Dołącz do nas
na facebooku

Odwiedź nasz profil

Dołącz do nas
na YouTube

Odwiedź nasz kanał

Śledź nas
na Twitterze

Welcome!

„Raport o Wolności Religijnej na świecie” – prezentacja i omówienie: ks. prof. Waldemar Cisło

23 kwietnia 2021, piątek, godz. 18:30, spotkanie online.

Wolność Religijna na świecie - Waldemar Cisło

Od 1999 roku, co dwa lata, papieskie stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie (ACN International) jako jedyna międzynarodowa instytucja katolicka publikuje Raport o Wolności Religijnej na świecie (Religious Freedom in the World Report / RFR), który bada i analizuje sytuację dotyczącą wolności religijnej w 196 krajach. Opierając się na artykule 18 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz na perspektywie katolickiej nauki społecznej, broni prawa przysługującego wszystkim głównym tradycjom religijnym: „Każda osoba ma prawo do wolności myśli, sumienia i religii; prawo to obejmuje wolność zmiany swej religii lub przekonań, jak również wolność manifestowania swej religii lub przekonań, indywidualnie lub wspólnie z innymi, publicznie lub prywatnie, poprzez nauczanie, praktyki religijne, sprawowanie kultu i rytuałów” (Art. 18 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka).

Raporty krajowe redagowane są przez 30 autorów-specjalistów, pod nadzorem profesorów i ekspertów ds. wolności religijnej z międzynarodowych ośrodków badawczych i uniwersytetów, według ściśle określonych kryteriów i metodologii. Analiza pozytywnych i negatywnych trendów dotyczących wolności religijnej na świecie - zarówno dyskryminacji, jak i prześladowań - przedstawiana jest za pomocą kolorowej mapy, która klasyfikuje kraje będące przedmiotem zainteresowania w zależności od intensywności naruszeń praw człowieka. Do głównych źródeł naruszeń wolności religijnej należą: fundamentalizm islamski, rządy autorytarne, nacjonalizm etniczno-religijny oraz agresywna sekularyzacja.

Ogólnoświatowa premiera Raportu o Wolności Religijnej na świecie miała miejsce się w Rzymie 20 kwietnia 2021 r. Od tego dnia można zapoznać się z pełną wersją Raportu w sześciu wersjach językowy na stronie: http://acninternational.org/religiousfreedomreport/

Podsumowanie Raportu w języku polskim link >>

Gościem spotkania online będzie dyrektor Sekcji Polskiej Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, ks. prof. Waldemar Cisło, który zaprezentuje i omówi najważniejsze wnioski płynące z najnowszej publikacji Raportu.

Transmisja spotkania online:

https://www.facebook.com/PomocKosciolowiWPotrzebie

https://www.youtube.com/c/PomocKościołowiwPotrzebie/

Twój
koszyk

BRAK PRODUKTÓW