Dołącz do nas
na facebooku

Odwiedź nasz profil

Dołącz do nas
na YouTube

Odwiedź nasz kanał

Śledź nas
na Twitterze

Welcome!

Ogromna hojność przyniosła owoce dla Iraku

Dzięki Wam, wspieramy Irak już od 1972 roku, początkowo były to projekty duszpasterskie, zapewniające stypendia, katechizmy dla uczniów czy np. mobilna klinika dla obszarów wiejskich. Natomiast kiedy w 2014 tzw. Państwo Islamskie (ISIS) zaatakował Irak, zwiększyliśmy pomoc, aby natychmiast zareagować na dramatyczną sytuację. Chociaż prześladowania nie ustały, to teraz możemy jednak skupić się również na skupić budowaniu przyszłości Iraku!

Ogromna hojność przyniosła owoce dla Iraku

W 2014 r. wsparliśmy około 95 000 uchodźców z Mosulu i równin Niniwy. Kluczowe działania obejmowały: tworzenie tymczasowych szkół i schronisk, dostarczanie żywności, koców i urządzeń sanitarnych, opłacanie pensji nauczycieli i czynszu dla uchodźców oraz wspieranie sióstr zakonnych i księży, którzy również zostali przesiedleni. Do końca 2017 r. zapewniliśmy przetrwanie około 11 800 chrześcijańskich rodzinom oraz edukację szkolną dla 7 200 dzieci.

Po zakończeniu działań ISIS, uwaga skupiła się na odbudowie. Kampania "Powrót do korzeni", zainicjowana w 2017 r., miała na celu odbudowę równin Niniwy. Wspólnie odbudowaliśmy prawię 3000 domów i pokryliśmy koszty energii elektrycznej dla powracających rodzin. Do 2020 r. około 40 700 osób powróciło do swoich wiosek. Kolejna faza obejmowała odbudowę i naprawę 363 budynków kościelnych dotkniętych wojną.

Odbudowa jest kluczem do przyszłości chrześcijaństwa na Bliskim Wschodzie i znakiem nadziei. To bardzo ważne znaczenie dla społeczeństwa i uzdrowienia powracających chrześcijan oraz dla pokoju w regionie. Budynki kościelne pełnią funkcję wsparcia społecznego lub socjalnego, podobnie jak sale parafialne, które służą jako ośrodki duszpasterskie i społeczne, placówki edukacyjne, sierocińce, domy opieki, kliniki i klasztory.

Ogromna hojność przyniosła owoce

Ogromna hojność przyniosła owoce dla Iraku

Ogromna hojność dobroczyńców PKWP dla Iraku przyniosła ogrom dobra. W ciągu ostatnich 10 lat nasza pomoc dla Iraku powoli malała. Jest to znak, że odbudowa chrześcijańskich domów i struktur kościelnych stworzyła solidne fundamenty dla chrześcijan, a my możemy teraz skupić się na życiu wiarą rodzin i młodzieży. Wysiłek ten zwiększył ich odporność psychiczną i pomaga w stopniowym usamodzielnianiu się i powrotu do spokojnej codzienności.

W latach 2013-2023 sfinansowaliśmy około 447 projektów o łącznej wartości 56,78 mln euro. Z tego ponad 122 projekty (8,28 mln euro) dotyczą okresu między 2021 a 2023 rokiem, głównie w budownictwie (37,7%), pomocy duszpasterskiej (32,79%) i pomocy humanitarnej (13,11%).

Istnienie nowych budynków i odnowionych wspólnot chrześcijańskich przyniosło stabilność w życiu wiernych, umożliwiając wznowienie działalności duszpasterskiej. Zmiana ta jest wyraźnie widoczna we wzroście liczby projektów duszpasterskich, które do 2023 r. stanowiły 45% wszystkich projektów, podczas gdy w 2020 r. projekty duszpasterskie stanowiły jedynie 17% wszystkich projektów.

Troska o przyszłość Iraku

"... Chcę zostać w Iraku. Chcę, aby moja przyszłość była w Iraku i chcę pomóc ją budować ". – mówi Basma Adwar (stypendystka PKWP).

Oprócz finansowania projektów mających na celu ożywienie życia duszpasterskiego poprzez zapewnienie infrastruktury, kładziemy szczególny nacisk na edukację i dobrobyt młodzieży. Przywrócenie życia chrześcijańskiego w Iraku jest istotnym zobowiązaniem do osiągnięcia stabilności niezbędnej dla poczucia bezpieczeństwa ludności i powstrzymania jej przed poszukiwaniem lepszego życia za granicą. W tym celu od 2021 r. realizujemy dwa projekty stypendialne z Uniwersytetem Katolickim w Erbilu. Celem projektów jest wyposażenie młodych ludzi w umiejętności niezbędne do wejścia na rynek pracy i stworzenia nowych możliwości zatrudnienia we własnym kraju:

Po atakach ISIS, chaldejski katolicki arcybiskup Bashar Warda z Erbilu nadał priorytet edukacji i zdrowiu, zakładając szkoły i ustanawiając Katolicki Uniwersytet w Erbilu (CUE) przy wsparciu Konferencji Episkopatu Włoch w 2015 roku. Dzięki dobroczyńcom PKWP, CUE otrzymał pomoc finansową na wyposażenie i budowę budynków kampusu, a później skupił się na bezpośredniej pomocy dla studentów.

Edukacja, która ma stworzyć nowy silny Irak

Misją CUE jest kształcenie liderów, którzy mogą budować nowy Irak, wspierając krytyczne myślenie, kwestionowanie i refleksję nad własną wiedzą i prezentowanymi informacjami. Podobnie, CUE ma być integracyjnym, zorganizowanym, bezpiecznym i przyjaznym centrum edukacyjnym dla swoich studentów, którzy entuzjastycznie mówią o tym, jak inspirują się do studiowania dzięki stypendiom zapewnianym przez PKWP: jest to nadzieja na przyszłość w Iraku, o której zawsze marzyli.

CUE to międzynarodowy projekt skoncentrowany na edukacji, pojednaniu i współistnieniu. Uzupełnieniem tego projektu są programy uczenia się przez całe życie dla dorosłych, mające na celu rozwój zawodowy i przekwalifikowanie zawodowe. Jest to kluczowa inicjatywa mająca na celu podtrzymanie chrześcijaństwa w Iraku.

Jednak wiele przesiedlonych osób nie może sobie pozwolić na edukację z powodu wysokiego bezrobocia, natomiast dzięki „Programowi Stypendialnemu Papieża Franciszka”, finansowanemu przez dobroczyńców PKWP, mogą to zrobić.

Basma Adwar, jedna ze stypendystek, podkreśla znaczenie projektu: "Dzięki temu stypendium mogę zostać i pomóc budować przyszłość Iraku". To stypendium umożliwiło wielu młodym chrześcijanom dostęp do wysokiej jakości edukacji i przyczyniło się do pokojowego współistnienia i integracji w Iraku".

Opieka duszpasterska dla młodzieży

Ogromna hojność przyniosła owoce dla Iraku

Młodzież jest bardzo ważna dla Kościoła; reprezentuje nadzieję i przyszłość wiary. Jeden z projektów finansowanych przez nas jest skierowany do nich, aby zapewnić im zajęcia duszpasterskie i społeczne. Aby stworzyć silną społeczną sieć bezpieczeństwa i potwierdzić ich poczucie przynależności jako chrześcijan.

Jedną z inicjatyw dla młodzieży w Iraku jest Ankawa Youth Meeting (AYM) to ważne wydarzenie dla dorastających chrześcijan w Iraku, organizowane przez archidiecezję Erbil od 2013 roku. To coroczne spotkanie, wznowione w 2022 r. po przerwach spowodowanych pandemią COVID-19, pozostaje symbolem nadziei dla młodych chrześcijan stojących przed wyzwaniami w społeczności dotkniętej wojną i prześladowaniami. AYM 2023, pod hasłem "Zróbcie to na moją pamiątkę", zgromadził ponad 1800 młodych chrześcijan z siedmiu archidiecezji i ponad 60 parafii w Ankawie od 29 czerwca do 1 lipca.

Znaczenie AYM polega na jego zdolności do wzmacniania wiary i wspólnoty wśród młodych chrześcijan z różnych regionów. Wydarzenie obejmuje msze święte, spowiedzi, rekolekcje, seminaria, debaty, katechezy i inne formy edukacji chrześcijańskiej mające na celu pielęgnowanie wiary i poczucia przynależności.

Co więcej, AYM ma na celu wychowanie przyszłych liderów, którzy przyczynią się do odbudowy swoich społeczności. Yara Khorany, młoda wolontariuszka, podkreśla znaczenie tego wydarzenia w odkrywaniu nowego potencjału i wspieraniu pokolenia zaangażowanego w pozostanie i inwestowanie w Iraku. "Mamy tych wszystkich młodych ludzi i oni są tutaj obecni, to są chrześcijanie z regionu, nie chcemy, żeby odeszli, nie chcemy, żeby opuścili kraj, chcemy, żeby tu byli i chcemy, żeby się mogli tu zbudować przyszłość, w swojej ojczyźnie".

Zapewniając platformę do interakcji i wsparcia, AYM pomaga przeciwdziałać izolacji odczuwanej przez wielu młodych chrześcijan, zachęcając ich do pozostania w ojczyźnie i zajmując się krytyczną kwestią emigracji zagrażającej przetrwaniu społeczności chrześcijańskiej w regionie. Uczestnicy, z których wielu doświadczyło najgorszego ze strony ISIS, są orędownikami pokoju i współistnienia. Ich odporność i zaangażowanie w wiarę i społeczność są inspirujące i kluczowe dla szerszej misji promowania harmonii w Iraku. "Chrześcijanie nadal mają tu trudności, nadal są prześladowani z powodu religii. Ale stało się inaczej w tym sensie, że Kościół się odbudowuje, Kościół próbuje odkryć większy potencjał. Istnieje ta zdolność do chęci i prób budowania, abyśmy mogli odzyskać jak najwięcej". Yara (2023).

AYM 2023 był możliwy dzięki znacznemu wsparciu różnych podmiotów. Dzięki Wam byliśmy głównym partnerem, pokrywającym ponad 70% kosztów wydarzenia, umożliwiając jego realizację. Katolicki Uniwersytet w Erbilu (CUE) zorganizował zajęcia edukacyjne i sportowe, a Międzynarodowa Szkoła Mar Qardakh zapewniła materiały biurowe i wsparcie w pozyskiwaniu materiałów. Komitet Humanitarny Ankawy (AHC) zaoferował wiedzę logistyczną i zarządzanie finansami, a szpital Maryamana zapewnił bezpieczeństwo medyczne dzięki narzędziom ratunkowym i personelowi wolontariuszy.

Spotkanie Młodzieży w Ankawie to coś więcej niż wydarzenie; to nadzieja dla chrześcijańskiej młodzieży w Iraku. Pielęgnuje ich wiarę, wspiera społeczność i wyposaża ich w umiejętności i odporność potrzebne do stawienia czoła wyzwaniom. Wspierając AYM, dobroczyńcy inwestują nie tylko w przyszłość tych młodych ludzi, ale także w zachowanie i wzmocnienie chrześcijańskiej obecności w Iraku. Inicjatywa ta świadczy o niezłomnym duchu społeczności zdeterminowanej, by rozwijać się pomimo przeciwności losu, a wsparcie może pomóc w realizacji tej wizji.

Wiara, dzięki której przetrwali

W Iraku wiara jest silna i rośnie z każdym dniem. Nadzieja nie została utracona, a kraj jest odbudowywany dzięki pracy i wierze jego mieszkańców. Połączenie modlitwy i działania jest widoczne w poświęceniu i odporności społeczności. Świadczy o tym świadectwo jednego z wolontariuszy PKWP, który odwiedził Irak. Po powrocie do domu często jest pytany, czy w Iraku są jeszcze chrześcijanie, a światu trzeba przypominać, że są i nadal potrzebują wsparcia. Podzielił się swoim doświadczeniem, kiedy jego żona była tam na inauguracji jednego z projektów:

"... Podczas śniadania z ks. Roni, sekretarzem arcybiskupa i proboszczem kościoła św. Jana Chrzciciela, Mary wdała się w dyskusję na temat różańca. O. Roni zaprosił ją, aby dołączyła do nich na różaniec w tym tygodniu, w języku aramejskim, i może powiedziała kilka słów. Różaniec był zaplanowany na czwartek, ale ponieważ mieliśmy inne zobowiązania związane z podróżą, ks. Roni zaproponował, że zmieni datę na wtorek, następnego dnia, i wyśle powiadomienie za pośrednictwem Facebooka. Szczerze mówiąc, nie miałem zbyt wysokich oczekiwań co do tego, ile osób zmieni swój harmonogram z jednodniowym wyprzedzeniem. Kiedy jednak dotarliśmy na miejsce, załączone zdjęcie przedstawiało scenę. W kościele było ponad 1000 kobiet"

Poruszyliśmy wspólnie Irak i napełniliśmy go nadzieją i miłością: „Myślę, że świadomość, że ludzie spoza Iraku modlą się za nich i wspierają ich, była bardzo poruszająca.” (John, 2024)

Wiara i determinacja irackiej wspólnoty chrześcijańskiej są niesamowite, pomimo licznych wyzwań, a ich niezachwiany duch i zaangażowanie w wiarę nadal inspirują. Chcemy im towarzyszyć w tej drodze, aby mogli budować swoją przyszłość!

Twój
koszyk

BRAK PRODUKTÓW