Dołącz do nas
na facebooku

Odwiedź nasz profil

Dołącz do nas
na YouTube

Odwiedź nasz kanał

Śledź nas
na Twitterze

Welcome!

Etiopia: Projekt pomocy żywnościowej dla katechistów

W 13 diecezjach i wikariatach dotkniętych suszą katechiści otrzymają pomoc żywnościową.

Rola katechistów w Etiopii

Działania w zakresie duszpasterskim domagają się konkretnych i zaangażowanych. W Etiopii to katechiści są głównymi podmiotami w głoszeniu Dobrej Nowiny, jaką jest Ewangelia. Są oni fundamentem ewangelizacji w Etiopii. Rola katechistów w etiopskim Kościele katolickim jest bardzo istotna. Jak wiadomo, działalność duszpasterska Kościoła katolickiego bez zaangażowania katechistów nie będzie skuteczna i nie przyniesie owoców. Stawowią oni wsparcie dla wszystkich proboszczów diecezji. Przemierzają duże odległości na piechotę ze swoich miejsc zamieszkania, aby uczyć katechizmu, odwiedzać chorych, wdowy i sieroty, a także inne osoby, które potrzebują ich pomocy.

Źródło utrzymania katechistów

Katechiści, z których część jest rolnikami, posiadają niewielkie działki, gdzie sadzą nasiona i utrzymują z plonów ziemi swoje rodziny. Otrzymują oni rówież niewielką pomoc z parafii. Własna praca i ta pomoc nigdy nie były na tyle wystarczające, aby zapewnic egzystencję całej rodzinie, ponieważ te rodziny są z reguły bardo liczne.

Katechiści w każdej diecezji / wikariacie są bardzo gorliwi i oddani swojej misji, są wytrwali w pokonywaniu wszelkich problemów życiowych. Problemy, które napotykają podczas działalnosci apostolskiej, jak dotąd nigdy nie przeszkadzały w ewangelizowaniu ludzi i mówieniu im o Bogu. Ale teraz susza stała się wielkim wyzwaniem dla ich apostolatu i jeśli nie będą oni w stanie wyżywić swoich rodzin, to nie będą też w stanie głosić Ewangelii wśród ludzi. W tym roku wiele części kraju zostało dotknietych dużą suszą, ludzie cierpią na brak żywności, nie ma wystarczającej ilości wody, zwierzęta padają z głodu, tysiące dzieci jest niedożywionych, życie osób starszych będzie zagrożone, jeśli nie nadejdzie natychmiastowe wsparcie. Według ONZ około 15 milionów ludzi potrzebuje natychmiastowej pomocy w całym kraju. Kościół lokalny pragnie znaleźć rozwiązanie tych problemów, ale jest to poza jego możliwościami.

Projekt

Kościół zachęca katechistów, aby kontynuowali swój program ewangelizacji i nie rezygnowali z pracy w winnicy Pana. Z tego powodu Kościół ma odwagę poprosić darczyńców za granicą, aby pomogli kupić mąkę, dzięki której będą oni mogli utrzymać swoje rodziny, przez co najmniej 12 miesięcy (styczeń 2016-grudzień 2016).

Etiopskie rodziny są zwykle duże i większość z nich posiada 6-7 dzieci. Katechiści nie są tu wyjątkiem. W Etiopii pracuje 2704 katechistów w 13 dziecezjach i wikariatach. Z tej ogólnej liczby 1415 potrzebuje pilnej pomocy.

Tłumaczenie: Wiesław Knapik

Twój
koszyk

BRAK PRODUKTÓW