Dołącz do nas
na facebooku

Odwiedź nasz profil

Dołącz do nas
na YouTube

Odwiedź nasz kanał

Śledź nas
na Twitterze

Welcome!

Pakistan: Komisja Sprawiedliwości i Pokoju wnioskuje o położenie kresu przymusowym małżeństwom i konwersjom dziewcząt i kobiet

„Rząd Pakistanu powinien podjąć wszelkie niezbędne kroki, by położyć kres temu dramatowi”.

PakistanZdj. ACN International / Merab Arif (pierwsza z lewej) podczas "Konferencji Konsultacyjnej NCJP na temat trudnej sytuacji kobiet należących do mniejszości oraz roli Krajowej Komisji ds. Mniejszości", 24 września 2021 r.; Pakistan.

Dziewczęta i kobiety z mniejszości religijnych w Pakistanie nadal są ofiarami przymusowych konwersji i małżeństw, przy czym każdego roku odnotowuje się znaczną liczbę takich przypadków. Obecnie, przy wsparciu Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie (ACN International), Narodowa Katolicka Komisja Sprawiedliwości i Pokoju (NCJP) w Lahore walczy o przerwanie tej niesprawiedliwości, której doświadcza tak wiele dziewcząt i kobiet. Schemat jest zawsze ten sam: porwanie, gwałt, przymusowa konwersja i małżeństwo z porywaczem.

Przypadek Anny Chand, zgłoszony przez NCJP, stanowi brutalny przykład. Ta zaledwie trzyletnia (!) chrześcijańska dziewczynka została okrutnie zgwałcona przez męża dyrektorki jej szkoły w Raiwind, w Lahore. Szkoła finansowana przez UNICEF działała w domu Muhammada Saleema i liczyła około 30 uczniów, a wieczorami pełniła funkcję medresy.

„Anna przeżywa poważny stres psychiczny i nieustanne cierpienie emocjonalne, podczas gdy jej rodzina walczy o sprawiedliwość” - mówi Merab Arif, koordynator ds. komunikacji NCJP.

Dramat ten dotyka dziewczęta ze wszystkich wspólnot religijnych, lecz szczególnie narażone są dziewczęta chrześcijańskie i hinduskie lub te z innych mniejszości religijnych, ponieważ są one celem przymusowego nawracania na islam i mają znacznie mniejsze wsparcie społeczne i prawne.

Pakistan jest sygnatariuszem Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, ratyfikował Konwencję w sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet, która wyraźnie zakazuje małżeństw dzieci. Ponadto ratyfikował Konwencję o Prawach Dziecka (CRC), gdzie dziecko jest definiowane jako osoba poniżej 18 roku życia. Artykuł 9 CRC chroni prawo dzieci do nierozdzielania ich od rodziców wbrew ich woli. Artykuł 14 CRC stanowi ponadto, że państwa-strony muszą szanować prawo dzieci do wolności myśli, sumienia i religii. Konstytucja Pakistanu również gwarantuje wolność wyznania.

„Na pozór wszystko jest w porządku, ale niestety w wielu przypadkach rodzina dziewczyny, gdy próbuje złożyć 'First Information Report' (pierwsze zgłoszenie) w sprawie uprowadzenia lub gwałtu, spotyka się z wrogością administracji policyjnej” - wyjaśnia Merab Arif. „Lokalny posterunek policji często po prostu odmawia rejestracji skargi. Nawet w przypadkach, gdy rodzicom udaje się zarejestrować skargę, policji często nie udaje się uratować dziewczynki. Ponadto, przed odzyskaniem dziecka, rodzice otrzymują świadectwo konwersji wraz z aktem małżeństwa. A jeśli sprawa trafia do sądu, to ten również niechętnie chroni dziewczynki, rzekomo z powodu nacisków ze strony agresywnych tłumów”.

Z tych powodów NJCP przy wsparciu PKWP opracowuje ambitny program, mający na celu ochronę dziewcząt ze społeczności mniejszościowych w Pakistanie. Program ten prowadzi kampanię na rzecz rzeczywistych zmian i silniejszego prawodawstwa. NCJP przedstawiła obecnie 15 wskazań dla rządu Pakistanu, aby podjął on odpowiednie działania w walce z przymusowymi małżeństwami i konwersjami dziewcząt i kobiet.

Zalecenia obejmują na przykład reformę policji w celu poprawy czasu reakcji w przypadku domniemanego uprowadzenia; szkolenie policji w celu identyfikacji fałszywych małżeństw i świadectw konwersji; utworzenie telefonów zaufania w celu łatwego i bezpiecznego zgłaszania przypadków oraz natychmiastowej pomocy dla dziewcząt i ich rodzin, w tym pomocy prawnej; przegląd projektu ustawy przeciwko przymusowej konwersji, który został odrzucony przez komisję parlamentarną 13 października 2021 r.; a także dodanie pojęcia „przymusowej konwersji” do krajowych ram prawnych w celu ułatwienia prawodawstwa.

„Dziewczęta z mniejszości religijnych są narażone na wysokie ryzyko przemocy seksualnej i wykorzystywania. Ponadto, wczesne i przymusowe małżeństwa pozbawiają je podstawowego prawa do edukacji, zdrowia i wolności religijnej. Nieletni potrzebują ochrony prawnej i opieki swoich rodzin. Rząd Pakistanu powinien podjąć wszelkie niezbędne kroki, by położyć kres dramatowi tych dziewcząt” - stwierdza stanowczo Merab Arif, koordynator ds. komunikacji NCJP.

Twój
koszyk

BRAK PRODUKTÓW