Dołącz do nas
na facebooku

Odwiedź nasz profil

Dołącz do nas
na YouTube

Odwiedź nasz kanał

Śledź nas
na Twitterze

Welcome!

O sytuacji chrześcijan w Indiach

Prezentujemy wywiad z Veronique Vogel, szefem indyjskiej sekcji Pomocy Kościołowi w Potrzebie (ACN). Rozmowa dotyczy sytuacji chrześcijan w Indiach. Wywiad przeprowadziła Karla Sponar.

Jaka jest dziś sytuacja chrześcijan w Indiach?

Sytuacja jest alarmująca, antychrześcijańskie ataki niemal podwoiły się w 2017 r. Liczba incydentów powiększyła się o 740 w porównaniu z rokiem poprzednim. Większość z nich miała miejsce w północnych Indiach. Ważne jest, aby wiedzieć, że partia nacjonalistyczna, która obecnie sprawuje władzę w Indiach na poziomie federalnym, również rządzi w 19 z 29 krajów związkowych Indii. Dodatkowo wzrosła nie tylko liczba ataków, ale również charakter tych ataków, są czynione z jeszcze większą nienawiścią. Konsekwencje dla katolików są poważniejsze. Zazwyczaj ataki były bardziej werbalne, na przykład przeciwko dyrektorom szkół katolickich. Dobrym przykładem jest stan Madhya Pradesh, tam grupy ekstremistów wchodzą do szkół, robią popłoch w klasach i próbują narzucić ekstremalny nacjonalizm w szkołach, czegoś takiego wcześniej nie było. Księża zostali zaatakowani i zatrzymani przez policję, mimo że udawali się do wioski, aby zaśpiewać pieśni adwentowe. Istnieje również tendencja do oskarżania chrześcijan o bluźnierstwo, jak miało to miejsce w Pakistanie. Chrześcijanie są tam przedstawiani jako zagrożenie dla jedności narodowej. Ta tendencja rozwinęła się od czasu ostatnich wyborów, które miały miejsce 2014 r.

Czy ten problem jest poruszany w mediach?

Problem poruszany jest szczególnie w mediach katolickich, ale także w innych wiarygodnych źródłach, wszystkie mówią jednym głosem - wzrosła liczba ataków i ich nasilenie.

Kto reaguje krytycznie na te dane?

Konferencja Episkopatu Katolickiego w Indiach pod koniec lutego podkreśliła, że chrześcijanie muszą być traktowani jak Hindusi, a jednocześnie być uważanymi za katolików. Fałszywy argument o antynarodowym stanowisku chrześcijan nie ma miejsca w myśli naszej wiary.

Jakie przesłanie niesie Pomoc Kościołowi w Potrzebie dla chrześcijan w Indiach?

W tej atmosferze prześladowań, w której chrześcijanie codziennie są pod presją nękania, a także obawiają się o swoje życie, Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie przede wszystkim pomaga biskupom w ich pracy duszpasterskiej. Chcemy, aby mogli wspierać swoich braci i siostry w wierze. Stowarzyszenie wspiera Kościół indyjski w pracy z młodzieżą i z całymi rodzinami. Jesteśmy z nimi w bliskim kontakcie, okazujemy solidarność w modlitwie, demonstrujemy zrozumienie ich sytuacji i relacjonujemy wszystkie wydarzenia, które tam mają miejsce. Dzisiaj trudno być chrześcijaninem w Indiach. Biskupi utrzymują związki międzywyznaniowe. Wspieramy katolików w tym kraju, aby mogli nadal być przykładem chrześcijańskiego współistnienia w miłości i współczuciu dla wszystkich.

Z ogólnej liczby ponad 5 tys. projektów zatwierdzonych przez Pomoc Kościołowi w Potrzebie w 2017 r. największy udział, tj. 584 projekty, miały te skierowane dla Indii. Poza tym że Indie, zaraz po Chinach, są drugim co do wielkości zaludnienia krajem- czy istnieje inny powód prowadzenia tak wielu projektów?

Papież Franciszek słusznie powiedział: Kościołem przyszłości będzie Kościół w Azji. Indie mają ważną chrześcijańską wspólnotę wiary. Co więcej, powszechnie wiadomo, że Hindusi mają na ogół głęboką i silną duchowość, bez względu na to, jakiego są wyznania.84% populacji w Indiach to wyznawcy hinduizmu. Poza ekstremistami, którzy chcą wzbudzić niepokój wśród osób o różnych religijnych przynależnościach, Hindusi są bardzo gościnni, uważają kulturową i religijną różnorodność za dar od Boga i pozwalają każdej religii na zajęcie miejsca w społeczeństwie. Ten szczególny sposób podejścia do każdego człowieka, dnia i każdej chwili we wspólnocie z Bogiem jest jednym ze sposobów pozostawania w łączności z Nim. Przyjmowanie własnej niższości wobec wspaniałości Boga. Często spotykam się z tą pokorą i jednoczesną radością u wyznawców hinduizmu.

Jest to jednak religia indywidualna. Hindusi interesują się tym, jak chrześcijanie żyją we wspólnociez kapłanami, zakonnikami, wspólnotami, z którymi wszyscy się spotykają na wspólnej modlitwie. Oni uważają, że ten wymiar społeczności ma nowe znaczenie dla ich hinduskiej duchowości. Dlatego też Hindusi na ogół pozytywnie postrzegają chrześcijaństwo i są gotowi dać mu miejsce w swoim społeczeństwie.

Twój
koszyk

BRAK PRODUKTÓW