Dołącz do nas
na facebooku

Odwiedź nasz profil

Dołącz do nas
na YouTube

Odwiedź nasz kanał

Śledź nas
na Twitterze

Welcome!

Oświadczenie PKWP w sprawie decyzji rządu tureckiego o zezwoleniu na ponowne przekształcenie świątyni Hagia Sophia w meczet.

Prezes Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie (ang. Aid to the Church in Need, w skrócie: ACN International), dr Thomas Heine-Geldern, wydał następujące oświadczenie dotyczące decyzji rządu tureckiego o pozwoleniu na użycie Hagii Sophii jako meczetu:

Hagia Sophia

„ACN traktuje plany ponownego przekształcenia Hagii Sophii w meczet z poważnym zaniepokojeniem. Po raz kolejny kwestia religijna jest wykorzystywana w celu umocnienia wewnętrznej władzy politycznej. Prezydent Turcji Erdogan najwyraźniej próbuje poprawić swoje osobiste wskaźniki popularności za pomocą tego środka, co jest szeroko krytykowane na całym świecie, odwracając jednocześnie uwagę od problemów wewnętrznych własnego kraju.

ACN w pełni rozumie oburzenie, jakie ten zamiar wywołał wśród chrześcijan mieszkających w Turcji i na całym Bliskim Wschodzie. Może to tylko spotęgować stałe osłabienie i niekorzystną sytuację chrześcijan i innych mniejszości religijnych w całym regionie. Pomimo protestów, a także pomimo jasnych przepisów konstytucyjnych, mniejszości te są często traktowane jako obywatele drugiej kategorii, podważana jest ich tożsamość i korzenie.

Jednocześnie ACN z pewnym sceptycyzmem ocenia negatywną reakcję wielu narodów i polityków na tę decyzję. Chociaż istnieje wysoki stopień oburzenia w związku z ponownym przekształceniem Hagii Sophii w meczet, w wielu krajach na całym świecie często akty przemocy i dyskryminacji chrześcijan i innych mniejszości religijnych – w niektórych przypadkach inicjowane przez państwo – spotykają się z niewielką lub żadną reakcją.

ACN ponownie podkreśla, że prawo człowieka do pełnej wolności wyznania jest nierozerwalnie związane z niepodważalną godnością osoby ludzkiej, dlatego fundacja wzywa wszystkie rządy krajowe i organizacje międzynarodowe, takie jak ONZ, do aktywnej obrony tego prawa .

ACN również potępia narastające formy skrajnego nacjonalizmu w wielu krajach świata, często motywowane określonymi ideologiami religijnymi. W rezultacie członkowie mniejszości religijnych w tych krajach są często postrzegani jako obcy i wrogowie, nawet na tych ziemiach, na których ich przodkowie mieszkali na długo przed przejęciem ich przez tych, którzy stanowią obecnie większość.

ACN w szczególności wzywa narody zachodnie do wyciągnięcia wniosków z historii Bliskiego Wschodu w XX wieku i zaprzestania milczenia w sprawie łamania podstawowego prawa do życia mniejszości, czy to w Turcji, Iraku, Indiach, Chinach, Pakistanie lub w każdym innym miejscu. Chociaż nieznane są jeszcze skutki przeznaczenia tego ważnego budynku religijnego do ponownego pełnienia funkcji meczetu, jednak w porównaniu z tymi często krwawymi prześladowaniami jest to sprawą stosunkowo niewielką”.

–– –

Ks. prof. W. Cisło, dyrektor polskiej sekcji PKWP, o przekształceniu świątyni Hagia Sophia w meczet wypowiedział się podczas „Rozmów niedokończonych” na antenie TV Trwam:

https://www.radiomaryja.pl/informacje/polska-informacje/tylko-u-nas-ks-prof-w-cislo-o-przeksztalceniu-swiatyni-hagia-sophia-w-meczet-turcja-chce-upokorzyc-chrzescijan-i-pokazac-ze-dla-nich-nie-ma-miejsca/

Twój
koszyk

BRAK PRODUKTÓW