Dołącz do nas
na facebooku

Odwiedź nasz profil

Dołącz do nas
na YouTube

Odwiedź nasz kanał

Śledź nas
na Twitterze

Welcome!

Egipt: Biskup Kyrillos „Naszemu nowemu patriarsze nie zabraknie wsparcia”

Po wyborze Biskupa Ibrahima Isaaca Sidraksa na stanowisko Patriarchy Kościoła Koptyjsko-Katolickiego, prowadzący ów kościół komisarycznie od lutego 2012 roku Biskup Kyrillos William Samaan z Assiut podkreślił znaczenie zadań, przed którymi stoi nowo wybrana głowa Kościoła.

W piątek, Biskup Kyrillos stwierdził w rozmowie z międzynarodową, katolicką organizacją charytatywną Pomoc Kościołowi w Potrzebie, iż postępująca islamizacja kraju stanowi największe oczekujące go wyzwanie. „Musi podjąć działania w kontekście bardzo skomplikowanej i niejasnej sytuacji. Nowy Patriarcha wykorzysta w swoim działaniu posiadany rozsądek, mądrość oraz odwagę. Nie zabraknie mu również naszych modlitw i innych form wsparcia."

Synod połączonego unią ze Stolicą Piotrową Kościoła wybrał w środę 57-letniego Biskupa Ibrahima Isaaca Sidraka z Minya na następcę Kardynała Antoniusa Naguibsa, którego powodowaną złym stanem zdrowia, rezygnację przyjął uprzednio Papież Benedykt XVI. Powyższy wybór został przedstawiony drogą telegraficzną Stolicy Apostolskiej, która musi go jeszcze zatwierdzić. Oficjalne przejęcie urzędu przez nowego Patriarchę nastąpi 12 marca.

Ks. Andrzej Halemba z centrali Pomocy Kościołowi w Potrzebie, odpowiedzialny za prace organizacji na Bliskim Wschodzie i Afryce Północnej, określił nowego Patriarchę mianem człowieka o „szerokim horyzoncie." Ks. Halemba powiedział: „Poznałem go, jako dynamicznego biskupa, myślącego o przyszłości i pragnącego mieć udział w jej kształtowaniu. Jest dobrym organizatorem. Na przykład mocno zaangażował się, aby w nowobudowanych osiedlach mieszkaniowych na terenie diecezji zaistniały miejsca dla kościelnej infrastruktury. Jest zdania, że poza budowaniem kościołów powinno się powoływać do życia projekty o charakterze socjalnym, na przykład z myślą o zaniedbanych i porzuconych dziewczynach. Nasza organizacja wspierała zarówno jego działalność socjalną jak i program kształcenia kandydatów na księży."

Kościół Koptyjsko-Katolicki zbliżony jest swoją liturgią i duchowością do egipskiego Kościoła Koptyjsko-Ortodoksyjnego, stanowi jednak wspólnotę ze Stolicą Apostolską w Rzymie. Patriarchat został ustanowiony w roku 1899 przez Papieża Leona XIII. Starania o zawiązanie unii sięgają jednak okresu Soboru Florenckiego z XV w. W chwili obecnej do Kościoła, posiadającego również niewielką diasporę, należy około 200 000 wiernych. Zorganizowani są oni w siedmiu diecezjach i opiekuje się nimi około 200 księży. Około 50000 żyjących w Egipcie katolików przynależy do kościołów innego obrządku.

Pomoc Kościołowi w Potrzebie wspomagał Kościół katolicki w Egipcie zarówno poprzez udzielanie stypendiów na kształcenie księży jak również poprzez wspieranie projektów pastoralnych, np.: letnie obozy dla młodzieży. Od 2000 r. do Egiptu przekazano w przybliżeniu pomoc w wysokości 4,7 mln euro.

PKWP (tł.Ch. Wieslo)

Twój
koszyk

BRAK PRODUKTÓW