Dołącz do nas
na facebooku

Odwiedź nasz profil

Dołącz do nas
na YouTube

Odwiedź nasz kanał

Śledź nas
na Twitterze

Welcome!

Nowe publikacje nt. wolności religijnej

„Kardynał Wyszyński a wolność religijna w Europie” oraz „Działalność charytatywna jako przejaw wolności religijnej” – to dwie pierwsze publikacje wydane przez Uniwersyteckie Centrum Badań Wolności Religijnej.

Publikacje

Uniwersyteckie Centrum Badań Wolności Religijnej powstało z inicjatywy ks. prof. Waldemara Cisło, przy wsparciu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki. Dwie pierwsze publikacje wydane przez Centrum, zostały zaprezentowane przez o. prof. Jarosława Różańskiego w trakcie międzynarodowej konferencji naukowej „Stefan Kardynał Wyszyński a wolność religijna w Europie”.

W pracach nad wydaniem publikacji – obok dyrektora sekcji polskiej Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie – udział brał także ks. dr Mariusz Boguszewski, dyrektor warszawskiego biura PKWP.

O. prof. Jarosław Różański z USKW tłumaczył, że to chrześcijaństwo wprowadziło do świata starożytnego pojęcie litości i miłosierdzia. Świat grecki nie zwracał uwagi na ludzi zmarginalizowanych i chorych. Zrobiło to dopiero chrześcijaństwo i Ewangelia wcielona w życie.

„Z tym wiąże się rozwój refleksji teologicznej. Do czasów współczesnych zastanawiano się, jaka jest relacja Ewangelii do praktycznej pomocy człowiekowi. Były trzy stanowiska” – mówił o. prof. Jarosław Różański.

Jedno z nich nie widziało żadnego związku między pomocą człowiekowi, co odczytywano jako realizację przykazania miłości bliźniego, a głoszeniem Ewangelii. Inne nurty, nawet jeśli łączyły te dwie postawy, to odbierały je jako dalekie od siebie. Na nierozerwalność tych dwóch pojęć zwracali uwagę dopiero Paweł VI i Jan Paweł II. Podkreślali, że troska o wolność człowieka i pomoc w jego rozwoju, wyraża się najlepiej w prawach człowieka.

„Jan Paweł II wskazywał, że takim papierkiem lakmusowym społeczności jest prawo do wolności religijnej. Jeśli ono jest zachowywane, to wtedy widać, że i pozostałe prawa są respektowane i zachowywane” – dodał o. prof. Jarosław Różański.

Św. Jan Paweł II – tłumaczył wykładowca UKSW – bardziej akcentował wolność w wymiarze indywidualnym i osobistym. Społeczny wymiar wolności podkreślał z kolei bł. Stefan Wyszyński. Zwracał uwagę na wolność narodu i wolność Kościoła.

O. prof. Jarosław Różański wyrażał nadzieję, że publikacje przygotowane przez Uniwersyteckie Centrum Badań Wolności Religijnej wzbogacą refleksję religijną zwłaszcza w obszarze prawa człowieka do wyznawania swojej wiary. Mówił też o planach Centrum i zapowiadał całą serię nowych publikacji.

„To m.in. książka nt. postaci Marii Winowskiej, informator o Uniwersyteckim Centrum Badań Wolności Religijnej UKSW, a także raport Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, prezentujący stan wolności religijnej na całym świecie” – dodał o. prof. Jarosław Różański.

Publikacje mają ukazać się na przełomie tego i przyszłego roku.

ACN Polska

Twój
koszyk

BRAK PRODUKTÓW