Dołącz do nas
na facebooku

Odwiedź nasz profil

Dołącz do nas
na YouTube

Odwiedź nasz kanał

Śledź nas
na Twitterze

Welcome!

„Milion dzieci modli się na różańcu”. Podsumowanie kampanii 2021 w Polsce.

Ponad 75 tys. uczestników z Polski!

Milion dzieci modli się na różańcu

Sanktuarium Narodowe Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem, tradycyjnie z dużym wyprzedze-niem, trzy tygodnie wcześniej informowało parafian oraz pielgrzymów o mającej się odbyć kam-panii modlitewnej poprzez wiadomości na swojej stronie www oraz w mediach społecznościowych i ogłoszeniach. Po raz kolejny to właśnie stąd transmitowaliśmy inaugurację kampanii „Milion dzieci modli się na różańcu” dnia 18 października o godz. 9.00.

Modliliśmy się razem ze zgromadzonymi w przestrzeni sakralnej dziećmi, ale co ważne podkreśle-nia, także z łączącymi się z nami - dzięki przekazowi online - całymi rodzinami, całymi szkołami i pojedynczymi klasami, również z dziećmi przebywającymi w tym czasie w szpitalach, by wspólnie ze zgromadzonymi w Sanktuarium, odmawiać różaniec. (Dociera do nas spora ilość informacji świadczących właśnie o tym fakcie).

W Polsce w tegorocznej 16-tej edycji kampanii „Milion dzieci modli się na różańcu” udział wzięło ponad 75 tys. dzieci, w tym:

 • 51 parafii
 • 534 szkół i zespołów szkolno-przedszkolnych
 • 131 przedszkoli
 • 216 uczestników indywidualnych

Uczestnicy przystępowali do kampanii:

 • Całymi szkołami (po 300-800 osób) organizując wspólny różaniec na sali gimnastycznej lub przed szkołą
 • W klasach łącząc się na transmisji online z Sanktuarium Narodowym matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem, odmawiając różaniec w klasie, wykonując samodzielnie różańce, organizując kon-kursy różańcowe
 • W ośrodkach opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych
 • W świetlicach prowadząc różaniec śpiewany
 • W przedszkolach organizując różaniec w poszczególnych grupach tak, że każda grupa dzieci od-mawiała po jednej dziesiątce różańca
 • Na spacerze z dziećmi przedszkolnymi odmawiając różaniec i puszczając bańki mydlane do nieba

Otrzymujemy wiele zdjęć i filmów z nagraniami dzieci modlących się w ramach naszej kampanii modlitewnej o pokój i jedność na świecie. Wszelkie nadesłane fotorelacje są umieszczane w me-diach społecznościowych kampanii „Milion dzieci modli się na różańcu”:

https://www.facebook.com/miliondzieci

Milion dzieci modli się na różańcu

Naszej modlitwie w ramach akcji „Milion dzieci modli się na różańcu” towarzyszyły:

 • Śpiew
 • Gra na gitarze
 • Dekoracje nawiązujące do kampanii
 • Samodzielne wykonywanie różańca
 • Gazetki szkolne dotyczące kampanii
 • Katechezy poprzedzające dzień kampanii
 • Konkursy wewnątrzszkolne o tematyce Maryjnej.

Z roku na rok kampania „Milion dzieci modli się na różańcu” staje się w Polsce coraz bardziej rozpoznawalna, jednak szczególnie wśród szkół i przedszkoli katolickich. Już we wrześniu otrzymu-jemy zapytania od katechetów o możliwość zapisania się na tę akcję modlitewną oraz prośby o udostępnienie materiałów w języku polskim.

Milion dzieci modli się na różańcu

Pragniemy zaprezentować nasze dobre praktyki w ramach organizowania kampanii „Milion dzieci modli się na różańcu”, by zainspirować kolejne osoby i placówki do włączenia się w następne jej edycje. Modlitwa dzieci jest ratunkiem dla świata. Naszym celem jest silniejsze rozpowszechnienie kampanii „Milion dzieci modli się na różańcu” w Polsce i na świecie. Pragniemy mocniej odpowie-dzieć na wezwanie Matki Bożej Fatimskiej zachęcające nie tylko dzieci do modlitwy różańcowej.

Tegoroczna kampania „Milion dzieci modli się na różańcu” została objęta patronatem honorowym Metropolity Krakowskiego ks. arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, a patronat medialny sprawo-wała gazeta „Nasz Dziennik” oraz Sanktuarium Narodowe Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem.

Malwina A. Wyszyńska
Wojciech K. Wyszyński
Koordynatorzy kampanii „Milion dzieci modli się na różańcu” w Polsce / ACN – PKWP/

Twój
koszyk

BRAK PRODUKTÓW