Dołącz do nas
na facebooku

Odwiedź nasz profil

Dołącz do nas
na YouTube

Odwiedź nasz kanał

Śledź nas
na Twitterze

Welcome!

Raport nt. prześladowań wzywa nas do obrony wolności religijnej

Opublikowano raport zamówiony przez brytyjskiego ministra spraw zagranicznych, ukazujący skalę prześladowań chrześcijan na całym świecie oraz reakcję rządu Zjednoczonego Królestwa na tę sytuację.

Raport jest pierwszym tego rodzaju dokumentem, o który poprosił minister rządu krajowego i został opracowany przy współpracy rządowej służby cywilnej i innych urzędników. Recenzja była nadzorowana przez anglikańskiego biskupa Truro - Philipa Mounstephena. Pełny raport, który jest następstwem raportu okresowego opublikowanego w maju, jest oficjalnie dostępny od 15 lipca.

We wstępie do raportu bp Mounstephen wskazuje, że chrześcijańskie prześladowania nie są odosobnionym incydentem, ale raczej „zjawiskiem globalnym”. W raporcie zauważa on również, że skupienie się na chrześcijaństwie nie jest „szczególnym błaganiem chrześcijan, ale stanowi znaczny deficyt”. Odnosząc się do ustaleń raportu, stwierdza, że chrześcijanie są grupą religijną, która najbardziej cierpi z powodu prześladowań. Biskup Kościoła Anglii wyraził ubolewanie, że narody zachodnie „były ślepe na tę sprawę” i wyraził nadzieję, że raport będzie sygnałem ostrzegawczym: „nie być widzami, ale być aktorami”. Podkreślił, że prześladowania chrześcijan są łamaniem praw człowieka.

Sprawozdanie zostało sporządzone przez komisję złożoną z członków FCO (brytyjskie Biuro Spraw Zagranicznych), organizacji pozarządowych doświadczonych w dziedzinie wolności religijnej i innych członków niezależnych. Wśród ekspertów znalazło się międzynarodowe Papieskie Stowarzyszenie Pomocy Kościołowi w Potrzebie (ACN International), które od ponad 70 lat wspiera prześladowanych chrześcijan na całym świecie. ACN było ściśle zaangażowane w gromadzenie informacji dotyczących pierwszej części raportu – dochodzenia w sprawie zakresu prześladowań na świecie w ciągu pięciu lat między 2014 a 2018 r.

W imieniu ACN John Pontifex i John Newton dostarczyli materiały badawcze, w tym globalne oceny, analizy regionalne i krajowe oraz studia przypadków dotyczące prześladowań w krajach takich jak Syria, Irak, Sudan, Pakistan, Sri Lanka, Egipt, Nigeria i Wietnam.

Druga i trzecia faza raportu, w której brytyjski oddział Pomocy Kościołowi w Potrzebie nie brał udziału, obejmuje przegląd reakcji FCO na prześladowania chrześcijan i zalecenia dla urzędników.

Dokument zawiera 176 stron, kończy się listą 22 zaleceń skierowanych do FCO. Wzywa do podjęcia większej liczby działań rządowych w odpowiedzi na przemoc wobec chrześcijan, którą określa jako osiągającą „poziomy zbliżone do ludobójstwa”. Raport wzywa rząd brytyjski do zapewnienia, że wolność religii lub przekonań pozostanie w centrum priorytetów brytyjskiej polityki zagranicznej i nakazuje, aby Zjednoczone Królestwo stało się globalnym liderem w obronie tejże wolności.

Neville Kyrke-Smith, dyrektor brytyjskiego biura krajowego ACN, podkreślił znaczenie raportu, mówiąc: „Cieszymy się, że byliśmy zaangażowani w to sprawozdanie. Chcemy, aby z tymi problemami zapoznali się politycy”. Jednocześnie przypomniał o znaczeniu ochrony chrześcijan w krajach, w których są prześladowani i żyją w mniejszości: „Istnieje ogromna potrzeba wspierania tej chrześcijańskiej obecności, ponieważ chrześcijanie są często budowniczymi mostów i agentami pokoju w wielu z tych krajów”.

Pełny raport dot. prześladowań chrześcijan dostępny jest w języku angielskim tutaj:

https://christianpersecutionreview.org.uk/report/

Zostałeś zapisany pomyślnie do naszego newslettera
Uzupełnij puste pole!
Podany adres email jest już na liście.
  • Parlamentarny zespół ochrony chrześcijan w świecie

    Zespół tworzą posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej, stanowią niepolityczną grupę, zainteresowaną problematyką prześladowań chrześcijan na świecie. Celem powołania Zespołu jest bieżące monitorowanie sytuacji prześladowanych chrześcijan na świecie oraz - w miarę możliwości - przeciwdziałanie temu zjawisku.

    Kid

Dane kontaktowe

Pomoc Kościołowi w Potrzebie - Sekcja Polska
ul. Wiertnicza 142, 02-952 Warszawa
tel./fax.: +48 22 845 17 09
email: info@pkwp.org
godziny otwarcia: 8.00 - 16.00 od pn. do pt.

Biuro Regionalne w Krakowie
ul. Stradomska 6, 31-058 Kraków
tel.: +48 512 194 534
email: biuro.krakow@pkwp.org
godziny otwarcia:
9.00 - 17.00 od pn. do pt.

Biuro Regionalne w Poznaniu
ul. Szewska 18, 61-760 Poznań
tel.: +48 61 881 88 19
email: biuro.poznan@pkwp.org
godziny otwarcia: 9.00 - 17.00 od pn. do pt.

Konta złotówkowe:
ING Bank Śląski o/ Warszawa
31 1050 1025 1000 0022 8674 7759

PKO BP o/ Warszawa
87 1020 1068 0000 1402 0096 8990

Konta walutowe:
Euro EUR
PL 47 1050 1025 1000 0023 4085 9988
SWIFT: INGBPLPW

Dolary USD
PL 25 1050 1025 1000 0090 7713 6449
SWIFT: INGBPLPW

Nr konta dla zamówień:
ING Bank Śląski o/Warszawa
81 1050 1025 1000 0090 6233 6830

Pomoc Kościołowi w Potrzebie

Partnerzy:

Code & Design: REBORN

Twój
koszyk

BRAK PRODUKTÓW