Dołącz do nas
na facebooku

Odwiedź nasz profil

Dołącz do nas
na YouTube

Odwiedź nasz kanał

Śledź nas
na Twitterze

Welcome!

PKWP podsumowuje 2022 rok

Porwania, aresztowania lub śmierć ponad 100 księży i sióstr zakonnych

Podsumowanie 2022 - PKWP Zdj. Ismael Martínez Sánchez / ACN

W roku 2022 podczas wypełniania swojej misji zamordowanych zostało co najmniej 12 księży i 5 sióstr zakonnych. Jednym z najbardziej niebezpiecznych dla Kościoła krajów była Nigeria, ale także w Chinach w Azji czy Nikaragui w Ameryce Łacińskiej odnotowano wiele przypadków prześladowań.

Według informacji zebranych przez Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie (ACN International), krajem z największą liczbą ofiar była Nigeria, gdzie zginęło czterech księży. Zamordowanych podczas wykonywania swoich obowiązków duszpasterskich zostało też trzech księży w Meksyku, których brutalnie zabili członkowie karteli narkotykowych i dwóch zastrzelonych we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga.

Podczas pełnienia swoich misji zamordowanych zostało pięć sióstr zakonnych: s. Luisa Dell'Orto na Haiti (czerwiec), s. Mary Daniel Abut i s. Regina Roba w Sudanie Południowym (sierpień), s. Mari de Coppi w Mozambiku (wrzesień) i s. Marie-Sylvie Vakatsuraki w Demokratycznej Republice Konga (październik).

Ponad 40 porwań, pięć osób wciąż zaginionych

W omawianym roku w różnych krajach porwano łącznie 42 księży, z których 36 zostało uwolnionych. Trzech z porwanych w Nigerii zostało zamordowanych, a odnośnie dwóch pozostałych PKWP nie udało się uzyskać informacji. Nieznane pozostaje też miejsce pobytu uprowadzonego w listopadzie w Mali niemieckiego misjonarza ks. Hansa-Joachima Lohre, partnera projektów PKWP.

Nadal nieodnaleziono także dwóch księży porwanych w 2019 r., ks. Joela Yougbaré z Burkina Faso i ks. Johna Shekwolo z Nigerii, co zwiększa łączną liczbę zaginionych księży do pięciu.

Krajem, w którym doszło do największej liczby porwań jest Nigeria - w 2022 roku było ich łącznie 28. Trzy osoby zostały porwane w grudniu, ale najgorszym miesiącem był lipiec z siedmioma porwaniami. Za nim plasuje się Kamerun, gdzie porwano w sumie sześć osób, z których pięć zostało porwanych jednocześnie we wrześniu i zostało uwolnionych pięć tygodni później. Do najbardziej brutalnych miejsc w Ameryce Środkowej należy Haiti. W ciągu roku bandyci i gangi uprowadziły pięciu księży, aczkolwiek wszyscy zostali już uwolnieni. Z kolei w Etiopii, na Filipinach i w Mali porwano po jednym księdzu - wszyscy zostali uwolnieni, z wyjątkiem ks. Hansa-Joachima Lohre w Mali.

Z Nigerii pochodzi też zdecydowana większość sióstr zakonnych porwanych w 2022 roku - siedem. Jedna została porwana w Burkina Faso, a kolejna w Kamerunie wraz z pięcioma wspomnianymi wyżej księżmi. Na szczęście wszystkie te zakonnice zostały później uwolnione przez swoich porywaczy.

Podsumowanie 2022 - PKWP Zdj. ACN International / Bp Abangalo Fondong (diecezja Mamfe) z uwolnionymi: ks. Emmanuel, ks. Barnabas, ks. Cornelius, pani Kelechukwu, Nkem Patrick, ks. Elias, s. Jacinta, ks. Job-Francis, Blanche Bright; Kamerun, 23.10.2022 r.

Uwięzieni księża i biskupi

Pozostaje jeszcze kwestia co najmniej 32 duchownych, którzy zostali zatrzymani w oczywistych aktach zastraszania i przymusu.

Najnowsze sprawy dotyczą czterech księży Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego pracujących na okupowanej przez Rosję Ukrainie, którzy zostali aresztowani w trakcie prowadzenia działalności duszpasterskiej. Dwóch z nich zostało w międzyczasie zwolnionych i „deportowanych” na terytorium Ukrainy, ale pozostałych dwóch pozostaje w areszcie i może zostać oskarżonych o terroryzm. Istnieje obawa, że w czasie pobytu w więzieniu mogą być torturowani.

Krajem budzącym poważne obawy jest Nikaragua, gdzie podczas obecnego konfliktu rządu z Kościołem katolickim aresztowano lub zatrzymano 11 członków duchowieństwa. Wśród nich jest co najmniej dwóch seminarzystów, jeden diakon, jeden biskup i siedmiu księży. Nikaraguański biskup Rolando Alvarez, który obecnie przebywa w areszcie domowym, 10 stycznia 2023 r. ma stanąć przed sądem pod zarzutem „zagrożenia integralności narodowej”. Istnieją również doniesienia o księżach, którym zabroniono opuszczania parafii, a także o co najmniej 10 duchownych, którym rząd uniemożliwił powrót do kraju.

Innym niedawnym wydarzeniem jest uwięzienie biskupa i dwóch księży w Erytrei. Minęły dwa miesiące od ich zaginięcia, a ze strony władz nie było dotąd żadnych wyjaśnień.

Niemal nie do ustalenia jest liczba katolickich księży i biskupów zatrzymanych w ciągu minionego roku w Chinach. Według informacji zebranych przez PKWP, duchowni z Kościoła podziemnego byli wielokrotnie uprowadzani przez władze na pewien okres czasu, w celu zmuszenia ich do przyłączenia się do Kościoła zatwierdzonego przez państwo. Jednym z przykładów było zaginięcie w okresie od stycznia do maja 2022 r. co najmniej 10 księży, wszystkich należących do podziemnej wspólnoty w Baoding (Hebei).

Poza tymi przypadkami, jeden ksiądz został aresztowany w Myanmarze podczas protestów przeciwko reżimowi, a kilka zakonnic i dwóch diakonów zostało aresztowanych w Etiopii podczas konfliktu w Tigray pod koniec 2021 roku, ale zwolniono ich w 2022 roku.

PKWP wzywa wszystkie zaangażowane kraje do dołożenia wszelkich starań, aby zagwarantować bezpieczeństwo i wolność księżom, siostrom zakonnym i innym pracownikom duszpasterskim, którzy służą najbardziej potrzebującym. Międzynarodowa organizacja charytatywna prosi również wszystkich przyjaciół i dobroczyńców o modlitwę za tych, którzy pozostają w niewoli, a także za wspólnoty i rodziny tych, którzy stracili życie w 2022 roku.

Twój
koszyk

BRAK PRODUKTÓW