Dołącz do nas
na facebooku

Odwiedź nasz profil

Dołącz do nas
na YouTube

Odwiedź nasz kanał

Śledź nas
na Twitterze

Welcome!

Nepal: potrzebna pomoc na „dziś”, ale również na „jutro”

Nepal_1Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie przekazało pierwszą wstępną pomoc w wysokości 20 000 euro, którą otrzymał bp. Paul Simick, wikariusz apostolski w Nepalu, na najpilniejszą pomoc dla nepalskich katolików.

Trzęsienie ziemi, które miało miejsce w Nepalu pochłonęło ponad 7200 istnień ludzkich a ponad 14 tys. osób zostało rannych. Skala zniszczeń jest przerażająca. Na pomoc poszkodowanym wyruszyły ekipy ratunkowe z wielu krajów. Również z licznych stron świata dociera pomoc humanitarna w którą włączają się największe międzynarodowe agencje pomocowe i organizacje pozarządowe. Obecnie bardzo poważnym wyzwaniem jest właściwa i sprawna koordynacja pomocy dla ludności. Organizacje kościelne korzystają z najlepszego kanału przekazywania pomocy w samym Nepalu, którym jest Caritas International, który działa w tym kraju i ma pełne informacje gdzie i w jaki sposób dostarczyć pomoc.

Również Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie przekazało pierwszą wstępną pomoc w wysokości 20 000 euro, którą otrzymał bp. Paul Simick, wikariusz apostolski w Nepalu, na najpilniejszą pomoc dla nepalskich katolików. PKWP przekaże również pomoc średnio i długoterminową, tak aby umożliwić ludności powrót do życia z przed kataklizmu. Tak jak to miało miejsce w przypadku pomocy dla Haiti.

Nepal_3Ks. Silas Bogati, Wikariusz Generalny Wikariatu Apostolskiego w Nepalu, w liście do PKWP napisał: "Jezuici w Nepalu, wraz z innymi wspólnotami religijnymi i Wikariat Nepalu mają szczęście, ponieważ nikt z nich nie stracił życia, ani też nie doznał poważnych obrażeń. Natomiast zostały uszkodzone budynki należące do tych instytucji. Gdy minie ryzyko powtórnych wstrząsów, dokładniej ocenimy sytuację, aby zapewnić bezpieczeństwo tych, których uczymy i którym służymy. Szkoły św. Ksawerego, kolegium i szkoła św. Marii, Kościół Wniebowzięcia otworzyły swe pomieszczenia dla każdego, kto chce znaleźć w tych murach schronienie. Caritas Nepal ocenia sytuacje w różnych rejonach kraju, aby udzielić właściwej pomocy. Nasza działalność jest koordynowana, działamy ramach sieci złożonej z różnych agencji i grup religijnych. Mamy wystarczająco dużo wolontariuszy na kilka następnych dni. Mamy plany i nadzieję na rozpoczęcie odbudowy, gdy zostaną ocenione straty. Nadal musimy zorganizować się do prowadzenia i dostarczania bardziej efektywnej i skutecznej pomocy. Mam nadzieję, że będę mógł na bieżąco przekazywać informacje o udzielanej pomocy ".

Nepal_2Kościół w Nepalu nieustanie prosi o modlitwę w intencji poszkodowanych jak i modlitewne wsparcie tutejszego Kościoła, aby mógł nadal nieść pomoc tym, którzy wymagają natychmiastowej i pilnej pomocy oraz w intencji całego kraju, aby mógł powstać z ruin spowodowanych trzęsieniem ziemi.

PKWP
Ks. Tomasz Grzyb

Twój
koszyk

BRAK PRODUKTÓW