Dołącz do nas
na facebooku

Odwiedź nasz profil

Dołącz do nas
na YouTube

Odwiedź nasz kanał

Śledź nas
na Twitterze

Welcome!

22 sierpnia: Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Przekonania

PKWP pamięta o ofiarach przemocy motywowanej religijnie.W Międzynarodowym Dniu Pamięci o Ofiarach Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Przekonania (ustanowionym przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 28 maja 2019 r.), międzynarodowe Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie (ACN International), katolicka organizacja wspierająca prześladowanych i cierpiących chrześcijan w ponad 140 krajach, zwraca uwagę na kilka ważnych kwestii, o których warto pamiętać przy tej okazji:

1. Brak międzynarodowej reakcji na niezliczone islamskie komórki terrorystyczne w Afryce. Szybki rozwój zbrojnych grup dżihadystycznych w regionie Sahelu i krajach sąsiednich, ale także w południowo-zachodniej części kontynentu, jest jednym z najpoważniejszych problemów, z jakimi boryka się świat. Wśród międzynarodowych obaw dotyczących licznych konfliktów geopolitycznych w innych miejscach, zmian klimatycznych i katastrof ekologicznych, PKWP ubolewa, że zbyt często zapomina się o ofiarach przemocy na tle religijnym w Afryce.

2. Zagrożenie dla wolności religijnej w regionie Sahelu ma poważne konsekwencje nie tylko dla członków zagrożonych grup religijnych, ale dla wzrostu i rozwoju całych narodów. Dobitnym przykładem jest Burkina Faso, gdzie przez dziesięciolecia Kościół katolicki miał ogromny wpływ na społeczeństwo obywatelskie poprzez swoją ważną pracę w dziedzinie rozwoju społecznego, edukacji i zdrowia, jednak obecnie poza stolicą nie jest w stanie prowadzić żadnej pracy społecznej, edukacyjnej, humanitarnej czy duszpasterskiej. Około 80% kraju jest niedostępne ze względu na obecność grup dżihadystów.

3. Spirala przemocy w Nigerii. Kraj o największej populacji w Afryce doświadcza bezprecedensowej skali przemocy na tle religijnym, która, jak ostrzega PKWP, jeśli społeczność międzynarodowa nie zjednoczy się, by zająć się tymi problemami i poszukać dla nich rozwiązań, może się jeszcze pogorszyć. Lista najnowszych przypadków przemocy ciągnie się w nieskończoność. Tylko w czerwcu br. w kościołach katolickich w stanie Kaduna zostało zmasakrowanych ponad 40 niewinnych osób, a od początku roku porwano co najmniej 18 księży, z których czterech zostało zamordowanych. W maju doszło do zabójstwa Debory, studentki uniwersytetu w Sokoto, która została ukamienowana i podpalona przez swoich kolegów za rzekome wysłanie obraźliwych wiadomości o Mahomecie. Ostatnio terroryści przeprowadzili kilka ataków w Abudży, stolicy kraju. Należy stwierdzić, że przemoc jest często spowodowana walką o zasoby lub rywalizacją etniczną, niemniej jednak religijne motywy ataków grup ekstremistycznych są wyraźnie coraz częstszym czynnikiem.

4. Miliony przesiedleńców i uchodźców. Wiele ofiar przemocy prowokowanej przez ekstremistów religijnych musiało uciekać ze swoich rodzinnych stron. PKWP szacuje, że w 12 krajach afrykańskich określonych w Raporcie „Wolność Religijna na świecie 2021” jako doświadczające poważnych prześladowań religijnych, przesiedlonych jest obecnie ponad 15 milionów ludzi.

5. Niepokojący wzrost stosowania przemocy seksualnej wobec mniejszościowych grup religijnych, w tym porwań oraz przymusowych małżeństw i konwersji w krajach takich jak Pakistan i Egipt, stanowi poważny i rosnący problem, którego świat nie może ignorować. Zdecydowana większość ofiar to nieletnie kobiety.

6. Niepokojący wzrost ataków na tle religijnym w Ameryce Łacińskiej, na czele z Nikaraguą, gdzie w ciągu niespełna czterech lat Kościół katolicki doświadczył ponad 190 ataków i profanacji, w tym podpalenia katedry w Managui, zamachów na duchownych, zamknięcia katolickich mediów i wydalenia Misjonarek Miłości Matki Teresy. W krajach takich jak Meksyk i Kolumbia, a także w Argentynie i Chile, grupy ekstremistyczne starają się uciszyć głosy przywódców Kościoła i ograniczyć swobodne wyrażanie się grup wyznaniowych na forum publicznym.

7. Narzucanie nowych agresywnych ideologii świeckich. W niektórych liberalnych demokracjach rośnie ograniczanie wyrażania przekonań religijnych w przestrzeni publicznej poprzez liczne przypadki nietolerancji i dyskryminacji grup religijnych, głównie chrześcijan oraz próby uznania za przestępstwo tradycyjnych poglądów religijnych, gdy są one sprzeczne z nowymi agresywnymi ideologiami świeckimi.

Zdj. ACN International, Ismael Martínez Sánchez.

Oświadczenia Prezydenta Wykonawczego PKWP, Thomasa Heine-Gelderna, dotyczące Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Przekonania:

• „Nie trzeba być zamordowanym, aby być ofiarą; wystarczy, że ograniczone zostaną podstawowe wolności. Chrześcijanie w Mali, Nigrze, Nigerii i Burkina Faso, by wymienić tylko kilka krajów, żyją praktycznie w gettach i praktykują swoją wiarę w podziemiu”.

• „Największą tragedią jest obojętność tak wielu w obliczu prześladowań religijnych. W tej sytuacji nie możemy milczeć”.

• „22 sierpnia powinniśmy pamiętać nie tylko o tych, którzy stracili życie, ale także o wszystkich tych, którzy są ofiarami dyskryminacji i którzy cierpią z powodu bezpośrednich konsekwencji przemocy, jak również o przesiedleńcach, tych, którzy pozostają w traumie i wszystkich porwanych, w tym także o tych, których miejsce przetrzymywania pozostaje nieznane”.

• „Oprócz dwóch księży w Burkina Faso i dwóch w Nigerii, ponad 10 kapłanów pozostaje zaginionych w Chinach, niektórzy z nich od miesięcy, inni od lat. Nie zapominajmy o nich”.

• „PKWP podkreśla istotne znaczenie dialogu międzyreligijnego dla przeciwdziałania fundamentalizmowi religijnemu oraz wzywa przywódców religijnych, polityków i media do odegrania kluczowej roli w budowaniu społeczności skupionych wokół pokoju i sprawiedliwości. Organizacje i instytucje międzynarodowe są również proszone o zobowiązanie się do zagwarantowania prawa do wolności religijnej”.

Twój
koszyk

BRAK PRODUKTÓW