Dołącz do nas
na facebooku

Odwiedź nasz profil

Dołącz do nas
na YouTube

Odwiedź nasz kanał

Śledź nas
na Twitterze

Welcome!

Dzięki wam pomogliśmy tysiącom Ukraińców!

PKWP była jedną z pierwszych organizacji, które zapewniły natychmiastową pomoc ukraińskim cywilom po 24 lutego 2022 r. Zrealizowaliśmy już blisko 300 projektów!

Dzięki wam pomogliśmy tysiącom UkraińcówZdj. ACN International / Pomoc humanitarna PKWP, Chersoń, Ukraina, 2022.

Ktoś powie, cóż znaczy pomoc kilkunastu tysiącom osób, gdy potrzebują jej miliony? Cóż to jest 205 generatorów i 78 systemów izolacyjnych lub grzewczych? Cóż to jest 80 samochodów osobowych i dostawczych? Jednak nie o liczby tutaj chodzi, lecz o człowieka. Każdego pojedynczego człowieka, który ma konkretną twarz i historię. Darczyńcy PKWP przekazali nam w minionym roku ponad 9,5 miliona euro, dzięki czemu mogliśmy zrealizować blisko 300 różnorodnych projektów, pomagając bezpośrednio ponad 15 tys. Ukraińców.

Poprzez instytucje kościelne udzieliliśmy bezpośredniego wsparcia w formie pomocy humanitarnej ponad 2,2 tys. uchodźcom, których ogromna fala uciekła na zachód Ukrainy w pierwszych tygodniach i miesiącach wojny. Pomogliśmy parafiom, klasztorom czy seminariom przyjmującym przesiedleńców zakupić 231 urządzeń wyposażenia kuchennego, przenośnych piekarników oraz innego sprzętu domowego.

Duża część pomocy PKWP trafiła do tych, którzy poświęcają się pracy z najbardziej potrzebującymi - do sióstr zakonnych, księży oraz świeckich pracowników diecezjalnych i wolontariuszy. Te blisko 7,5 tys. mężczyzn i kobiet pozostało na miejscu, czasem w najbardziej niebezpiecznych obszarach, podtrzymując życie i działalność lokalnego Kościoła oraz umożliwiając mu dalsze zaspokajanie potrzeb duchowych i materialnych miejscowej ludności. Dawali z siebie wszystko, by pomóc swoim braciom i siostrom w potrzebie, narażając się na fizyczne i duchowe wyczerpanie. Dlatego PKWP sfinansowało również 16 projektów sesji formacyjnych i rekolekcji dla ponad 3 tys. osób, z których zdecydowana większość to osoby świeckie i rodziny zaangażowane w działania duszpasterskie Kościoła.

Dzięki wam pomogliśmy tysiącom Ukraińców
Zdj. ACN Interantional / Rekolekcje dla młodych z Drogi Neokatechumenalnej, Zakarpacie, Ukraina, lipiec 2022

W czasach kryzysu do najbardziej poszkodowanych należą zawsze dzieci i młodzież, gdyż wojna narzuca radykalne zmiany przyzwyczajeń i przerywa szkolną rutynę. Kościół lokalny pragnął zatroszczyć się o nich w sposób szczególny, a PKWP w tym pomogło, finansując zajęcia duszpasterstwa młodzieży oraz obozy wakacyjne w bezpiecznych rejonach, z dala od stref walk, dla blisko 2 tysięcy młodych Ukraińców.

Jak zawsze bardzo ważną częścią wsparcia PKWP były stypendia mszalne, które pomagają księżom w ich codziennej pracy. Msze św. odprawiane były w intencji dobroczyńców i oczywiście o zakończenie działań wojennych. Stypendia otrzymało ponad 6,5 tys. księży, a korzyści duchowe z nich płynące są nie do oszacowania. Ponadto wsparliśmy zakup 130 zestawów liturgicznych dla księży, by mogli odprawiać Eucharystie w różnych sytuacjach i okolicznościach, czasem w podróży lub w strefach konfliktu.

Oprócz tych wszystkich projektów papieskie stowarzyszenie pomogło także w zakupie 80 samochodów osobowych i dostawczych, które zostały przekazane m.in. diecezjom, parafiom, seminariom i zakonom, a służą do sprawowania opieki duszpasterskiej i dystrybucji zaopatrzenia. Należy też wspomnieć o 25 projektach budowy lub renowacji w celu poprawy, naprawy lub powiększenia budynków, w tym kościołów, a także o 3 projektach dotyczących wody lub urządzeń sanitarnych oraz 3 dotyczących instalacji lub wymiany okien.

Czujemy waszą obecność, waszą bliskość. Wasze modlitwy rodzą cuda. Każdego tygodnia słyszę historie o cudach w trudnych rejonach. Modlitwa i działalność charytatywna jest bardzo cenna

- podkreśla nuncjusz apostolski na Ukrainie, Visvaldas Kulbokas.

Drodzy Darczyńcy, to dzięki Wam pomogliśmy w minionym roku tysiącom Ukraińców!
Oni nadal potrzebują naszego wsparcia. Pomożesz?

87 1020 1068 0000 1402 0096 8990
z dopiskiem "Ukraina”

Korzystając z serwisu
Dotpay S.A przekaż ofiarę

Pomóż teraz

Twój
koszyk

BRAK PRODUKTÓW