Dołącz do nas
na facebooku

Odwiedź nasz profil

Dołącz do nas
na YouTube

Odwiedź nasz kanał

Śledź nas
na Twitterze

Welcome!

PKWP przekazuje kolejne 5 mln euro na pomoc dla Syrii i Libanu

Nasze wsparcie: żywność, leki, edukacja, formacja, budowa, odbudowa, czynsze…

Pomoc w Syrii i LibanieZdj. ACN International / Projekt ogrzewania akademika dla dziewcząt; Syria.

Aby pomóc lokalnym wspólnotom chrześcijańskim stawić czoła coraz trudniejszym warunkom panującym w Syrii i Libanie, Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie (ACN International) sfinansuje w tych krajach projekty warte pięć milionów euro.

Duża część środków zostanie przeznaczona na projekty związane z budową i odbudową, edukacją i formacją religijną, a także na czynsz, podstawową pomoc żywnościową i medyczną. Bez takich programów istnieje poważne ryzyko, że chrześcijanie opuszczą ten region na zawsze.

W sytuacji, gdy Syria od dziesięciu lat pogrążona jest w wojnie domowej, a Liban zmaga się z ekstremalnym kryzysem finansowym, społecznym i politycznym, pogłębionym przez eksplozję w porcie w Bejrucie w 2020 r. oraz niedawne odnowienie napięć między różnymi grupami etnicznymi i religijnymi, wielu chrześcijan rozważa opuszczenia swojej ojczyzny, tak jak setki tysięcy, które już to zrobiły.

Syryjsko-katolicki patriarcha Antiochii i całego Wschodu Ignacy Józef III Younan, stwierdził w ostatniej rozmowie z PKWP (https://pkwp.org/newsy/liban_jesli_zachod_nic_nie_zrobi_chrzescijanie_znikna), że jeśli sytuacja nie ulegnie radykalnej poprawie, obecność chrześcijan w regionie może się wkrótce zakończyć: „Jesteśmy bardzo, bardzo zaniepokojeni. Jeśli ten kryzys będzie trwał, to za kilka lat w Libanie i na całym Bliskim Wschodzie nie będzie już chrześcijan. Kiedy wyznawcy Chrystusa emigrują, jak to miało miejsce w Iraku, Syrii i Turcji, to zazwyczaj już nie wracają”.

Aby zapobiec temu tragicznemu scenariuszowi, PKWP właśnie zatwierdziło nowe projekty, dzięki którym chrześcijanie w Syrii i Libanie otrzymają natychmiastową pomoc, umożliwiającą im codzienne życie i odzyskanie nadziei na pozostanie w swoich krajach.

Syria - gdzie wielu chrześcijan żyje za mniej niż jednego dolara dziennie, a PKWP od wielu lat zapewnia wsparcie rzeczowe i finansowe - jest głównym beneficjentem tych projektów. Będą one obejmować finansowanie posiłków dla osób starszych, paliwa do centralnego systemu ogrzewania w akademiku dla młodych studentek, pieniądze na sześciomiesięczne zapasy leków i codzienne koszty utrzymania rodzin, stypendia dla studentów oraz wiele innych inicjatyw.

Jeden ze specjalnych projektów ma na celu pomoc młodym małżeństwom, na co zwróciła uwagę po niedawnej wizycie w Syrii Regina Lynch, kierownik działu projektów PKWP: „Wielu młodych ludzi nie bierze ślubu, bo nie stać ich na urządzenie wspólnego domu. Jest to sytuacja, która niepokoi również biskupów, zauważajacych, że wierni nie zawierają małżeństw, bo ich po prostu na to nie stać. Pracujemy nad projektem w Aleppo, który będzie polegał na przekazaniu parom pieniędzy wystarczających na pokrycie podstawowych potrzeb związanych z urządzeniem domu lub na opłacenie czynszu za mieszkanie przez dwa lata”.

Pomoc w Syrii i LibanieZdj. ACN International / Projekt wsparcia dla szkół dla uczniów-uchodźców syryjskich; szkoła Matki Bożej Pocieszenia w Tanaïl, w Jdita i szkoła St-Elies w Taalabaya (szkoły jezuickie w Dol. Békaa); Liban.

Dramatyczna sytuacja w Libanie skłoniła PKWP do zwiększenia pomocy dla tego kraju od sierpnia 2020 roku. Podczas gdy wcześniej większość funduszy dla Libanu była skierowana na wsparcie syryjskich uchodźców, teraz to sami Libańczycy potrzebują pomocy. Projekty w Kraju Cedrów obejmują paczki żywnościowe dla potrzebujących rodzin, ogrzewanie domów, aby przetrwać surową zimę, a także stypendia mszalne dla duchowieństwa. Przykładowo, potrzebujące rodziny z maronickiej archidiecezji Tyr przez najbliższe osiem miesięcy będą otrzymywać paczki żywnościowe.

Chrześcijanie w Libanie i w Syrii należą do różnych wspólnot i wyznań. Oprócz kilku obrządków katolickich, istnieje również wiele Kościołów ortodoksyjnych. Stosunki ekumeniczne są na ogół bardzo dobre, a większość projektów przynosi korzyści chrześcijanom wszystkich wyznań. Dzięki pakietom pomocowym część środków trafi bezpośrednio do Kościołów ortodoksyjnych, takich jak Grecki Kościół Prawosławny i Syryjski Kościół Prawosławny, a także do Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego, z których wszystkie znajdują się w Aleppo, a których wnioski zostały zatwierdzone przez PKWP.

„Papież Franciszek często mówił o ekumenizmie krwi. W obliczu tak wielu trudności i prześladowań, różnice doktrynalne i teologiczne między tymi wspólnotami wydają się niemal nieistotne w porównaniu ze wspólnym świadectwem miłości do Chrystusa i trwałej obecności chrześcijan w tamtym rejonie. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy pomóc naszym grecko-prawosławnym i ormiańskim braciom i siostrom w Aleppo, finansując niektóre z ich projektów i pomagając w ten sposób zachować bogatą mozaikę tradycji chrześcijańskich w Syrii” - mówi Thomas Heine-Geldern, Prezydent Wykonawczy PKWP.

Prawie 1,5 mln euro z całej sumy przeznaczonej dla obu krajów zostanie przeznaczone na projekty renowacyjne i budowlane, które zapewnią m.in. wspólnotom, szkołom i zakonom materialne warunki do kontynuowania ich misji. Ponadto około 1,1 mln euro przeznaczono na projekty edukacyjne, w uznaniu znaczenia zarówno regularnej nauki w szkole, jak i wychowania w wierze dla młodych i dorosłych chrześcijan.

„PKWP już od kilku lat mocno angażuje się w tym regionie. Choć nie możemy użyć naszych wpływów, by narzucić pokój czy stabilność, możemy wykorzystać pieniądze, które hojnie przekazują nam nasi dobroczyńcy, by pomóc stworzyć warunki do podtrzymania chrześcijańskiej obecności w tej części Bliskiego Wschodu. Chrześcijanie żyją na tych ziemiach od 2000 lat, ale jeśli teraz im nie pomożemy, ich dziedzictwo może stać się jedynie reliktem” - podkreśla Thomas Heine-Geldern.

Chrześcijanie stanowili kiedyś większość ludności w Libanie i około 10% w Syrii. Lata niestabilności sprawiły jednak, że wielu z nich opuściło kraj i szukało pokoju, wolności i lepszych warunków ekonomicznych na zachodzie lub w krajach Zatoki Perskiej.

Przypomnijmy, że Polska poprzez tegoroczny Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, wspiera w sposób szczególny Liban.

Darowizny można przekazywać na nasze konto:

PKO BP o/Warszawa
65 1020 1068 0000 1502 0147 7132
Z dopiskiem „LIBAN”

A także poprzez SMS charytatywny (do 31.01.2022):
Nr 72405 o treści RATUJE (koszt 2,00 zł + VAT)

Twój
koszyk

BRAK PRODUKTÓW