Dołącz do nas
na facebooku

Odwiedź nasz profil

Dołącz do nas
na YouTube

Odwiedź nasz kanał

Śledź nas
na Twitterze

Welcome!

Białoruś: Świadkowie Nowej Generacji

Przekazywanie wiary post-komunistycznemu pokoleniu jest priorytetem misji biskupa z północno-wschodniej Białorusi.

Przemawiając do przedstawicieli PKWP, biskup Władysław Blin z Witebska podkreślił znaczenie nowej ewangelizacji w kraju, który był represjonowany przez ponad 70 lat w czasach komunizmu.

Biskup Blin powiedział: "Dzisiaj trzeba szukać nowych sposobów dotarcia do ludzi, aby mogli pozostać wiernymi swojej wierze".

Dodał jednocześnie, że: "Nowa ewangelizacja musi wyrazić moc wiary i Ewangelii, gdy ludzie tracą z oczu moc Ducha Świętego".

Diecezja jest zaangażowana w szereg projektów służących przekazywaniu Dobrej Nowiny, w tym organizowanie festiwalu muzyki religijnej dla młodych ludzi oraz Dni Kultury Chrześcijańskiej, które zachęcają Białorusinów do zainteresowania się praktykami chrześcijańskimi. Ponadto pod patronatem bp. Blina organizowany jest festiwal filmów chrześcijańskiej pod nazwą "Magnificat".

Ksiądz biskup chętnie również korzysta z mediów, tworząc stronę internetową diecezji, a ponadto regularnie uczestniczy w audycjach radiowych poświęconych takim tematom jak rodzina.

Jak stwierdził: "Głoszenie Ewangelii jest wielkim wyzwaniem dla Kościoła katolickiego. Wcześniej wiara była częścią tradycji, z którą coraz mniej ludzi się obecnie identyfikuje".

Kościół nie może również unikać tematów etycznych i moralnych i dlatego biskup Blin organizuje międzynarodowe konferencje medyczne na Białorusi.

Zapraszani na konferencje specjaliści i eksperci z Rzymu mówią o etyce chrześcijańskiej w zawodzie lekarza, w tym o godności życia ludzkiego.

Bardzo popularne stają się tradycyjne pielgrzymki do miejsc takich jak Budsław.

W piątek, 1 lipca 2500 pielgrzymów przybyło na uroczystości do sanktuarium narodowego w Budsławiu w wigilię święta Matki Bożej. Pomimo wielu pokus, wiara jest jeszcze głęboko zakorzeniony wśród wielu ludzi - częściowo z powodu prześladowań, jakich doznawali w czasach komunistycznych.

Biskup Blin, który w okresie komunizmu przebywał na emigracji w Polsce, powiedział: "Wiele osób zginęło za wiarę. Prawie w każdej rodzinie są osoby, które oddały życie za wiarę w Boga".

I dodał: "Kraj, w szczególności jego część wschodnia, przeżył 70 długich lat bez Boga. Teraz trzeba dać świadectwo nowej generacji młodych Białorusinów. Wcześniej babcie przyprowadzały dzieci do kościoła - a dzisiaj dzieci przyprowadzają do niego swych rodziców. Jesteśmy zobowiązani uczyć ich od nowa, jak się modlić i czytać Pismo Święte. Dzisiaj rolą Kościoła katolickiego jest wzmocnienie świadomości ludzi o tym, że każdy człowiek ma prawo do praktykowania religii, którą nosi w sercu - wiary swoich pradziadów".

I dalej biskup mówi: "Musimy być przy naszych wiernych. Chcemy pokazać im, że z Bogiem każdy może być szczęśliwy, bo Bóg jest miłością. Każdy człowiek, który jest nieszczęśliwy, utracił Boga w swym życiu. Czy potrzebujesz miłości? Bóg jest miłością".

Na ogólną liczbę ludności na Białorusi, wynoszącą około 10 milionów, około dwa miliony stanowią katolicy, a pozostała część to głównie prawosławni. (PKWP/tłum. Wiesław Knapik)

Twój
koszyk

BRAK PRODUKTÓW