Dołącz do nas
na facebooku

Odwiedź nasz profil

Dołącz do nas
na YouTube

Odwiedź nasz kanał

Śledź nas
na Twitterze

Welcome!

Bułgaria: Pokój na ziemi

Papież Franciszek w BułgariiW niedzielę rano papież Franciszek przybył do Bułgarii na swoją 29 podróż zagraniczną. Podczas dwudniowego pobytu w Bułgarii papież odwiedził Sofię i Rakovski. Media interesowały się przede wszystkim kwestiami politycznymi i społecznymi, takimi jak migracja czy ubóstwo. Jednak Franciszek jako widzialna Głowa Kościoła katolickiego udał się do Bułgarii, aby odwiedzić ludzi cierpiących i wzmocnić w wierze „małą trzódkę” katolików.

„Moim zdaniem nasi katolicy muszą stać się bardziej pewni siebie. To było serdeczne spotkanie religii. Wierzę, że bardzo ważne było, aby Papież zobaczył jak silna jest nasza wiara - wyjaśnił salezjanin, ojciec Martin Jílek. , który w tym kraju współpracuje z ACN. Misjonarz przemierzył 230 kilometrów ze Starej Zagory do stolicy - Sofii, aby wziąć udział w uroczystościach.

Ludność Bułgarii silnie utożsamia się z wiarą chrześcijańską, ale 80 procent należy do Kościoła prawosławnego. Muzułmanie stanowią drugą, co do wielkości grupę z około 10% populacji. Katolicy stanowią niewielką mniejszość. „Mimo to, istnieje silne uczucie euforii. Ankieta przeprowadzona przed wizytą wykazała, że 54 procent populacji popiera Papieża i jego misję - powiedział misjonarz.

Dla wielu radość oczekiwania była tłumiona przez postawę niektórych członków Kościoła prawosławnego, którzy nie dołączyli do Ojca Świętego w modlitwie. Ojciec Jílek jest jednak pewien, że ta opinia nie jest podzielana przez wszystkich prawosławnych. „Bułgarzy są ludźmi otwartymi i tolerancyjnymi”. Jednakże zaznaczył, że potrzeba wciąż wielkiej cierpliwości, ponieważ ekumenizm jeszcze się nie zakorzenił wystarczająco mocno. „Na poziomie indywidualnym nawiązaliśmy dobre stosunki z prawosławnymi kapłanami. Ponadto, prawie dwa miliony Bułgarów mieszka w innych krajach i dobrze zna Kościół katolicki, zwłaszcza w Europie Zachodniej. Nasze doświadczenia były bardzo pozytywne ”.

Papież Franciszek w BułgariiDewiza pielgrzymki papieskiej: Pokój na ziem była nieco zaskakująca dla osób mieszkających w innych krajach; w końcu Bułgaria nie zwróciła uwagi Zachodu z powodu przemocy (jak inne państwa bałkańskie), ani z powodu trwającej wojny, jak to miało miejsce w przypadku Ukrainy. Ojciec Jílek wyjaśnił genezę: „Motto Pokój na ziemi wywodzi się z papieskiej encykliki Pacem in terris, napisanej przez papieża św. Jana XXIII, który był nuncjuszem apostolskim w Bułgarii w latach 1925–1935. Dlatego nazywamy go bułgarskim papieżem”.

Według księdza Jílka motto pokazuje, że Bułgaria może być przykładem dla innych, ponieważ w tym kraju wszystkie religie i kultury żyją w pokoju od wielu lat. Wiele mniejszości nadal mieszka w Bułgarii. Największa z nich to populacja Romów a ich liczba stale rośnie. Doprowadziło to do wyraźnego wzrostu napięcia. Na przykład 40% dzieci w pierwszej klasie w Bułgarii to dzieci romskie - trend, który utrzymywał się przez ostatnie trzy lata. Jest to oczywiście spora liczba i stanowi wielkie wyzwanie. Trzeba znaleźć sposób na zapewnienie dobrej edukacji wszystkim dzieciom. Uważam, że ważne jest zastanowienie się nad papieskim mottem, ponieważ pokój jest zawsze możliwy, ale musisz pracować nad tym codziennie. Kiedy pokój staje się dla nas zbyt oczywisty, to właśnie wtedy grozi nam jego utrata” - ostrzegł czeski misjonarz.

„Opiekuje się młodzieżą i dziećmi mieszkającymi w biednych dzielnicach, w tym dziećmi Romów. Wizyta papieska była również dla nich wielką radością. Na początku wiele dzieci dość niewinnie pytało, czy papież odwiedzi także nasze miasto Stara Zagora. To było bardzo miłe”. Według ojca Jílek prawie wszyscy Bułgarzy - w tym Romowie - mogą być uważani za ludzi pobożnych. „Czasami jest to jakby przesąd. Wciąż potrzebują dużo wsparcia na drodze swojej pielgrzymki wiary, ale fundament już jest”- dodaje z entuzjazmem duszpasterz.

Zostałeś zapisany pomyślnie do naszego newslettera
Uzupełnij puste pole!
Podany adres email jest już na liście.
  • Parlamentarny zespół ochrony chrześcijan w świecie

    Zespół tworzą posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej, stanowią niepolityczną grupę, zainteresowaną problematyką prześladowań chrześcijan na świecie. Celem powołania Zespołu jest bieżące monitorowanie sytuacji prześladowanych chrześcijan na świecie oraz - w miarę możliwości - przeciwdziałanie temu zjawisku.

    Kid

Dane kontaktowe

Pomoc Kościołowi w Potrzebie - Sekcja Polska
ul. Wiertnicza 142, 02-952 Warszawa
tel./fax.: +48 22 845 17 09
email: info@pkwp.org
godziny otwarcia: 8.00 - 16.00 od pn. do pt.

Biuro Regionalne w Krakowie
ul. Stradomska 6, 31-058 Kraków
tel.: +48 512 194 534
email: biuro.krakow@pkwp.org
godziny otwarcia:
9.00 - 17.00 od pn. do pt.

Biuro Regionalne w Poznaniu
ul. Szewska 18, 61-760 Poznań
tel.: +48 61 881 88 19
email: biuro.poznan@pkwp.org
godziny otwarcia: 9.00 - 17.00 od pn. do pt.

Konta złotówkowe:
ING Bank Śląski o/ Warszawa
31 1050 1025 1000 0022 8674 7759

PKO BP o/ Warszawa
87 1020 1068 0000 1402 0096 8990

Konta walutowe:
Euro EUR
PL 47 1050 1025 1000 0023 4085 9988
SWIFT: INGBPLPW

Dolary USD
PL 25 1050 1025 1000 0090 7713 6449
SWIFT: INGBPLPW

Nr konta dla zamówień:
ING Bank Śląski o/Warszawa
81 1050 1025 1000 0090 6233 6830

Pomoc Kościołowi w Potrzebie

Partnerzy:

Code & Design: REBORN

Twój
koszyk

BRAK PRODUKTÓW