Dołącz do nas
na facebooku

Odwiedź nasz profil

Dołącz do nas
na YouTube

Odwiedź nasz kanał

Śledź nas
na Twitterze

Welcome!

Kościół katolicki w Nepalu – jak to się zaczęło?

Według danych statystycznych dziś Nepal liczy 29.129 milionów obywateli, z czego 8000 stanowią katolicy. W kraju znajduje się 11 parafii i 60 stacji misyjnych.

Portugalski jezuita ojciec Juan Cabral przyjechał do Nepalu w 1628 roku – to pierwszy kapłan, który pojawił się w tym kraju.

Ponad 40 lat później ówczesny król Nepalu Pratap Malla zaprosił jezuitów, żeby osiedlili się w jego kraju. W 1703 roku ojcowie kapucyni rozpoczęli misję ewangelizacyjną w środkowej i wschodniej części Nepalu. Jednak gdy w 1769 roku Gurkhowie przejęli władzę, zatrzymali ewangelizację kraju na prawie dwa wieki. Dopiero w 1951 roku kilku ojcom jezuitom z Indii i USA udało się dostać do Nepalu. Władze pozwoliły im nauczać, ale misjonarze mieli zakaz sprawowania posługi duszpasterskiej.

Dzięki temu w 1968 pierwszy Nepalczyk – jezuita otrzymał święcenia kapłańskie.

Jednak 5 lat później władze Nepalu wprowadziły w życie surowe prawa, które zabraniały przyjmowania wiary chrześcijańskiej. W tym czasie dziesiątki wyznawców Chrystusa trafiło bez procesu do więzienia.

7 października 1983 roku terytorium Nepalu, które poprzednio znajdowało się pod jurysdykcją indyjskiej diecezji Pattna, podniesiono do Misji sui iuris, którego stolicą była Katmandu. Misję ewangelizacyjną powierzono ojcom jezuitom. Pod koniec lat 80 XX w. osiem różnych kongregacji zakonnych otworzyło swoje domy zakonne w różnych częściach Nepalu.

8 listopada 1996 roku Misja w Nepalu została podniesiona do Prefektury Apostolskiej, a 10 lutego 2007 roku do Wikariatu Apostolskiego. Pierwszym wikariuszem apostolskim został rodzony Nepalczyk ojciec Anthony Fracis Sharma SJ. Natomiast 25 kwietnia 2014 roku wikariuszem apostolskim został pochodzący z Darjeeling ksiądz biskup Paul Simick.

Według danych statystycznych Nepal liczy 29.129 milionów obywateli, z czego 8000 stanowią katolicy. W kraju znajduje się 11 parafii i 60 stacji misyjnych. Posługę duszpasterską pełni jeden biskup, 18 kapłanów diecezjalnych, 58 kapłanów zakonnych, 13 braci zakonnych i 165 zakonnic. Kościół katolicki w Nepalu prowadzi 17 centrów pomocy i organizacji charytatywnych, 22 przedszkola, 28 szkół podstawowych i 23 szkoły średnie.

Fides

Tł. mgr Marcin Rak

Marysia Kochanowska

Twój
koszyk

BRAK PRODUKTÓW