Dołącz do nas
na facebooku

Odwiedź nasz profil

Dołącz do nas
na YouTube

Odwiedź nasz kanał

Śledź nas
na Twitterze

Welcome!

Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet

PKWP wspiera projekty, które pomagają zapewnić kobietom godność i ochronę

KobietyZdj. ACN International / Merab Arif - koordynatorka ds. komunikacji Narodowej Katolickiej Komisji Sprawiedliwości i Pokoju (NCJP) w Lahore - Pakistan.

Saba miała 15 lat, gdy została uprowadzona w Faisalabadzie. Jej rodzice złożyli raport na policji, ale poinformowano ich, że wyszła za mąż za swojego porywacza. „W kończącym się właśnie roku ponownie odnotowano wzrost przypadków uprowadzeń chrześcijańskich kobiet i dziewcząt, zmuszanie ich do konwersji i poślubienia mężczyzn innych religii” - podkreśla Thomas Heine-Geldern, prezydent wykonawczy PKWP. Ostatecznie Saba została przywrócona rodzicom, ale takie sukcesy nie są regułą. „Rzadko udaje się odzyskać te dziewczyny, ludzie często rezygnują w połowie drogi. My jednak nigdy nie pójdziemy na kompromis w kwestii godności naszych dzieci” - mówi ks. Khalid Rashid.

PKWP wspiera projekty, które pomagają zapewnić kobietom godność i ochronę

Aby pomóc we wzmocnieniu ustawodawstwa chroniącego ofiary, PKWP współpracuje i wspiera Narodową Katolicką Komisję Sprawiedliwości i Pokoju (NCJP) w Pakistanie.

Jeśli chcesz wspomóc jej funkcjonowanie – wspomóż nas!

Pomóż teraz

25 listopada, w Międzynarodowym Dniu Eliminacji Przemocy wobec Kobiet, Pomoc Kościołowi w Potrzebie zwraca uwagę na cierpienie chrześcijańskich kobiet w krajach, w których przemoc seksualna jest wykorzystywana jako broń przeciwko mniejszościom religijnym. Wzywa także rządy i organizacje międzynarodowe do podjęcia większych wysiłków w celu zwalczania rosnącej liczby takich naruszeń, często popełnianych bezkarnie, które podsycają obawy, że są one częścią fundamentalistycznej strategii mającej na celu przyspieszenie zniknięcia pewnych grup religijnych z ich krajów.

„Jeśli bycie wierzącym w Jezusa Chrystusa stanowi poważne zagrożenie w wielu częściach świata, to bycie chrześcijanką jest jeszcze trudniejsze. W wielu krajach, w których dochodzi do prześladowań religijnych, przemoc wobec kobiet jest często wykorzystywana jako narzędzie dyskryminacji” - mówi Thomas Heine-Geldern, prezydent wykonawczy organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie. „W kończącym się właśnie roku ponownie odnotowano wzrost przypadków uprowadzeń chrześcijańskich kobiet i dziewcząt, zmuszanie ich do konwersji i poślubienia mężczyzn innych religii”.

Michelle Clark, amerykańska ekspertka w dziedzinie praw człowieka i praw kobiet, adiunkt w Elliot School of International Affairs w Waszyngtonie, która szeroko badała to zjawisko, zwłaszcza w odniesieniu do sytuacji koptyjek w Egipcie, mówi, że to, co je spotyka, jest częścią większego trendu. „Liczba ataków na chrześcijańskie kobiety wzrosła i mają one związek z religią. Istnieją dowody na to, że są one zaplanowane w najdrobniejszych szczegółach. Kryje się za nimi jakaś metoda. Coraz więcej spraw jest podawanych do wiadomości publicznej, ale wiele wciąż pozostaje niezgłoszonych” - wyjaśnia.

Michelle Clark była jednym z ekspertów, którzy współpracowali z organizacją Pomoc Kościołowi w Potrzebie (ACN International) nad raportem „Usłysz jej krzyk - porwania, przymusowe konwersje i przemoc seksualna względem chrześcijańskich kobiet i dziewcząt” („Hear Her Cries - The kidnapping, forced conversion and sexual victimisation of Christian women and girls”), który ukazał się w listopadzie 2021 r. W rozmowie z PKWP wyjaśniała skutki tej ukierunkowanej przemocy (zobacz: https://pkwp.org/newsy/przemoc_wobec_chrzescijanskich_kobiet_jest_bronia_w_walce_z_mniejszosciami_religijnymi).

„To coś więcej niż rozdzieranie rodzin. Przemoc wobec chrześcijańskich kobiet jest bronią wykorzystywaną do prowadzenia walki z mniejszościami religijnymi. Ma to również związek ze strukturą prawa islamskiego. Kiedy chrześcijanka zostaje zmuszona do konwersji lub poślubienia muzułmanina, nie ma możliwości powrotu do wiary chrześcijańskiej - nawet jeśli uda jej się uwolnić lub jeśli mąż ją odrzuci. Co więcej, jeśli będzie miała dzieci, pozostaną one na zawsze muzułmanami. Udało nam się udokumentować, że coraz bardziej dotkniętą grupą są matki z dziećmi, ponieważ wówczas wyrywana ze wspólnoty chrześcijańskiej jest nie jedna osoba, ale matka i jej dzieci”.

W krajach takich jak Pakistan, PKWP wspiera lokalnych partnerów w celu zwiększenia ochrony chrześcijańskich kobiet. Według Centrum Sprawiedliwości Społecznej z siedzibą w Lahore liczba przymusowych konwersji i małżeństw, w tym z hindusami i sikhami, wyniosła 78 w 2021 roku, przy czym 38 przypadków dotyczyło chrześcijan. Według niektórych szacunków liczba ta jest jednak znacznie wyższa, a niektórzy sugerują, że co roku dochodzi nawet do 1000 przypadków przymusowych konwersji i małżeństw.

kobietyZdj. ACN International / Okładka raportu „Usłysz jej krzyk” („Hear Her Cries”)

Przepisy, które nie mają znaczenia

W niektórych przypadkach uchwalono przepisy, które zapewniają ochronę na papierze, ale często nie mają one wpływu na rzeczywistość.

Na przykład w Pakistanie małżeństwa osób niepełnoletnich są nielegalne, a jednak kilka sądów niższej instancji uznało przymusowe małżeństwa niepełnoletnich dziewcząt. Z pomocą przychylnej policji i sędziów fundamentaliści muzułmańscy mogą porywać i gwałcić młode chrześcijanki, mówić, że dobrowolnie zgodziły się na konwersję i małżeństwo, i uzyskać potwierdzenie tego faktu. Nawet gdy sądy wyższej instancji zmieniają decyzję, trwa to długo, a doznane krzywdy pozostawiają trwałe urazy.

„Nacisk na sądy ze strony grup ekstremistycznych, stronnicza policja, strach przed krzywdą wyrządzaną przez porywacza i związana z tym stygmatyzacja często zmuszają ofiarę do złożenia zeznań na korzyść porywacza” - mówi ksiądz Emmanuel Yousaf z pakistańskiej Narodowej Katolickiej Komisji Sprawiedliwości i Pokoju (NCJP). Aby pomóc we wzmocnieniu ustawodawstwa chroniącego ofiary, PKWP współpracuje i wspiera NCJP (zobacz: https://pkwp.org/newsy/program_ochrony_nieletnich_dziewczat_w_pakistanie).

Złudne pozory

Saba miała 15 lat, gdy została uprowadzona w Faisalabadzie. Jej rodzice złożyli raport na policji, ale poinformowano ich, że wyszła za mąż za swojego porywacza.

„Na pozór wszystko jest w porządku, ale niestety w wielu przypadkach rodzina dziewczyny, gdy próbuje złożyć 'First Information Report' (pierwsze zgłoszenie) w sprawie uprowadzenia lub gwałtu, spotyka się z wrogością administracji policyjnej” - wyjaśnia Merab Arif z NCJP (zobacz: https://pkwp.org/newsy/pakistan_komisja_sprawiedliwosci_i_pokoju_wnioskuje_o_polozenie_kresu_przymusowym_malzenstwom_i_konwersjom_dziewczat_i_kobiet). „Nawet w przypadkach, gdy rodzicom udaje się zarejestrować skargę, policji często nie udaje się uratować dziewczynki. A jeśli sprawa trafia do sądu, to ten również niechętnie chroni dziewczynki, rzekomo z powodu nacisków ze strony agresywnych tłumów”.

Fundamentaliści islamscy udaremnili również próby uchwalenia przepisów, które mogłyby w większym stopniu chronić członków mniejszości. Przynajmniej dwa ważne projekty - Ustawa o zapobieganiu i ochronie przed przemocą domową 2020 oraz Ustawa o zakazie przymusowych konwersji 2021 - nie weszły w życie z powodu sprzeciwu Rady Ideologii Islamskiej.

Ostatecznie Saba została przywrócona rodzicom, ale ksiądz Khalid Rashid mówi, że takie sukcesy nie są regułą. „Rzadko udaje się odzyskać te dziewczyny, ludzie często rezygnują w połowie drogi. My jednak nigdy nie pójdziemy na kompromis w kwestii godności naszych dzieci”.

kobietyZdj. ACN International / Centrum Leczenia Traumy w diecezji Maiduguri, Nigeria; Sesja uświadamiająca i uwrażliwiająca w Catholic Secretariat Polo Camp.

Na pierwszej linii walki

PKWP wspiera projekty, które pomagają zapewnić kobietom godność i ochronę także w innych miejscach świata. Jeden z nich znajduje się w Maiduguri w Nigerii - to projekt dla kobiet, które padły ofiarą straszliwych nadużyć ze strony grup terrorystycznych, takich jak Boko Haram. Podczas wizyty w siedzibie PKWP biskup pomocniczy John Bakeni z Maiduguri wezwał do zajęcia stanowiska wobec dziejącego się zła: „Jako Kościół jesteśmy na pierwszej linii walki z tymi problemami. Dzięki pomocy PKWP mamy Centrum Leczenia Traumy, które służy wielu ludziom we wspólnotach i w obozach, zwłaszcza ofiarom przemocy. Kościół postrzega to jako priorytet, dlatego wraz z innymi podmiotami pracujemy na pierwszej linii, aby ten problem został rozwiązany i wyeliminowany z naszego społeczeństwa”. Świadectwa dwóch kobiet, które odzyskały zdrowie psychiczne i duchowe w centrum w Maiduguri, przeczytasz tutaj:

https://pkwp.org/newsy/dramatyczna_historia_janady_z_nigerii

https://pkwp.org/newsy/nigeria_dziewiec_lat_w_rekach_boko_haram

PKWP wspiera projekty, które pomagają zapewnić kobietom godność i ochronę

87 1020 1068 0000 1402 0096 8990
Aby wspomóc działania Narodowej Katolickiej Komisji Sprawiedliwości i Pokoju (NCJP) w Pakistanie – dopisek „Pakistan”
Aby wspomóc Centrum Leczenia Traumy w Maiduguri w Nigerii – dopisek „Nigeria”.

Korzystając z serwisu
Dotpay S.A przekaż ofiarę
na Nigerię i Pakistan

Pomóż teraz

Twój
koszyk

BRAK PRODUKTÓW