Dołącz do nas
na facebooku

Odwiedź nasz profil

Dołącz do nas
na YouTube

Odwiedź nasz kanał

Śledź nas
na Twitterze

Welcome!

Irak: Oświadczenie patriarchy Kościoła chaldejskiego

Chaldejski patriarcha Babilonu Louis Raphaël I Sako wypowiedział się w sprawie kontrowersyjnej decyzji deputowanych Iraku.


Głosowanie deputowanych Iraku, które miało miejsce 27 października 2015 r. dotyczyło treści Karty Narodowej. Wywołało ono wielkie oburzenie wśród chrześcijan i innych mniejszości religijnych w tym kraju. Według nowych ustaleń dzieci do 18 roku życia muszą przejść na islam, jeśli jedno z jego rodziców stanie się muzułmaninem (Artykuł 26.2).
Niedopuszczalne jest to, że jedno z rodziców zrywa swoją więź z dziećmi z powodu wyznawanej religii i tym samym dziecko jest zmuszone do przyjęcia innej wiary. Odpowiedzieliśmy na to w sposób teologiczny i naukowy jednemu z parlamentarzystów. Potraktował on nas w sposób pogardliwy, to znaczy, że brakowało mu uprzejmości. Takie zachowanie jest bardzo dyskryminujące, ponieważ wykazuje całkowity brak szacunku wobec wartości cywilizacji Iraku i jego pierwszych obywateli. To wszystko jest zagrożeniem dla jedności kraju, społecznej równowagi, religijnego pluralizmu oraz zasady akceptacji innych osób w ich różnorodności związanej z ich szczególną sytuacją i powszechnymi celami życiowymi.
Pozytywne głosowanie parlamentarzystów wobec takiego prawa stoi w sprzeczności z tym, co jest napisane w Koranie. Ta Księga wskazuje w nie jednym wersie, że nie ma takiego obowiązku, który nakazuje przyjąć religię. Stoi to w sprzeczności z opinią największych muzułmańskich teologów. Jednym z nich jest profesor Mostafa Zalmi, który napisał w swojej książce: „Koran i norma, przez którą dziecko lepiej rozumie religię niż rodzic” (2 edycja, Erbil 2011). To przyjęte prawo jest w sprzeczności z Artykułem 3 Konstytucji kraju, który stwierdza, że: „ W skład Iraku wchodzą różne grupy etniczne i religijne”, a także z Artykułem 37, paragraf 2: „Kraj gwarantuje ochronę poszczególnych osób przed doktrynalnym, politycznym lub religijnym przymusem” i z Artykułem 42: „Każdy obywatel posiada wolność myśli, sumienia i religii”. Ponieważ my, chrześcijanie, jesteśmy częścią międzynarodowej społeczności, to prawo jest całkowicie przeciwne standardom praw człowieka i traktatom międzynarodowym.
Dziękujemy naszym braciom muzułmanom, organizacjom pozarządowym i delegacjom praw człowieka w Iraku za wsparcie, jakiego nam udzielili w czasie naszych protestów przeciwko temu dyskryminacyjnemu prawu. Pragniemy ponowić nasz sprzeciw wobec tej haniebnej Karty. Jednocześnie chcemy zapewnić prawo, na mocy którego dziecko powinno zachować swoją przynależność religijną i tym samym może w sposób wolny zdecydować o swoim wyznaniu, kiedy osiągnie pełnoletniość. W końcu religia jest kwestią dotyczącą relacji pomiędzy Bogiem i człowiekiem, która nie powinna być narzucana przez przymus. Parlamentarzyści powinni martwić się tym, czy osoba stanie się dobrym obywatelem kraju, a nie wtrącać się w kwestie, związane z wyznawaną przez niego religią. Z tego powodu apelujemy do prezydenta Republiki Iraku, Fuad’a Masoum’a, aby przesłał przyjętą ustawę do Parlamentu Iraku w celu jej modyfikacji. Jednocześnie wzywamy parlamentarzystów do odpowiedzialności w kształtowaniu sprawiedliwości i równości wśród obywateli Iraku. Stwierdzamy stanowczo, że w przypadku wejścia w życie wyżej wspomnianego prawa nasz głos będzie głośny na poziomie międzynarodowym i dopilnujemy, aby Parlament Iraku stanął przed Międzynarodowym Trybunałem.
+ Louis Raphaël I Sako
Irak, Bagdad
Tłumaczenie: Marcin Rak

Zostałeś zapisany pomyślnie do naszego newslettera
Uzupełnij puste pole!
Podany adres email jest już na liście.
  • Parlamentarny zespół ochrony chrześcijan w świecie

    Zespół tworzą posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej, stanowią niepolityczną grupę, zainteresowaną problematyką prześladowań chrześcijan na świecie. Celem powołania Zespołu jest bieżące monitorowanie sytuacji prześladowanych chrześcijan na świecie oraz - w miarę możliwości - przeciwdziałanie temu zjawisku.

    Kid

Dane kontaktowe

Pomoc Kościołowi w Potrzebie - Sekcja Polska
ul. Wiertnicza 142, 02-952 Warszawa
tel./fax.: +48 22 845 17 09
email: info@pkwp.org
godziny otwarcia: 8.00 - 16.00 od pn. do pt.

Biuro Regionalne w Krakowie
ul. Stradomska 6, 31-058 Kraków
tel.: +48 512 194 534
email: biuro.krakow@pkwp.org
godziny otwarcia:
9.00 - 17.00 od pn. do pt.

Biuro Regionalne w Poznaniu
ul. Szewska 18, 61-760 Poznań
tel.: +48 61 881 88 19
email: biuro.poznan@pkwp.org
godziny otwarcia: 9.00 - 17.00 od pn. do pt.

Konta złotówkowe:
ING Bank Śląski o/ Warszawa
31 1050 1025 1000 0022 8674 7759

PKO BP o/ Warszawa
87 1020 1068 0000 1402 0096 8990

Konta walutowe:
Euro EUR
PL 47 1050 1025 1000 0023 4085 9988
SWIFT: INGBPLPW

Dolary USD
PL 25 1050 1025 1000 0090 7713 6449
SWIFT: INGBPLPW

Nr konta dla zamówień:
ING Bank Śląski o/Warszawa
81 1050 1025 1000 0090 6233 6830

Pomoc Kościołowi w Potrzebie

Partnerzy:

Code & Design: REBORN

Twój
koszyk

BRAK PRODUKTÓW