Dołącz do nas
na facebooku

Odwiedź nasz profil

Dołącz do nas
na YouTube

Odwiedź nasz kanał

Śledź nas
na Twitterze

Welcome!

Odezwa biskupów kubańskich do narodu

KubaZdjęcie ACN: Kuba , La Habana

Bracia i Siostry!

Nie możemy zamykać oczu, jakby nic się nie działo, ze względu na wydarzenia, które przeżywamy od 11 lipca, a które w niektórych miejscach trwają do dziś. Pomimo ograniczeń ze względu na wzrost zakażeń Covid-19, tysiące ludzi wyszło na ulice naszych miastach, publicznie protestując i wyrażając swoje zaniepokojenie z powodu pogorszenia się sytuacji gospodarczej i społecznej na Kubie.

Rozumiemy, że rząd ma swoje obowiązki i próbował podjąć środki w celu złagodzenia wyżej wymienionych trudności, ale rozumiemy również, że ludzie mają prawo do wyrażania swoich potrzeb, pragnień i nadziei. Konieczne jest, aby każda osoba mogła wnieść swoją kreatywność i inicjatywę, aby każda rodzina pracowała dla własnego dobra. Kiedy tak się dzieje, pracujemy dla dobra Narodu.

W tej chwili jako pasterze obawiamy się, że odpowiedzi na te twierdzenia będą następujące: stagnacja przyczynia się do nadania ciągłości problemom, bez ich rozwiązywania, czy też sytuacja pogarsza się, i może wywołać negatywne reakcje z nieprzewidywalnymi konsekwencjami, które skrzywdziłyby nas wszystkich. Korzystne rozwiązanie nie zostanie osiągnięte z powodu istniejących nakazów czy wezwania do konfrontacji. Jednak jest możliwe, kiedy stosuje się wzajemne słuchanie, dąży się do wspólnych uzgodnień i stawia się konkretne i namacalne kroki przy udziale wszystkich Kubańczyków, które przyczyniają się do odbudowy naszej Ojczyzny „ze wszystkimi i dla dobra wszystkich”. To jest kraj, którego chcemy. Papież Franciszek uczy nas przez własne doświadczenia, że kryzysów nie da się przezwyciężyć konfrontacją, ale szukając zrozumienia. Przemoc rodzi przemoc, dzisiejsza agresywność otwiera rany i rodzi urazy, których pokonanie będzie kosztować dużo pracy. Dlatego zachęcamy wszystkich, aby tak nie czynili, ale z pogodą ducha i dobrą wolą, ćwiczyli się w słuchaniu, zrozumieniu i postawie tolerancji, która bierze pod uwagę i szanuje drugiego, by wspólnie szukać sprawiedliwych dróg.

Dziewicy, Królowej i Matki Miłosierdzia zawierzamy wszystkich Kubańczyków. Prosimy, aby naród kubański stał się domem dla braci i sióstr, gdzie zwycięża poszukiwanie prawdy i dobra wspólnego.

Hawana, 12 lipca 2021 r.

Twój
koszyk

BRAK PRODUKTÓW