Dołącz do nas
na facebooku

Odwiedź nasz profil

Dołącz do nas
na YouTube

Odwiedź nasz kanał

Śledź nas
na Twitterze

Welcome!

Birma dla pokoju

Religions for Peace wystosowało apel podpisany przez przywódców religijnych Mjanmy w związku z wyborami zaplanowanymi na listopad. Dokument nosi tytuł „Skorzystaj z okazji!” i został opublikowany 13 lipca 2020 r. Pomoc Kościołowi w Potrzebie (ACN) przeprowadziło wywiad z biskupem Johnem Saw Yaw Hanem, sekretarzem generalnym Konferencji Episkopatu Myanmaru, aby zrozumieć znaczenie tego dokumentu dla dialogu międzyreligijnego w tym kraju. Co najważniejsze, dokument ten stara się również ukazać przyszłość w oparciu o ważną rolę przywódców różnych religii. Jego celem jest rzucenie światła na odpowiedzialność przywódców religijnych Myanmaru za współistnienie pokojowe, przy jednoczesnym poszanowaniu praw człowieka. Wywiad przeprowadziła Maria Lozano.

Birma dla pokoju

Tekst dokumentu podpisali wszyscy biskupi katoliccy z Birmy, a także przywódcy buddyjscy, muzułmańscy i hinduscy. Dlaczego ten dokument jest tak ważny?

Religia to delikatna kwestia w Birmie. W naszym kraju przemoc religijna motywowana politycznie ma bardzo starożytne korzenie i ma daleko idące konsekwencje. Nietolerancja religijna często przejawia się we wrogich działaniach w kraju poprzez potępienie lub wyśmiewanie wartości religijnych określonej religii. Kraj doświadczył już skrajnej przemocy w kwestiach religijnych, która doprowadziła do wielkich tragedii. Rosnące przypadki fanatyzmu religijnego i negatywnej indoktrynacji są niepokojące. Czasami religia jest wykorzystywana do dominacji społecznej, ochrony interesów ekonomicznych i politycznych przez niewielką grupę jednostek. Dla nich konflikty i przemoc są konieczne, aby zdestabilizować kraj, odstraszyć inwestorów zewnętrznych. Przy niewielkiej konkurencji te jednostki kontrolują gospodarkę, co prowadzi do braku rozwoju i ubóstwa. Rzeczywiście, to „religia” jest najłatwiejszym sposobem tworzenia napięć. Dlatego dokument ten jest tak ważny dla mieszkańców Mjanmy. To, czego ludzie potrzebują, to wspólne życie w harmonii i pokojowym współistnieniu. Jeszcze ważniejszy w tym dokumencie jest sam „duch dokumentu”, który jest najważniejszy, gdyż ukazuje chęć i wolę pojednania naszych przywódców religijnych w całym naszym kraju. Mamy nadzieję, że ten dokument skutecznie wpłynie na ludzi i doprowadzi do zmniejszania napięcia społecznego. Światło zwycięża ciemność!

Jaki jest najważniejszy punkt w dokumencie?

Przywódcy religijni słusznie orzekli, że „… są zbyt nieśmiali w protestowaniu przeciwko niesprawiedliwości”. To jest najbardziej uderzający i ważny punkt. Przez wiele dziesięcioleci niektórzy z nich stanęli po stronie władzy i ignorowali uciskanych. Teraz potrzebują proroczego głosu i moralnej odwagi w walce z niesprawiedliwością w budowaniu pokoju. Zbliżające się wybory są bardzo ważne, ponieważ obywatele wciąż wybierają między starym systemem ( przed 2015 rokiem) a federalizmem . Obecnie Mjanma przekształca się w stronę demokracji, a więc stoi u progu poważnych reform. Nadal jesteśmy w okowach starego systemu. W tym procesie nasi przywódcy religijni muszą odgrywać kluczową rolę w budowaniu ducha narodu, aby wychowywać ludzi i ich sumienia, zwłaszcza w nadchodzących wyborach.

W rzeczywistości w tych latach u progu wielkich reform zauważono i odnotowano wiele zmian i wiele pozytywnych znaków. Dzięki rozsądnemu przywództwu Myanmar może stać się latarnią dla integracji religijnej i etnicznej.

Jaki jest wkład Kościoła katolickiego w dialog międzyreligijny w Birmie?

Każdy może coś zmienić! Wszyscy katolicy, jako obywatele Mjanmy, są również odpowiedzialni za kraj. Jesteśmy przekonani, że praca na rzecz rozwoju państwa jest tak naprawdę naszym wyzwaniem i naszym obywatelskim obowiązkiem. Byłoby źle, gdybyśmy jako katolicy i obywatele Mjanmy nie angażowali się w walkę o budowanie narodu. W krytycznych czasach obowiązkiem wszystkich obywateli staje się zabranie głosu dla wspólnego dobra. Wreszcie, jeśli wszyscy ludzie mają prawa, to samo odnosi się do obowiązków. Dlatego też, chociaż katolicy są mniejszością w Birmie Konferencja Biskupów Katolickich Myanmaru (CBCM) odgrywa ważną rolę w budowaniu narodu. Od wyborów w 2015 roku CBCM opracowało pięcioletni strategiczny plan odnowy narodu ze szczególnym naciskiem na edukację i integralny rozwój człowieka, prawa ludności tubylczej, ekologię, prawa kobiet i współpracę z innymi wyznaniami. Komisja Episkopatu ds. Dialogu Międzyreligijnego i Ekumenizmu CBCM to grupa, której celem jest współpraca z wszystkimi wyznaniami dla ustanowienia pokoju i wzajemnego współistnienia.

Z jakimi innymi wyzwaniami związanymi z dialogiem międzyreligijnym musi się zmierzyć Birma?

Najpopularniejszym portalem społecznościowym w Birmie jest Facebook. Istnieją nawet oficjalne strony rządowe, które publikują oświadczenia, ponieważ jest to bardzo łatwy i szybki sposób dotarcia do ludzi. Z drugiej strony nadal istnieje wiele fałszywych kont na Facebooku z fałszywymi profilami z zamiarem rozpowszechniania fałszywych wiadomości, nawoływania do nienawiści i podżegania, wywoływania konfliktów religijnych i przemocy. Mogą za tym kryć się przyczyny polityczne i interesy gospodarcze. Zespół Facebooka i Ministerstwo Informacji zajmują się usuwaniem i eliminowaniem wszystkich fałszywych kont / postów, które szerzą mowę nienawiści powodującą fałszywe wiadomości i konflikty religijne.

W 2017 roku wielkim faktem historycznym stała się pielgrzymka papieża Franciszka do Birmy. Co ta wizyta przyniosła dla kraju?

Można powiedzieć, że Kościół katolicki pozyskał inny profil społeczny w wyniku wizyty papieża. Kościół katolicki jest teraz bardziej szanowany niż w przeszłości i przyznano mu również pewne prawa. Możemy nawiązać bliższą współpracę z buddystami i innymi religiami dla pokoju. Miłość, pokój i harmonia były kluczowym przesłaniem wizyty Papieża. Wizyta ta zachęciła duchowo birmańskich katolików, a ich wiara została wzmocniona. Teraz Kościół katolicki zabiera głos w obronie pokoju i sprawiedliwości .

Opr. Ks. Andrzej Paś, PKWP

Twój
koszyk

BRAK PRODUKTÓW