Dołącz do nas
na facebooku

Odwiedź nasz profil

Dołącz do nas
na YouTube

Odwiedź nasz kanał

Śledź nas
na Twitterze

Welcome!

Armenia: Katolicy i prawosławni przygotowują sie do wizyty papieża.

ArmeniaOrmiański Kościół Katolicki w Armenii oczekuje papieża Franciszka pod koniec czerwca.

Oczekiwania w związku z wizytą duszpasterską papieża Franciszka w Armenii są ogromne. "Ojciec Święty przyjeżdża, aby nas, Ormian, wzmocnić w naszej wierze. My, bez względu na to, czy katolicy czy prawosławni, kochamy go. Przede wszystkim uznaje on, że nasz naród doznał ludobójstwa. W związku z tym zawsze będziemy o nim pamiętać", powiedział ormiański katolicki arcybiskup Raphael Minassian. Papież Franciszek odwiedzi tę kaukaską Republikę od 24 do 26 czerwca.

"W ubiegłym roku, papież pokazał swe silne przywództwo moralne, kiedy nazwał ludobójstwem śmierć tysięcy naszych obywateli sto lat temu i uznał je za pierwsze ludobójstwo w XX wieku. Jest to niezwykle ważne dla nas Ormian", podkreślił Arcybiskup. Zwrócił on również uwagę na psychologię narodu ormiańskiego. "Przez sto lat domagaliśmy się, aby nasze cierpienie uznano za ludobójstwo, ale nasze wysiłki kończyły się niepowodzeniem. Mieliśmy tylko puste obietnice krajów i polityków, ponieważ nie leżało to w ich interesach. Papież jednak nie jest politykiem. On jest przedstawicielem Chrystusa na ziemi i nie obawia się mówić prawdy i wołać o prawa człowieka". Jak mówi Arcybiskup Minassian, pomimo tego, że Armenia znajduje się na peryferiach geograficznych, ma ona ogromne znaczenie dla chrześcijaństwa na całym świecie. "Armenia była pierwszym krajem, który przyjął chrześcijaństwo. Miało to miejsce ponad 1700 lat temu. Również obecnie nasi obywatele w dalszym ciągu są pod wpływem wiary. Na przestrzeni wieków daliśmy Kościołowi miliony męczenników. Zawsze mówię: Żydzi przygotowali pierwsze przyjście Chrystusa. Poprzez naszych męczenników, my Ormianie, przygotowujemy drogę na powtórne przyjście Chrystusa. Świadczymy o Chrystusie całemu światu".

Zdecydowana większość ludności ormiańskiej należy do Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego. Ormiański Kościół Katolicki, który jest zjednoczony z Rzymem, liczy około 160 000 wiernych i wywodzi się z tego Kościoła Apostolskiego. Abp Minassian powiedział, że ekumeniczne stosunki między katolikami i większością prawosławną są obecnie doskonałe. "Byłem biskupem w Armenii przez sześć lat. W żadnym okresie mego pobytu nie czułem, że istnieje jakakolwiek przepaść między nami katolikami i Ormiańskim Kościołem Apostolskim. Wręcz przeciwnie, zawsze spotykałem się z chęcią współpracy i sympatią. Teraz, kiedy się stało pewne, że Papież przybędzie do Armenii, przywódca ormiańskiej cerkwi powiedział mi, że postara się ze swej strony, aby ta wizyta była udana. Wzajemna współpraca między naszymi Kościołami stanie się jeszcze silniejsza. Również i ja jestem o tym przekonany”. Różnice między ormiańskim kościołem prawosławnym i ormiańskim kościołem katolickim są niewielkie. "Mamy tę samą wiarę, celebrujemy te same sakramenty i mamy tę samą liturgię. Jedyna różnica polega na uznaniu papieża w Rzymie jako głowy Kościoła Powszechnego. Ale poza tym, nie ma żadnych różnic. A w każdym razie, Ormianie, bez względu na to, czy prawosławni czy katolicy, czują, że są jednym ludem i jednym Kościołem."

Będziemy transmitować Mszę papieską na dużych telebimach. W sumie spodziewamy się ponad 50 000 wiernych uczestniczących w tym nabożeństwie. Ponad 300 wolontariuszy będzie pilnowało porządku podczas tych uroczystości. Już teraz przygotowują się oni do Mszy św. i spotkań z papieżem.  Cały nasz Kościół złożony z czterdziestu parafii niecierpliwie czeka na tę wizytę. Mamy nadzieję, że doprowadzi ona do realnego pogłębienia naszej wiary". Zdaniem abp Minassian sytuacja Kościoła w Armenii jest zupełnie inna niż w innych częściach Europy Zachodniej. "Nie mamy tutaj do czynienia z jakimkolwiek zjawiskiem sekularyzmu. Ormianie są ludźmi religijnymi. Ludzie mają wiarę. To jest stałym elementem ich życia. A nasz Kościół jest żywy, choć nieliczny. Realizujemy wiele projektów charytatywnych dla ludzi ubogich, starych i niepełnosprawnych.

Pomoc Kościołowi w Potrzebie wspiera chrześcijan w Armenii od wielu lat. Dotacje są przeznaczane głównie na projekty duszpasterskie, takie jak kształcenie kleryków i księży, a także zajęcia letnie dla dzieci i młodzieży. Obecnie PKWP przeznacza także fundusze lokalnemu Kościołowi w Armenii na przygotowanie i prawidłowy przebieg papieskiej wizyty.

Autor: Oliver Maksan

Tłumaczenie: Wiesław KnapikTwój
koszyk

BRAK PRODUKTÓW