Welcome!

Raport roczny PKWP (ACN) 2019

Jak co roku PKWP prezentuje roczne sprawozdanie ze swojej działalności. W 2019 na wsparcie Kościoła na całym świecie przeznaczyliśmy ponad 100 mln euro. Wśród głównych beneficjentów znalazły się Afryka i Bliski Wschód.

Raport roczny ACN

Międzynarodowe katolickie stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie (ACN International), które posiada 23 biura krajowe i ponad 330 tys. zaangażowanych prywatnych darczyńców na całym świecie, zebrało w 2019 r. ponad 106 milionów euro na rzecz cierpiących i prześladowanych chrześcijan, utrzymując mniej więcej taki sam poziom jak w roku poprzednim.

Dzięki dodatkowej kwocie około 5 mln euro z darowizn przeniesionych z poprzedniego roku, stowarzyszenie było w stanie sfinansować działania o łącznej wartości 111,2 mln euro. Około 80,4% z nich - czyli około 90 milionów euro - zostało przeznaczone na trzy obszary będące głównymi „filarami” jego misji: bezpośrednie wsparcie finansowe poprzez różne projekty pomocowe, informowanie o sytuacji chrześcijan w różnych krajach oraz zachęcanie wyznawców Chrystusa do modlitwy za ich cierpiących braci.

W sumie organizacja wsparła 5 230 projektów, udzielając różnorodnej pomocy w 139 krajach świata, przede wszystkim w Afryce i na Bliskim Wschodzie, o łącznej wartości 75,9 mln euro. W porównaniu z rokiem 2018 liczba wspartych projektów wzrosła o 211. Skorzystało z nich w sumie 1 162 diecezji, czyli ponad jedna trzecia wszystkich diecezji katolickich na świecie.

Regionem, w którym zlokalizowana była większość projektów PKWP, po raz kolejny była Afryka – prawie jedna trzecia przyznanych środków (29,6%) umożliwiła realizację łącznie 1 766 projektów. W Nigerii (121), Kamerunie (91) i Burkina Faso (52), gdzie fundamentalizm islamski i terroryzm dżihadu sieją spustoszenie wśród ludności, PKWP sfinansowała 264 projekty na łączną kwotę 3 mln euro. Krajem, w którym zrealizowano najwięcej projektów w 2019 roku (jednocześnie trzecim na świecie) – zapomnianym przez międzynarodową społeczność, ogromnym powierzchniowo (ponad 2 mln km²) i cierpiącym przez poważne konflikty – była Demokratyczna Republika Konga. PKWP sfinansowała tu 268 projekty na łączną kwotę 3,3 miliona euro.

Raport roczny ACN

Około 22,1% przyznanej pomocy przeznaczono na wsparcie mniejszości chrześcijańskich na Bliskim Wschodzie (kolebce chrześcijaństwa), których egzystencja jest zagrożona. W Syrii, która nadal cierpi z powodu straszliwej wojny domowej, PKWP sfinansowała 132 projekty na łączną kwotę prawie 7,6 miliona euro – w większości skupiające się na podstawowej pomocy egzystencjalnej, umożliwiającej przetrwanie. Drugim dużym beneficjentem był Irak, gdzie po odbudowie ponad 6 tys. domów w poprzednich latach, rozpoczął się nowy etap rekonstrukcji miejsc kultu i klasztorów, stanowiący odnowę duchowej ojczyzny wielu chrześcijańskich rodzin, które powróciły do swoich miast i wsi. Spośród 50 dużych projektów w Iraku, zatwierdzonych przez PKWP na łączną kwotę 5,6 mln euro, zupełnie wyjątkowym był ten dotyczący odbudowy katedry Al-Tahira w Qaraqosh – największego kościoła chrześcijańskiego w Iraku.

Kolejnym krajem dotkniętym działaniami wojennymi i poważną biedą gospodarczą, a jednocześnie bogatym duchowo, była Ukraina. To kraj będący priorytetem dla PKWP w Europie Wschodniej. W 2019 r. stowarzyszenie wsparło tu prawie 300 projektów, przeznaczając na nie ponad 4 miliony euro.

W Ameryce Łacińskiej krajem, który otrzymał najwięcej pomocy od PKWP stała się Wenezuela (zaraz po Brazylii), dotknięta głębokim kryzysem politycznym i ekonomicznym, wstrząsami społecznymi i prawie całkowitym brakiem opieki zdrowotnej. PKWP finansowała tutaj 108 projektów, zapewniających istotne wsparcie dla Kościoła i mieszkańców – dla wielu z nich była to jedyna pomoc jaką otrzymali od kogokolwiek. W Azji priorytetem PKWP było wsparcie dla Pakistanu i Indii, gdzie islamski fanatyzm religijny w jednym i skrajny hinduski fundamentalizm w drugim przynoszą codzienną dyskryminację i zagrożenie dla zwykłego życia tamtejszych mniejszości chrześcijańskich.

Niezależnie od położenia geograficznego PKWP udzieliła również pomocy w formie 1 378 635 stypendiów mszalnych. Msze św., które zostały odprawione w 2019 r. w intencjach darczyńców, stanowiły około 15,9 % przekazanych darowizn. Dzięki temu stowarzyszenie mogło wesprzeć 40 096 księży – mniej więcej co dziesiątego na całym świecie. Większość stypendiów stanowiła pomoc nie tylko dla samych kapłanów, ale także dla ich pracy duszpasterskiej i społecznej, czyli dla ludzi, wśród których żyją.

Raport roczny ACN

PKWP kontynuowało też wsparcie formacji seminarzystów i członków zgromadzeń zakonnych, którą uważa za kluczową dla przyszłości Kościoła. Dzięki tej pomocy ponad 13 tys. sióstr zakonnych było w stanie kontynuować i ulepszać swoją służbę najbiedniejszym i najbardziej bezbronnym, zarówno żyjącym na marginesie wielkich miast lub w rozdartych wojną regionach, jak i w niedostępnych obszarach górskich i leśnych. W tym samym czasie PKWP była w stanie wspierać studia ponad 16 200 młodych seminarzystów na całym świecie, czyli co siódmego. Projekty te stanowiły około 16% łącznej pomocy.

Warto też wspomnieć, że od początku 2019 roku PKWP sfinansowała 266 samochodów, 119 motocykli, 266 rowerów, 4 autobusy, 3 ciężarówki i 12 małych statków, ułatwiających misję duszpasterską Kościoła drogą lądową i morską w wielu odległych i trudno dostępnych regionach, wśród nich w Brazylii, Burundi, Indiach i na Madagaskarze.

Stowarzyszenie PKWP zostało założone w 1947 roku po drugiej wojnie światowej, początkowo dla wsparcia uchodźców, a przez wiele lat jego działalność koncentrowała się na wspieraniu Kościoła prześladowanego za żelazną kurtyną. Od tego czasu, poza finansowaniem projektów, celem PKWP było informowanie świata o trudnej sytuacji Kościoła cierpiącego i wspieranie go poprzez działalność polityczną.

Obecnie na całym świecie około 200 milionów chrześcijan nie może swobodnie praktykować swojej wiary, a w ponad 80 krajach podstawowe prawo do wolności religijnej nie jest zagwarantowane. Aktualnie chrześcijanie są prześladowani, uciskani lub aktywnie dyskryminowani w ponad 40 krajach.

W związku z tym w 2019 roku PKWP wystąpiła w imieniu prześladowanych chrześcijan przed organizacjami międzynarodowymi, takimi jak Organizacja Narodów Zjednoczonych i Unia Europejska, opublikowała liczne teksty i artykuły w co najmniej sześciu językach, a także wywiady i programy audiowizualne na temat sytuacji cierpienia wyznawców Chrystusa, zarówno w mediach krajowych, jak i międzynarodowych. Ponadto zaprosiła przedstawicieli i ofiary prześladowanego Kościoła do wzięcia udziału w międzynarodowych spotkaniach, wydarzeniach i konferencjach, dzięki czemu osoby te mogły złożyć osobiste świadectwo na temat sytuacji, które często są nieznane lub ignorowane przez Zachód. Przykładem może być „Noc świadków” („Night of witness”) w katedrze Notre Dame w Paryżu, która miała miejsce zaledwie kilka tygodni przed tragicznym pożarem, a także „Czerwony tydzień dla prześladowanych chrześcijan” („Red Week for Persecuted Christians”), podczas którego na czterech kontynentach oświetlono na czerwono tysiące ważnych budynków i pomników, aby zwrócić uwagę na prawo do wolności religijnej i cierpienia prześladowanych chrześcijan (m.in. Sanktuarium Świętego Józefa w Poznaniu – jedyny obiekt w Polsce, który włączył się w tę akcję).

Wreszcie w wymiarze modlitewnym jedną z inicjatyw wartych wspomnienia była kampania różańcowa „Milion dzieci modli się na różańcu” o jedność i pokój na świecie. W 2019 roku przy wsparciu Ojca Świętego za pośrednictwem mediów społecznych, setki szkół, parafii, wspólnot religijnych i niezliczone rodziny w ponad 80 krajach świata przyłączyło się do tej modlitewnej akcji, zjednoczeni w przekonaniu, że oprócz konkretnej pomocy praktycznej, modlitwa i wiara są ostatecznie niezbędne do uzdrowienia tego świata.

Pomimo poważnych ekonomicznych konsekwencji pandemii Covid-19, stowarzyszenie stara się utrzymać ten sam poziom wsparcia dla cierpiącego Kościoła w 2020 roku. Obecnie jest to wielkie wyzwanie, gdyż potrzeby w wielu krajach partnerskich znacznie się zwiększyły. Na początku kwietnia br. PKWP przeznaczyła 5 milionów euro na wsparcie dla księży i osób konsekrowanych oraz dla tych, którym służą w najbiedniejszych krajach. Ponadto zorganizowała też inne programy nadzwyczajnej pomocy dla cierpiących chrześcijan, zwłaszcza w Syrii i Pakistanie.


Twój
koszyk

BRAK PRODUKTÓW