Dołącz do nas
na facebooku

Odwiedź nasz profil

Dołącz do nas
na YouTube

Odwiedź nasz kanał

Śledź nas
na Twitterze

Welcome!

Papież modlił się za polityków

Podczas poniedziałkowej Mszy św. w Domu Świętej Marty, papież Franciszek modlił się za wszystkich mężczyzn i kobiety powołanych do życia politycznego, a w homilii poruszył kwestię ponownego narodzenia się z Ducha.

Papież Franciszek

- Módlmy się dzisiaj za mężczyzn i kobiety, którzy są powołani do polityki. Polityka jest formą miłości. Módlmy się, aby partie polityczne wspólnie poszukiwały dobra dla kraju, a nie dobra dla swoich partii - zaznaczył na początku Eucharystii papież.

Jezus i Nikodem

Na początku homilii papież Franciszek zastanawiał się nad Nikodemem, przywódcą Żydów i prawym faryzeuszem. Chodził do Jezusa nocą, ponieważ wiedział, że ci, którzy związali się z Jezusem, nie byli dobrze postrzegani. Nikodem czuł się niespokojny, ponieważ wiedział, że działania Jezusa zostały przepowiedziane przez proroków. Podchodząc do Jezusa, wyznaje: „Rabbi, wiemy, że jesteś nauczycielem, który przyszedł od Boga, bo nikt nie może czynić tych znaków, które czynisz, dopóki Bóg nie jest z nim”. Papież Franciszek zauważa, że spowiedź Nikodema kończy się za szybko, jakby urywa, brakuje słowa "dlatego", przez co utrudnia mu to pełne zrozumienie nauki Chrystusa.

Odpowiadając na słowa Nikodema, Jezus powiedział: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwa Bożego”. Nikodem rozumie to stwierdzenie dosłownie. Pyta więc, jak można narodzić się na nowo jako dorosły. Jezus wyjaśnił, że narodzić się powtórnie oznacza narodzić się z Ducha.

Duch

- Duch jest nieprzewidywalny - powiedział papież Franciszek. Jezus tak opisuje Ducha: „Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha”. Osoba uległa Duchowi to taka, która pozwala sobie „być przenoszonym przez Ducha Świętego z jednego miejsca do drugiego”. W ten sposób człowiek osiąga wolność w Duchu.

Znak dobrego chrześcijanina

- Bycie dobrym chrześcijaninem to nie tylko wypełnianie przykazań - wyjaśnia papież Franciszek. „Jeśli się zatrzymacie na tym etapie, nie jesteście dobrymi chrześcijaninami”. Być dobrym chrześcijaninem oznacza „pozwolić Duchowi wejść do ciebie i zabrać cię tam, gdzie On chce”. Podobnie jak Nikodem, możemy ulec pokusie, aby zatrzymać się przed słowem „dlatego”, ponieważ nie wiemy, jaki krok zrobić, lub nie ufamy Bogu na tyle, aby pozwolić, aby Jego Duch wniknął w nas. Aby jednak naprawdę narodzić się na nowo, musimy być gotowi na prowadzenie się w „wolności Ducha”, nawet jeśli nie wiemy, gdzie skończymy.

Wolność w Duchu

Papież Franciszek wyjaśnił, że w obliczu trudności i zamkniętych drzwi uczniowie poszli do Pana w modlitwie i zostali napełnieni Duchem Świętym. Zatem „modlitwa otwiera drzwi do Ducha i daje nam wolność”.

Papież zauważył, nawiązując do pierwszego czytania, że wspólnota chrześcijańska najpierw trochę się obawiała, kiedy Piotr i Jan wrócili po przesłuchaniu przez kapłanów. Jednak zwrócili się do Boga w modlitwie i faktycznie byli świadkami „drugiego Zesłania Ducha Świętego” - ponieważ zostali napełnieni Duchem Świętym, przez co odważnie zaczęli głosić Słowo Boże.

„Narodziło się to z Ducha ... i nie zatrzymało się na słowie «dlatego»" - powiedział papież.

Kończąc swoją homilię, papież modlił się, aby poprzez rozmowę z Bogiem otrzymać dar odwagi od Ducha Świętego, nawet jeśli nie wiemy, dokąd nas zaprowadzi: "Niech Pan pomoże nam zawsze być otwartym na Ducha, aby to On poprowadził nas do przodu w naszym życiu w służbie dla Pana".

Twój
koszyk

BRAK PRODUKTÓW