Dołącz do nas
na facebooku

Odwiedź nasz profil

Dołącz do nas
na YouTube

Odwiedź nasz kanał

Śledź nas
na Twitterze

Welcome!

Parlament Europejski uznał zbrodnie ISIS za ludobójstwo.

Parlament EuropejskiUznanie przez Parlament Europejski zbrodni ISIS za ludobójstwo to pierwszy poważny krok w stronę mobilizacji wspólnoty międzynarodowej do podjęcia konkretnych działań.

Podczas debaty, która miała miejsce 20 stycznia duża część eurodeputowanych zakwalifikowała dokonującą się w tych państwach eksterminację mniejszości religijnych, zwłaszcza chrześcijan i jazydów, jako ludobójstwo. Zgromadzenie przypomniało ponadto, że „w świetle prawa międzynarodowego państwa członkowskie mają obowiązek zapobiegać ludobójstwu, a także powinny przyjąć, że wymienione przypadki zaliczają się do ludobójstwa. W związku z powyższym powinny dołożyć wszelkich starań, by ich obywatele nie uczestniczyli w popełnianiu takich aktów”.

Członek Parlamentu Europejskiego ze Szwecji Lars Adaktusson, który złożył wniosek o głosowanie w tej sprawie na łonie parlamentu, stwierdził: „Jestem odpowiedzialny za uchwałę, która wzywa państwa członkowskie do zdefiniowania przestępstw popełnionych przeciwko chrześcijanom i jazydom jako ludobójstwo, a tym samym do działania w ramach ONZ w celu zorganizowania konkretnych interwencji humanitarnych i militarnych”.

Dnia 15 grudnia zeszłego roku parlament litewski przyjął uchwałę dotyczącą ludobójstwa chrześcijan i innych mniejszości religijnych na Bliskim Wschodzie i w Północnej Afryce. Podobne inicjatywy podejmowano w Kongresie USA. Przywódcy polityczni, np. Hillary Clinton, stosowali ten termin, którego użył także papież Franciszek w lipcu zeszłego roku, stwierdzając, że ludobójstwo postępuje i trzeba je zatrzymać. Według następcy św. Piotra nadeszła już chwila, aby Unia Europejska i Organizacja Narodów Zjednocznonych nazwały tę rzeczywistość po imieniu i konsekwentnie trwali przy wymaganiach prawa międzynarodowego.

Konsekwencje

“Zbrodnia ludobójstwa” jest precyzyjnie zdefiniowana w prawie międzynarodowym. Określenie to odnosi się do „czynów dokonanych w zamiarze zniszczenia w całości lub w części grup narodowych, etnicznych, rasowych lub religijnych jako takich”. W świetle tego tekstu wyraźnie widać, że chrześcijanie oraz jazydzi w Iraku i Syrii są ofiarami ludobójstwa.

Prawo międzynarodowe nakłada na poszczególne państwa oraz całą wspólnotę międzynarodową obowiązek zapobiegania ludobójstwu, a także do stawania w obronie grup, które są przedmiotem ludobójstwa poprzez skazywanie i karanie wszystkich odpowiedzialnych za te zbrodnie. Karalne jest także samo posiadanie intencji popełnienia przestępstwa oraz współudział, spiskowanie, a także podżeganie innych do zbrodni. A zatem każda jednostka i organizacja – gdziekolwiek by nie działała (np. na terenie Unii Europejskiej i USA) – która popełnia akt ludobójstwa, ma zamiar go popełnić, współdziała w nim lub też podżega do popełnienia go, jest karana przez prawo.

Uznanie, że opisywane prześladowania są przypadkami ludobójstwa, stanowi zatem poważny krok w stronę mobilizacji wspólnoty międzynarodowej do podjęcia konkretnych działań. Samo posługiwanie się terminem ludobójstwo niesie ze sobą silne znacznie symboliczne. Jednak w praktyce wspólnota międzynarodowa musi być gotowa do działania za każdym razem, gdy pojawią się doniesienia o zbrodniach, które formalnie określono mianem ludobójstwa.

Autor: Raquel Martinez

Tłumaczenie: Dominik Jemielita.

Twój
koszyk

BRAK PRODUKTÓW