Dołącz do nas
na facebooku

Odwiedź nasz profil

Dołącz do nas
na YouTube

Odwiedź nasz kanał

Śledź nas
na Twitterze

Welcome!

Pomoc nadzwyczajna PKWP (ACN) dla Ukrainy

Etap 2 - projekty zatwierdzone od 22 marca 2022 r. i dalsza perspektywa.

Pomoc nadzwyczajna PKWP dla UkrainyZdj. ACN International / Projekt PKWP: Stypendia mszalne dla 137 kapłanów archeparchii kijowskiej na rok 2022; procesja na pogrzebie żołnierzy.

Od początku roku do 18 maja 2022 r. Pomoc Kościołowi w Potrzebie (ACN International) zatwierdziła 82 projekty na kwotę nieco ponad 3,27 mln euro. Pięćdziesiąt z tych projektów jest bezpośrednio związanych z wojną. Około połowa pomocy, czyli 1,55 mln euro, została przeznaczona na natychmiastową i doraźną pomoc w formie zapomóg egzystencjalnych, które zostały rozdysponowane między diecezje i zakony. Więcej na ten temat pisaliśmy w kwietniu: https://pkwp.org/newsy/pkwp_rozpoczyna_druga_faze_pomocy_dla_ukrainy

Od wybuchu wojny PKWP przekazało też Ukrainie 17 generatorów, aby zapewnić stałe dostawy energii elektrycznej. Ponadto dzięki PKWP do tej pory zakupiono 19 samochodów osobowych i dostawczych o wartości 470 880 euro. Pojazdy te są wykorzystywane do zapewnienia opieki duszpasterskiej oraz do dystrybucji materiałów pomocowych. Odbiorcami pojazdów są diecezje, Caritas, seminaria, zakony, parafie - w zasadzie wszyscy, którzy są bezpośrednio zaangażowani w pomoc uchodźcom wewnętrznym (IDP) i opiekę nad żołnierzami.

Oprócz wspomnianej kwoty 3,27 mln euro, w kwietniu PKWP rozpoczęło finansowanie dodatkowych projektów, zapewniających stypendia mszalne; do tej pory stowarzyszenie przekazało ukraińskim księżom obu obrządków 634 694 euro na odprawianie Mszy św. Pomoc ta jest ważna sama w sobie, ponieważ regularne programy duszpasterskie zostały w tym czasie w dużej mierze przerwane. Wiele osób opuściło lub straciło swoje domy, zamknięto wiele firm, sytuacja zaopatrzeniowa w dużej części południowo-wschodniej Ukrainy jest katastrofalna, a ludzie nie są już w stanie utrzymać kapłanów. Obecnie to właśnie księża dzielą się tym, co mają, z coraz większą liczbą ludzi walczących każdego dnia o przetrwanie.

Pomoc nadzwyczajna PKWP dla UkrainyZdj. ACN International / Projekt PKWP: pomoc nadzwyczajna z powodu wojny w Ukrainie dla diecezji kamieniecko-podolskiej.

Nowy etap programu pomocy

Jak informowaliśmy, pod koniec kwietnia Ukrainę odwiedziła niewielka delegacja PKWP (ACN) wraz z Magdą Kaczmarek, kierownikiem projektów dla Ukrainy, aby osobiście przyjrzeć się sytuacji lokalnego Kościoła. Wizyta ta zaowocowała kolejnymi projektami, rozpoczynając tym samym nowy etap programu pomocy. W celu wsparcia indywidualnych inicjatyw Kościoła na rzecz przesiedleńców wewnętrznych i rodzin znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, sfinansowanych zostało 11 projektów o łącznej wartości 353 245 euro. Oto kilka przykładów:

- zakup sprzętu gospodarstwa domowego dla 55 klasztorów, które przyjmują uchodźców wewnętrznych w czasie wojny;
  • nadzwyczajna pomoc w czasie wojny dla Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika w klasztorze w Kamieńcu Podolskim (zapewnienie wyżywienia 60 uchodźcom wewnętrznym przez miesiąc);
  • nadzwyczajna pomoc w czasie wojny dla Sióstr Świętej Rodziny (utrzymanie 160 uchodźców wewnętrznych przez miesiąc w klasztorze Hoshiv);
  • pomoc nadzwyczajna dla eparchii czerniowieckiej na pomoc dla przesiedleńców wojennych;
  • pomoc nadzwyczajna dla 10 parafii w archidiecezji iwano-frankowskiej na pomoc dla uchodźców wojennych;
  • pomoc nadzwyczajna na rzecz uchodźców wojennych mieszkających w katolickim gimnazjum archidiecezji iwano-frankowskiej;
  • wsparcie pracy duszpasterskiej kurii patriarchalnej w czasie wojny - 60 zestawów mszalnych do sprawowania liturgii.

Pomoc nadzwyczajna PKWP dla UkrainyZdj. ACN International / Projekt PKWP: odbudowa i remont zniszczonego i okradzionego w czasie wojny seminarium duchownego Najświętszego Serca Jezusowego w Worzelu.

PIERWSZE PROJEKTY BUDOWLANE w kontekście wojny

Na ogół Kościół rozpoczyna niezwykle kosztowną fazę odbudowy struktur kościelnych dopiero po zakończeniu działań wojennych. Jednak z wielu powodów w Ukrainie trwa już kilka projektów budowlanych, które możemy i musimy realizować w tej chwili.

W rzymskokatolickiej diecezji lwowskiej PKWP finansuje remont niedawno zakupionego domu dla nowej filii Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów we Lwowie. Zakonnicy od wielu lat prowadzą cenną pracę ewangelizacyjną, szczególnie wśród młodzieży. Trzej bracia kapucyni mieszkają obecnie w małym mieszkaniu, a plany budowy domu powstały jeszcze przed 24 lutego. Teraz rozszerzyli swoją działalność na osoby wewnętrznie przesiedlone, co sprawia, że budowa nowego domu jest jeszcze bardziej pilna. Ponadto PKWP pomaga w renowacji spalonej plebanii parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Rudkach - pożar wybuchł po uderzeniu pocisku rakietowego. Trzeci z projektów w diecezji dotyczy zaopatrzenia w wodę dwóch domów Zgromadzenia Córek Najczystszego Serca Maryi we Lwowie (nieodpowiedni filtr do wody) i w Jarmołyntach (pompa do czerpania wody ze studni w piwnicy); oba domy przyjęły osoby wewnętrznie przesiedlone.

W greckokatolickiej archeparchii iwano-frankowskiej PKWP finansuje prace wykończeniowe na oddziale ambulatoryjnym Szpitala św. Łukasza. To wyjątkowy projekt, ponieważ oddział ambulatoryjny zapewnia bezpłatną opiekę medyczną także uchodźcom wewnętrznym i rannym żołnierzom, a szpitale w Iwano-Frankowsku i innych miastach zachodniej Ukrainy są przepełnione.

W rzymskokatolickiej diecezji kijowsko-żytomierskiej PKWP pomoże w odbudowie częściowo zniszczonego i splądrowanego seminarium w Worzelu koło Kijowa, tak aby seminarzyści mogli rozpocząć regularne zajęcia po wakacjach. Pisaliśmy o tym w maju:

https://pkwp.org/newsy/pkwp_sfinansuje_odbudowe_spladrowanego_seminarium_duchownego_w_worzelu_na_ukrainie

DALSZA PERSPEKTYWA

PKWP pozostaje w stałym kontakcie z lokalnymi partnerami projektów i stara się zaspokajać najpilniejsze potrzeby. Wojna jeszcze się nie skończyła, ale musimy być przygotowani na to, że Kościoły lokalne nadal będą potrzebowały pomocy, nie tylko dla przesiedleńców, ale także na utrzymanie siebie i swoich struktur. W dłuższej perspektywie głównym wyzwaniem dla Kościołów lokalnych będzie pomoc w leczeniu ran emocjonalnych i psychologicznych. Podejmowane są już pierwsze kroki w tym obszarze.

„Solidarni z Ukrainą”
POMOC DLA UKRAINY
Pomoc Kościołowi w Potrzebie
PKO BP o/ Warszawa
87 1020 1068 0000 1402 0096 8990

Twój
koszyk

BRAK PRODUKTÓW