Dołącz do nas
na facebooku

Odwiedź nasz profil

Dołącz do nas
na YouTube

Odwiedź nasz kanał

Śledź nas
na Twitterze

Welcome!

Papież pobłogosławił ikonę Matki Bożej Bolesnej, Pocieszycielki Syryjczyków

Trwa projekt modlitewny „Pociesz mój lud”, zorganizowany przez Pomoc Kościołowi w Potrzebie (ACN), który ma na celu wsparcie duchowe dla Syryjczyków, którzy cierpią z powodu wojny.

Przypominamy, że w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia) Ojciec Święty przyjął na prywatnej audiencji delegację Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie (ACN International) i pobłogosławił 6 tys. różańców.

Różańce otrzymały chrześcijańskie rodziny, których członkowie zostali w czasie wojny zabici lub porwani. Mieszkańcy otrzymali różańce w święto Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny, kiedy to we wszystkich syryjskich parafiach miała miejsce specjalna modlitwa za ofiary wojny oraz ich najbliższych.

Dodatkowo rodziny otrzymały Biblię w języku arabskim zakupioną przez PKWP oraz wykonane w Ziemi Świętej krzyże z drzewa oliwnego, które są darem Kościoła prawosławnego. W jedności z Syryjczykami, również 15 września, w czasie spotkania z wiernymi podczas modlitwy „Anioł Pański”, Papież Franciszek pobłogosławił ikonę „Matki Bożej Bolesnej, Pocieszycielki Syryjczyków”.

IKONA

Teraz ikona odwiedzi wszystkie 34. syryjskie diecezje. Matka Boża Bolesna, Pocieszycielka Syryjczyków, jest tradycyjną prezentacją ikonograficzną, przedstawiającą Matkę Bożą jako Stolicę Mądrości (łac. Sedes Sapientiae), znaną również jako Maria Regina. Ikona została wykonana w sierpniu tego roku. Gestem pobłogosławienia ikony papież chce umocnić wiarę chrześcijan. Ojciec Święty dociera do rodzin syryjskich, zwłaszcza tych, które straciły swoich ukochanych, z przesłaniem nadziei, aby powiedzieć im: „Nie jesteś sam, jesteśmy z tobą”.

Ikona przedstawia Matkę Boską zasiadającą na tronie, z Dzieciątkiem Jezus na kolanach. Jej Boski Syn trzyma w ręku kulę władcy symbolizującą Jego triumf nad światem. Gest sugeruje, że powierza świat swojej Matce, tak jak uczynił to z całą ludzkością pod krzyżem. Dlatego ludzie, którzy na ikonie znajdują się u Jej stóp, szukają wstawiennictwa Najświętszej Dziewicy.

BLISKI WSCHÓD

Syria cierpi, ranna w bratobójczych bitwach, w których osiem lat wojny spowodowało niewyobrażalne zniszczenia. Syria to po prostu kolejny kraj bliskowschodniej „tykającej bomby”. Kiedy zakończył się konflikt w Libanie, rozpoczęła się wojna w Iraku. Gdy tylko Irak osiągnął pewien poziom stabilności, wojna rozpoczęła się w Syrii. Cały Bliski Wschód jest dręczony konfliktami zbrojnymi, podczas gdy jest to ziemia specjalnie wybrana przez Boga, była domem patriarchów i proroków. To przecież miejsce wcielenia Chrystusa, „świadek” ukrzyżowania i zmartwychwstania naszego Odkupiciela. Przemierzana przez Apostołów, Świętych i wielu Ojców Kościoła. To „tygiel” pierwszych formuł dogmatycznych. Jednak ta błogosławiona ziemia i jej lud wciąż są nękani przez niekończące się konflikty zbrojne.

Umiłowana Syria, bliska sercu papieża Franciszka, jest krajem cierpień i łez. Od początku swojego pontyfikatu papież Franciszek podniósł głos w sprawie Syrii, wypowiadając się na temat niesprawiedliwości wojennej i przelania niewinnej krwi. Ojciec Święty podnosi swój głos w modlitwie o pokój do Wszechmogącego Boga, za wstawiennictwem Matki Bożej Bolesnej, Pocieszycielki Syryjczyków. Modlitwa ta jest powtarzana przez syryjskich wiernych we wszystkich chrześcijańskich wspólnotach w tym 454 parafiach. To kolejny sygnał: „S.O.S” w stronę innych państw. Czy tym razem usłyszą?

Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie zapewnia o swoim wsparciu modlitewnym przez wstawiennictwo Matki Bożej Bolesnej, Pocieszycielki Syryjczyków i wzywa wszystkich wiernych do włączenia się w modlitwę za mieszkańców Syrii.

Zostałeś zapisany pomyślnie do naszego newslettera
Uzupełnij puste pole!
Podany adres email jest już na liście.
  • Parlamentarny zespół ochrony chrześcijan w świecie

    Zespół tworzą posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej, stanowią niepolityczną grupę, zainteresowaną problematyką prześladowań chrześcijan na świecie. Celem powołania Zespołu jest bieżące monitorowanie sytuacji prześladowanych chrześcijan na świecie oraz - w miarę możliwości - przeciwdziałanie temu zjawisku.

    Kid

Dane kontaktowe

Pomoc Kościołowi w Potrzebie - Sekcja Polska
ul. Wiertnicza 142, 02-952 Warszawa
tel./fax.: +48 22 845 17 09
email: info@pkwp.org
godziny otwarcia: 8.00 - 16.00 od pn. do pt.

Biuro Regionalne w Krakowie
ul. Stradomska 6, 31-058 Kraków
tel.: +48 512 194 534
email: biuro.krakow@pkwp.org
godziny otwarcia:
9.00 - 17.00 od pn. do pt.

Biuro Regionalne w Poznaniu
ul. Szewska 18, 61-760 Poznań
tel.: +48 61 881 88 19
email: biuro.poznan@pkwp.org
godziny otwarcia: 9.00 - 17.00 od pn. do pt.

Konta złotówkowe:
ING Bank Śląski o/ Warszawa
31 1050 1025 1000 0022 8674 7759

PKO BP o/ Warszawa
87 1020 1068 0000 1402 0096 8990

Konta walutowe:
Euro EUR
PL 47 1050 1025 1000 0023 4085 9988
SWIFT: INGBPLPW

Dolary USD
PL 25 1050 1025 1000 0090 7713 6449
SWIFT: INGBPLPW

Nr konta dla zamówień:
ING Bank Śląski o/Warszawa
81 1050 1025 1000 0090 6233 6830

Pomoc Kościołowi w Potrzebie

Partnerzy:

Code & Design: REBORN

Twój
koszyk

BRAK PRODUKTÓW