Dołącz do nas
na facebooku

Odwiedź nasz profil

Dołącz do nas
na YouTube

Odwiedź nasz kanał

Śledź nas
na Twitterze

Welcome!

Pomoc w kształceniu seminarzystów

Białoruś

Pomoc w kształceniu seminarzystówGrodno, święcenia kapłańskie

PKWP od wielu lat pomaga diecezji grodzieńskiej na Białorusi w formowaniu alumnów seminarium diecezjalnego. W obecnym roku akademickim studia rozpoczęło 25 młodych mężczyzn. Ośmiu z nich to studenci pierwszego roku studiów teologicznych. Pomimo pandemii koronawirusa i niepokojów politycznych panujących w kraju, a związanych z wyborami prezydenckimi w sierpniu 2020 r., seminarzyści i pracownicy naukowi, zgodnie ze słowami rektora Witalija Wojtechowskiego, rozpoczęli nowe rok akademicki „z optymizmem”. Niemniej jednak kształcenie tych seminarzystów jest nadal wielkim wyzwaniem. „Dla przyszłych księży, czas w seminarium jest niezwykle ważny. Formacja ma charakter duchowy. Należy jednak zapewnić utrzymanie materialnie ”- wyjaśnia rektor. Jest to możliwe jedynie za sprawą datków od wiernych. Ponownie jak w latach poprzednich, rektor prosi o nasze wsparcie. Jednocześnie zwrócił się do nas z prośba o modlitwę za Białoruś w tych dramatycznych okolicznościach. W zamian on i jego seminarzyści obiecali regularnie modlić się za wszystkich dobroczyńców PKWP, którzy wspierali to seminarium w przeszłości, lub uczynią to w przyszłości.

Obiecaliśmy pomoc w wysokości 80 000 zł, aby tych 25 młodych mężczyzn mogło dalej rozwijać swoje powołanie do kapłaństwa.

Argentyna

Pomoc w kształceniu seminarzystówSeminarzyści z Nueve de Julio

Diecezja Nueve de Julio, która znajduje się około 260 km od stolicy Buenos Aires, ma 35 parafii, w których mieszka prawie 350 000 katolików. Parafie są bardzo zróżnicowane pod względem wielkości, od mniejszych parafii z zaledwie około 1000 katolików do ogromnych, kilkudziesięciotysięcznych. Biorąc pod uwagę niedobór księży, nie każda parafia ma swojego księdza, a w konsekwencji w wielu miejscach nikt nie odprawia Eucharystii. Kilka lat temu, aby walczyć z tym problemem, utworzono apostolat powołaniowy wewnątrz diecezji po to, by dotrzeć do młodych mężczyzn, którzy mogliby poczuć się powołani do poświęcenia się życiu kapłańskiemu. Zostały zorganizowane specjalne dni rekolekcyjne i inne wydarzenia, aby pomagać młodym katolikom i towarzyszyć im na drodze wiary. Biorąc pod uwagę fakt, że w szkołach państwowych nie ma nauczania religii, ta inicjatywa stała się tym ważniejsza. Teraz przynosi ona swoje owoce. Obecnie 11 młodych mężczyzn przygotowuje się do kapłaństwa w ich diecezjalnym seminarium. Dla całej diecezji to wielkie źródło radości i nadziei. PKWP przeznaczyło na tę kampanię 12 000 zł.

Dziękujemy za wszelkie wsparcie!

ks. Andrzej Paś, PKWP

Twój
koszyk

BRAK PRODUKTÓW