Dołącz do nas
na facebooku

Odwiedź nasz profil

Dołącz do nas
na YouTube

Odwiedź nasz kanał

Śledź nas
na Twitterze

Welcome!

Armenia: Katolicy i prawosławni przygotowują sie do wizyty papieża.

ArmeniaOrmiański Kościół Katolicki w Armenii oczekuje papieża Franciszka pod koniec czerwca.

Oczekiwania w związku z wizytą duszpasterską papieża Franciszka w Armenii są ogromne. "Ojciec Święty przyjeżdża, aby nas, Ormian, wzmocnić w naszej wierze. My, bez względu na to, czy katolicy czy prawosławni, kochamy go. Przede wszystkim uznaje on, że nasz naród doznał ludobójstwa. W związku z tym zawsze będziemy o nim pamiętać", powiedział ormiański katolicki arcybiskup Raphael Minassian. Papież Franciszek odwiedzi tę kaukaską Republikę od 24 do 26 czerwca.

"W ubiegłym roku, papież pokazał swe silne przywództwo moralne, kiedy nazwał ludobójstwem śmierć tysięcy naszych obywateli sto lat temu i uznał je za pierwsze ludobójstwo w XX wieku. Jest to niezwykle ważne dla nas Ormian", podkreślił Arcybiskup. Zwrócił on również uwagę na psychologię narodu ormiańskiego. "Przez sto lat domagaliśmy się, aby nasze cierpienie uznano za ludobójstwo, ale nasze wysiłki kończyły się niepowodzeniem. Mieliśmy tylko puste obietnice krajów i polityków, ponieważ nie leżało to w ich interesach. Papież jednak nie jest politykiem. On jest przedstawicielem Chrystusa na ziemi i nie obawia się mówić prawdy i wołać o prawa człowieka". Jak mówi Arcybiskup Minassian, pomimo tego, że Armenia znajduje się na peryferiach geograficznych, ma ona ogromne znaczenie dla chrześcijaństwa na całym świecie. "Armenia była pierwszym krajem, który przyjął chrześcijaństwo. Miało to miejsce ponad 1700 lat temu. Również obecnie nasi obywatele w dalszym ciągu są pod wpływem wiary. Na przestrzeni wieków daliśmy Kościołowi miliony męczenników. Zawsze mówię: Żydzi przygotowali pierwsze przyjście Chrystusa. Poprzez naszych męczenników, my Ormianie, przygotowujemy drogę na powtórne przyjście Chrystusa. Świadczymy o Chrystusie całemu światu".

Zdecydowana większość ludności ormiańskiej należy do Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego. Ormiański Kościół Katolicki, który jest zjednoczony z Rzymem, liczy około 160 000 wiernych i wywodzi się z tego Kościoła Apostolskiego. Abp Minassian powiedział, że ekumeniczne stosunki między katolikami i większością prawosławną są obecnie doskonałe. "Byłem biskupem w Armenii przez sześć lat. W żadnym okresie mego pobytu nie czułem, że istnieje jakakolwiek przepaść między nami katolikami i Ormiańskim Kościołem Apostolskim. Wręcz przeciwnie, zawsze spotykałem się z chęcią współpracy i sympatią. Teraz, kiedy się stało pewne, że Papież przybędzie do Armenii, przywódca ormiańskiej cerkwi powiedział mi, że postara się ze swej strony, aby ta wizyta była udana. Wzajemna współpraca między naszymi Kościołami stanie się jeszcze silniejsza. Również i ja jestem o tym przekonany”. Różnice między ormiańskim kościołem prawosławnym i ormiańskim kościołem katolickim są niewielkie. "Mamy tę samą wiarę, celebrujemy te same sakramenty i mamy tę samą liturgię. Jedyna różnica polega na uznaniu papieża w Rzymie jako głowy Kościoła Powszechnego. Ale poza tym, nie ma żadnych różnic. A w każdym razie, Ormianie, bez względu na to, czy prawosławni czy katolicy, czują, że są jednym ludem i jednym Kościołem."

Będziemy transmitować Mszę papieską na dużych telebimach. W sumie spodziewamy się ponad 50 000 wiernych uczestniczących w tym nabożeństwie. Ponad 300 wolontariuszy będzie pilnowało porządku podczas tych uroczystości. Już teraz przygotowują się oni do Mszy św. i spotkań z papieżem.  Cały nasz Kościół złożony z czterdziestu parafii niecierpliwie czeka na tę wizytę. Mamy nadzieję, że doprowadzi ona do realnego pogłębienia naszej wiary". Zdaniem abp Minassian sytuacja Kościoła w Armenii jest zupełnie inna niż w innych częściach Europy Zachodniej. "Nie mamy tutaj do czynienia z jakimkolwiek zjawiskiem sekularyzmu. Ormianie są ludźmi religijnymi. Ludzie mają wiarę. To jest stałym elementem ich życia. A nasz Kościół jest żywy, choć nieliczny. Realizujemy wiele projektów charytatywnych dla ludzi ubogich, starych i niepełnosprawnych.

Pomoc Kościołowi w Potrzebie wspiera chrześcijan w Armenii od wielu lat. Dotacje są przeznaczane głównie na projekty duszpasterskie, takie jak kształcenie kleryków i księży, a także zajęcia letnie dla dzieci i młodzieży. Obecnie PKWP przeznacza także fundusze lokalnemu Kościołowi w Armenii na przygotowanie i prawidłowy przebieg papieskiej wizyty.

Autor: Oliver Maksan

Tłumaczenie: Wiesław KnapikZostałeś zapisany pomyślnie do naszego newslettera
Uzupełnij puste pole!
Podany adres email jest już na liście.
  • Parlamentarny zespół ochrony chrześcijan w świecie

    Zespół tworzą posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej, stanowią niepolityczną grupę, zainteresowaną problematyką prześladowań chrześcijan na świecie. Celem powołania Zespołu jest bieżące monitorowanie sytuacji prześladowanych chrześcijan na świecie oraz - w miarę możliwości - przeciwdziałanie temu zjawisku.

    Kid

Dane kontaktowe

Pomoc Kościołowi w Potrzebie - Sekcja Polska
ul. Wiertnicza 142, 02-952 Warszawa
tel./fax.: +48 22 845 17 09
email: info@pkwp.org
godziny otwarcia: 8.00 - 16.00 od pn. do pt.

Biuro Regionalne w Krakowie
ul. Stradomska 6, 31-058 Kraków
tel.: +48 512 194 534
email: biuro.krakow@pkwp.org
godziny otwarcia:
9.00 - 17.00 od pn. do pt.

Biuro Regionalne w Poznaniu
ul. Szewska 18, 61-760 Poznań
tel.: +48 61 881 88 19
email: biuro.poznan@pkwp.org
godziny otwarcia: 9.00 - 17.00 od pn. do pt.

Konta złotówkowe:
ING Bank Śląski o/ Warszawa
31 1050 1025 1000 0022 8674 7759

PKO BP o/ Warszawa
87 1020 1068 0000 1402 0096 8990

Konta walutowe:
Euro EUR
PL 47 1050 1025 1000 0023 4085 9988
SWIFT: INGBPLPW

Dolary USD
PL 25 1050 1025 1000 0090 7713 6449
SWIFT: INGBPLPW

Nr konta dla zamówień:
ING Bank Śląski o/Warszawa
81 1050 1025 1000 0090 6233 6830

Pomoc Kościołowi w Potrzebie

Partnerzy:

Code & Design: REBORN

Twój
koszyk

BRAK PRODUKTÓW