Dołącz do nas
na facebooku

Odwiedź nasz profil

Dołącz do nas
na YouTube

Odwiedź nasz kanał

Śledź nas
na Twitterze

Welcome!

DR Kongo: „Papież chce zachęcić wszystkich do pojednania”

Rozmowa nuncjuszem apostolskim w DRK.

Papież chce zachęcić wszystkich do pojednania

We wtorek 31.01 papież Franciszek udał się do Demokratycznej Republiki Kongo, kraju o największej liczbie katolików w Afryce, naznaczonego przemocą i korupcją, ale posiadającego ogromne bogactwo w zasoby ludzkie i naturalne. Tuż przed podróżą papieża Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie (ACN International) rozmawiało z nuncjuszem apostolski w DRK, abp. Ettore Balestrero. Podkreślił on duchową bliskość Ojca Świętego z tymi, którzy najbardziej cierpią oraz priorytet pojednania, który będzie charakteryzował tę tak bardzo oczekiwaną wizytę.

Do jakiego kraju przybędzie papież Franciszek? Jaka jest obecna sytuacja w Kongo i jakie są główne problemy, z którymi boryka się społeczeństwo?

Powiedziałbym, że Franciszek przybywa do Kongo, ponieważ ten kraj jest bardzo ważny dla Kościoła katolickiego. W DRK mieszka największa liczba katolików w Afryce, a siódma na świecie. Takie kwestie jak misja, ewangelizacja, życie duszpasterskie, bliskość ludzi itd. są tu bardzo aktualne. W wymiarze społecznym Kongo cierpi z powodu korupcji, poziom ubóstwa jest bardzo wysoki i przede wszystkim rozpaczliwie potrzebuje ono pokoju, zwłaszcza na wschodzie. Pilne są też wyzwania migracyjne - 5,5 miliona osób zostało wewnętrznie przesiedlonych, a 500 tysięcy stało się uchodźcami. To kraj ludzi młodych: połowa ludności, około 50 milionów osób, ma poniżej 18 lat. DRK jest również bardzo bogata w zasoby naturalne, posiada wiele minerałów, które są niezwykle ważne dla przemian środowiskowych. DRK potrzebuje pomocy, potrzebuje większego rozwoju i większej dojrzałości w zakresie świadomości demokratycznej.

W środę 1 lutego papież Franciszek spotka się z grupą ofiar ze wschodu kraju, który miał odwiedzić w pierwszej zaplanowanej podróży, ale ze względów bezpieczeństwa nie odwiedzi teraz tego obszaru. Czy to spotkanie było osobistą prośbą papieża?

Zarówno Ojciec Święty, jak i miejscowa ludność podzielają to pragnienie. To spotkanie jest dla Franciszka okazją, aby pokazać, że jest blisko tych ludzi z powodu wszystkich cierpień i masakr, których doświadczyli w ciągu ostatnich trzydziestu lat i które wciąż mają miejsce. Papież chce pocieszyć ludzi, potępić ataki, prosić Boga o przebaczenie za te wszystkie zabójstwa. Chce zaprosić i zachęcić wszystkich do pojednania, dlatego hasłem wizyty są słowa: „Wszyscy pojednani w Jezusie Chrystusie”. Kraj ten otrzymał swoją nazwę od wielkiej rzeki Kongo. Papież chce przemienić rzekę nienawiści i przemocy w ocean sprawiedliwości i pojednania. Chce umocnić przekonanie, że przyszłość trzeba budować z innymi, a nie przeciwko nim. A społeczeństwo kongijskie oczekuje, że papież pomoże pokazać światu, że DRK nie jest beznadziejnym problemem, ale moralną naglącą potrzebą, o której nie można zapomnieć.

Jak Kościół lokalny, w tym parafie, ruchy i grupy, przygotowuje się na przyjęcie papieża?

Kościół przygotowuje się na poziomie duchowym. Każdego dnia, podczas każdej liturgii, odmawiana jest specjalna modlitwa w intencji tego wydarzenia. Dla kilku parafii była to też okazja do przeprowadzenia konkretnych katechez na temat tego, kim jest Jezus Chrystus, czym jest Kościół, dlaczego bycie katolikiem lub nie bycie katolikiem to nie to samo, znaczenia misji, odpowiedzialności i spójnego życia moralnego. Wiele grup, parafii, zgromadzeń i ruchów organizuje się logistycznie, aby każdy, kto chce, mógł pojechać na spotkanie z papieżem i aby każdy czuł się poruszony jego wizytą.

Jak ważne jest wsparcie Pomocy Kościołowi w Potrzebie dla Kościoła w Kongo?

Jest bardzo ważne, ponieważ jest to konkretna pomoc. Dlatego chciałbym skorzystać z okazji, aby jeszcze raz podziękować PKWP i zachęcić organizację do dalszej dobrej pracy. Jest tu tak wiele potrzeb i sytuacji kryzysowych. Jestem wdzięczny za to, że PKWP wciąż pomaga, a także za współpracę z nuncjaturą, dzięki czemu pomoc jest coraz bardziej skuteczna. Przesyłam wam moje błogosławieństwo i niech Bóg nadal inspiruje was każdego dnia, abyście byli lepszymi i coraz wierniejszymi braćmi Jezusa Chrystusa.

W 2021 r. PKWP zrealizowała w DRK 248 projektów, w tym m.in. 85 dotyczyło wsparcia formacji księży, 8 formacji świeckich, 19 środków transportu, a 44 dotyczyły budownictwa.

Twój
koszyk

BRAK PRODUKTÓW