Dołącz do nas
na facebooku

Odwiedź nasz profil

Dołącz do nas
na YouTube

Odwiedź nasz kanał

Śledź nas
na Twitterze

Welcome!

„Raport o Wolności Religijnej” - ogólnoświatowa publikacja: 20 kwietnia 2021 r.

Religious Freedom in the World Report (RFR)

Raport o Wolności Religijnej na świecie

Czym jest Raport o Wolności Religijnej (RFR)?

20 kwietnia 2021 r. Pomoc Kościołowi w Potrzebie (ACN International) przedstawi 15. edycję „Raportu o Wolności Religijnej na Świecie” („Religious Freedom in the World Report” / RFR). Jest to jedyne tego typu opracowanie przygotowywane przez instytucję katolicką, które bada i analizuje sytuację dotyczącą wolności religijnej we wszystkich 196 krajach świata. Opracowanie obejmuje wszystkie religie i jest dostępne w sześciu językach. „Raport o Wolności Religijnej na Świecie” ukazuje się od 1999 roku co dwa lata i prezentowany jest w 23 biurach PKWP na całym świecie.

Poprzez niniejszy Raport Pomoc Kościołowi w Potrzebie pragnie podkreślić wartość wolności religijnej jako fundamentalnego prawa człowieka (Art. 18 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka) i jednocześnie ostrzec przed poważnym pogorszeniem sytuacji w tym zakresie w wielu krajach świata. Dla milionów ludzi wszystkich wyznań na całym świecie religia jest przyczyną dyskryminacji, wykluczenia i prześladowań. Dlatego też pragnieniem PKWP jest, aby Raport ten podniósł świadomość potrzeby ich ochrony i obrony. W krajach, w których zagwarantowana jest wolność religijna, powstają podstawy do prawdziwie ludzkiego współistnienia, do czego wzywa papież Franciszek.

Wolność religijna: prawo podstawowe

Artykuł 18 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka stwierdza:

„Każda osoba ma prawo do wolności myśli, sumienia i religii; prawo to obejmuje wolność zmiany swej religii lub przekonań, jak również wolność manifestowania swej religii lub przekonań, indywidualnie lub wspólnie z innymi, publicznie lub prywatnie, poprzez nauczanie, praktyki religijne, sprawowanie kultu i rytuałów”.

Do głównych źródeł naruszeń wolności religijnej należą:

Fundamentalizm islamski

Rządy autorytarne

Nacjonalizm etniczno-religijny

Agresywna sekularyzacja

Ogólnoświatowa publikacja: 20 kwietnia 2021 r.

Oficjalna prezentacja odbędzie się w Rzymie o godz. 11.00 (w tym samym czasie w Paryżu i Madrycie), a także w innych miejscach, m.in. w Sao Paolo, Londynie, Berlinie, Toronto, Manili i oczywiście w Polsce (poniżej szczegółowe kalendarium). Ze względu na pandemię, większość wydarzeń odbędzie się online.

Co nowego?

Raport zawiera mapę świata, na której kraje są sklasyfikowane według stopnia dyskryminacji i prześladowania na tle religijnym. Po raz pierwszy zawarto w nim sześć analiz regionalnych (196 krajów podzielono na sześć obszarów), które dostarczają istotnych wniosków na temat przestrzegania lub naruszania podstawowego prawa człowieka do wolności religijnej.

Kolejną nowością jest zaklasyfikowanie krajów do nowej kategorii: „pod obserwacją”, obejmującej te państwa, w których stan wolności religijnej zaczyna być zagrożony.
Jak powstaje RFR?

W ciągu ostatnich dwóch lat każdy kraj został przeanalizowany (raporty krajowe) według ściśle określonych kryteriów i precyzyjnej metodologii przez 30 autorów: niezależnych ekspertów i zespoły badawcze z uniwersytetów i międzynarodowych ośrodków naukowych.

Raport jest skierowany do dziennikarzy, nauczycieli akademickich, naukowców, polityków - zarówno wierzących, jak i niewierzących - aby zwrócić uwagę na to, jak ważna dla godności człowieka i pomyślnego rozwoju społeczeństw jest możliwość korzystania z tego podstawowego prawa.

Od 20 kwietnia 2021 r. z pełną wersją Raportu będzie można zapoznać się na stronie: https://religious-freedom-report.org

„Raport o Wolności Religijnej na Świecie jest narzędziem, dzięki któremu możemy podnieść głos w imieniu tych, którzy nie mają już możliwości zrobić tego sami i którzy są na całym świecie prześladowani za swoją wiarę” - wyjaśnił dr Thomas Heine-Geldern, prezydent zarządzający papieskiego stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie (ACN International).

Raport jest dla naszego stowarzyszenia narzędziem wsparcia Kościoła powszechnego i spełnieniem życzenia papieża Franciszka, aby „dać nowy impuls do obrony wolności religijnej i godności człowieka” - tłumaczy dr Heine-Geldern. Wydawnictwo wpisuje się w jeden z podstawowych celów misji stowarzyszenia, które ma być źródłem informacji, modlitwy i czynnej miłości. Jak wyjaśnił dr Heine-Geldern, dzięki temu PKWP „może rozpocząć dialog z wieloma naszymi współobywatelami, wzbudzić ich zainteresowanie i jednocześnie uwrażliwić na kwestię wolności religijnej”.

Dr Thomas Heine-Geldern, Prezydent Wykonawczy ACN

KALENDARIUM PUBLIKACJI RAPORTU W POLSCE:

20 kwietnia 2021 r. – Wrocław:

„Z tego krzyża – Zmartwychwstanie” - okolicznościowa wystawa prac plastycznych dzieci polskich i syryjskich, ukazująca Kościół w dwóch perspektywach: cierpienia i wiary. Prezentacja pozycji książkowych: „Posumowanie - RELIGIOUS FREEDOM IN THE WORLD”, „Tam, gdzie Bóg płacze…”.

23 kwietnia 2021 r. - Warszawa, 9:00:

Konferencja prasowa w PAP.

23 kwietnia 2021 r. – Poznań (online), 18:30:

„Raport o Wolności Religijnej” – prezentacja: ks. prof. Waldemar Cisło

23 kwietnia 2021 r. – Warszawa (UKSW):

Konferencja naukowa: „Wolność religijna na świecie”.

25 kwietnia 2021 r. – Poznań (kościół oo. jezuitów, online), 17:00:

Mirna Kbbeh (Syria) - koncertTwój
koszyk

BRAK PRODUKTÓW