Dołącz do nas
na facebooku

Odwiedź nasz profil

Dołącz do nas
na YouTube

Odwiedź nasz kanał

Śledź nas
na Twitterze

Welcome!

Ofiary mszalne dla 40 kapłanów diecezji Freetown [Sierra Leone]

Ostatnimi czasy mieszkańcy Sierra Leone doświadczali wielu dotkliwych cierpień: dają się wciąż odczuć skutki krwawej wojny domowej, która w latach 1991-2002 przyniosła nieskończoną ilość ofiar i zdewastowała znaczną część infrastruktury, gospodarka jest zrujnowana, a w ubóstwie żyje ponad 70% spośród 7 milionowej populacji tego zachodnio-afrykańskiego państwa. Sytuację skomplikowały ponadto klęski żywiołowe i epidemia Ebola z 2014 roku. Na to wszystko w 2020 roku pandemia koronawirusa uczyniła życie mieszkańców jeszcze trudniejszym, zwłaszcza w najuboższych regionach.

Sierra Leone

Ks. Emmanuel Francis Allie po porannej modlitwie dołącza do rybaków, aby pomóc im przy łowieniu ryb na codzienny posiłek. Sierra Leone, lipiec 2020 r.

We wszystkich tych trudnych sytuacjach Kościół katolicki pozostaje zawsze blisko ludzi. Od ponad 100 lat na terenie Sierra Leone Kościół nie tylko zajmuje się działalnością duszpasterską, ale również umożliwia dostęp do pomocy medycznej i do żywności, a także wspiera w rozwoju oraz towarzyszy rodzinom we wszystkich ich problemach. Szczególnie prężnie działa na polu edukacji i wychowania. Do niedawna szkoły katolickie były jedynymi placówkami edukacyjnymi w Sierra Leone, chociaż 78% populacji to muzułmanie. Kościół cieszy się dużym szacunkiem miejscowej ludności, ponieważ pomaga on wszystkim, bez względu na wyznanie czy przynależność etniczną. Równocześnie musi on też wypełnić swoją podstawową misję, jaką jest głoszenie Ewangelii, niesienie sakramentów i prowadzenie dusz w stronę Boga. Otóż Kościół potrzebuje również zasobów finansowych, aby mógł wypełnić swoje liczne zadania. A Kościół lokalny sam jest ubogi i pilnie potrzebuje pomocy z zewnątrz.

Ta sama sytuacja dotyczy archidiecezji Freetown. 40 kapłanów żyje pośród tamtejszej ludności, wspierając ją w jej potrzebach duchowych i materialnych. Wielu z nich pracuje w parafiach,w których brakuje elektryczności, bieżącej wody, środków łączności i komunikacji. Sam biskup również jest ubogi i nie jest w stanie zaspokoić koniecznych potrzeb kapłanów. Kryzys związany z koronawirusem jeszcze bardziej pogorszył tą sytuację. Poskutkował tym, że przerwane zostały publiczne nabożeństwa, a tym samym zbiórki na skromną dotąd tacę. Pomoc Kościołowi w Potrzebie udzieliło wsparcia 40 księżom, o łącznej wartości 17160 €, zamawiając u nich Msze święte. Każdy z kapłanów otrzymał roczne wsparcie w kwocie 430 €. Celebrują oni Msze św. w intencjach dobroczyńców, którzy złożyli na nie ofiarę. Ofiara mszalna jest dobrowolnym darem serca, dla kapłana sprawującego Eucharystię w konkretnej intencji, np. za zmarłych lub chorych. Zgodnie z prawem kanonicznym nie jest to „zapłata” za celebrację Mszy św. Jednocześnie w wielu częściach świata ofiary te stanowią główną część środków jakimi dysponują kapłani, nie tylko na swoje własne utrzymanie, ale również na zaspokojenie potrzeb ich wspólnoty.

Ksiądz Emanuel A. jest jednym z kapłanów, który otrzymał ofiary mszalne. Pisze on: „Podczas kryzysu musiałem codziennie po porannej modlitwie iść z rybakami na połów, aby zarobić na swój chleb powszedni. Mój kościół leży nad morzem. Jestem bardzo wdzięczny za ofiary, które otrzymałem. Niech was dalej Pan wciąż obficie błogosławi!”

Sierra Leone

Ks. Emmanuel Francis Allie podczas Mszy św. w pustym kościele podczas epidemii koronawirusa. Sierra Leone, lipiec 2020 r.

Mszę św. można zamówić u misjonarzy przez stronę PKWP: https://pkwp.org/modlitwy/intencje

Twój
koszyk

BRAK PRODUKTÓW