Dołącz do nas
na facebooku

Odwiedź nasz profil

Dołącz do nas
na YouTube

Odwiedź nasz kanał

Śledź nas
na Twitterze

Welcome!

Program ochrony nieletnich dziewcząt w Pakistanie

Niedługo zostanie uruchomiona nowa inicjatywa, mająca na celu rozwiązanie narastającego w Pakistanie problemu chrześcijańskich i hinduskich dziewcząt, które są uprowadzane i wykorzystywane seksualnie.

PakistanZdjęcie: ACN., uprowadzona Samra Munir(13 lat), Pakistan

Dzięki wsparciu Stowarzyszenia Papieskiego Pomoc Kościołowi w Potrzebie, pakistańska krajowa Katolicka Komisja Sprawiedliwości i Pokoju (CCJP) rozpocznie kampanię na rzecz ochrony i zabezpieczenia praw dziewcząt z mniejszości religijnych. Ks. Emmanuel Yousaf, dyrektor CCJP, powiedział, że w 2020 r. „…jednym z najbardziej zauważonych wyzwań był niedawny wzrost liczby przypadków uprowadzeń, przymusowych małżeństw i przymusowego nawrócenia. Zjawisko to, choć nie jest nowe, stało się katalizatorem w niedawnej przeszłości, ze względu na lukę odpowiednich przepisów i brak wdrożenia istniejących zabezpieczeń, chroniących nieletnie dziewczęta i kobiety pochodzące ze wspólnot mniejszości religijnych”.

Prawodawstwo, takie jak ustawa Sindh Child Marriage Restraint Act z 2014 r., która ma na celu zapobieganie małżeństwom porwanych dziewcząt, podniosła wiek (18 lat) dla zawierania związków małżeńskich. Jednak nie przeszkodziło to sądom orzekać na korzyść porywaczy dziewcząt - tak jak w głosniej sprawie 14-letniej Humy Yousef. Po decyzji Sądu Najwyższego w sprawie małżeństw między muzułmanami, sędziowie Muhammad Iqbal Kalhoro i Irshad Ali Shah orzekli w lutym 2020 r., że kiedy Huma Yousef przeszła na islam, jej małżeństwo z jej domniemanym porywaczem Abdulem Jabbarem było ważne ze względu na jej dojrzałość biologiczną. Inicjatywa CCJP mająca na celu ochronę dziewcząt pochodzących z mniejszości religijnych, obejmie konsultacje z politykami i innymi decydentami zarówno na szczeblu stanowym, jak i krajowym. Jest to sposób promowania świadomości społecznej na temat wyżej wskazanego problemu, oraz zapewnienie pomocy prawnej ofiarom. Ks. Yousaf zapewnił: „W CCJP dokumentujemy i monitorujemy incydenty porwań, przymusowych aranżacji małżeństw i nawróceń, które miały miejsce z nieletnimi dziewczętami hinduskimi i chrześcijańskimi, a także dorosłymi kobietami. Okoliczne naciski ze strony grup ekstremistycznych w sądach, stronnicza postawa policji, strach przed krzywdą doznaną ze strony porywacza i związane z tym piętno, zmuszają ofiarę do częstego składania zeznań na korzyść porywacza. CCJP uważa, że aby zainicjować i dokonać zmian, konieczne jest zaangażowanie się wielu podmiotów, zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym, aby zabrać głos i zażądać, by państwo podjęło odpowiednie działania w tej sprawie, a także zmobilizować publiczne apele o lepsze ustawodawstwo” - dodał.

W Pakistanie - wg Ruchu Solidarności i Pokoju - każdego roku uprowadzanych jest do 1000 chrześcijańskich i hinduskich dziewcząt oraz kobiet (w wieku od 12 do 25 lat). Dodatkowo organizacja zasugerowała, że z powodu niedostatecznej sprawozdawczości i problemów z policją skala problemu może być większa.

Ks. Andrzej Paś, ACN Polska

Twój
koszyk

BRAK PRODUKTÓW