Dołącz do nas
na facebooku

Odwiedź nasz profil

Dołącz do nas
na YouTube

Odwiedź nasz kanał

Śledź nas
na Twitterze

Welcome!

22 sierpnia

KonferencjaMiędzynarodowy Dzień Upamiętniający Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie został ustanowiony 28 maja 2019 r. podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. To efekt inicjatywy Polski, która zyskała wsparcie grupy państw (Brazylii, Egiptu, Iraku, Jordanii, Kanady, Nigerii, Pakistanu i Stanów Zjednoczonych). Na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, przyjętej jednogłośnie, ustanowiono dzień 22 sierpnia Międzynarodowym Dniem Upamiętniającym Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie.

22 sierpnia w Warszawie, w siedzibie PAP, miała miejsce konferencja prasowa organizowana przez Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebnie, przy współudziale KPRM i MSZ. Celem konferencji była inauguracja I Dnia Upamiętniającego Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie. Wśród prelegentów byli przedstawiciele rządu: minister Michał Woś, KPRM oraz wiceminister Szymon Szynkowski vel Sęk, MSZ. PKWP reprezentował dyrektor krajowy ks. prof. Waldemar Cisło.

Polska posiada wyjątkowe historyczne doświadczenie wolności religijnej. Ponadto religijność, a przede wszystkim katolicyzm, bardzo mocno ukształtował drogę do wolności polskiego społeczeństwa. Dlatego wolność religijna w Polsce stanowi szczególne dziedzictwo naszego kraju i przesłanie również dla innych krajów i społeczeństw. To dziedzictwo zasadniczo polega na odróżnieniu wolności religijnej odnoszącej się bezpośrednio do religijności i wiary od aspektu narodowościowego i etnicznego. Pierwsze obchody Międzynarodowego Dnia upamiętniającego ofiary aktów przemocy ze względu na religię lub wyznanie przyczyniają się do ukazania wkładu Polski w podstawowe prawo człowieka, którym jest wolność religijna. Chcemy również pokazać, jak dużo czynią polskie organizacje rządowe i społeczne w trosce o respektowanie wolności religijnej w naszym kraju oraz na świecie.

Po międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez ACN w Rzymie we wrześniu 2017 r. prawniczka Ewelina Ochab podjęła inicjatywę, aby zwrócić uwagę mediów światowych na problem naruszenia prawa do wolności religijnej, a zwłaszcza kwestii prześladowania chrześcijan, tym samym wezwać społeczność międzynarodową do działania. Od tego czasu przemawiała na wielu konferencjach, aby zbudować sieć zwolenników tej inwencji. Proponowana rezolucja została ostatecznie przedstawiona przez Polskę Zgromadzeniu Ogólnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych. Propozycję poparły Stany Zjednoczone, Kanada, Brazylia, Egipt, Irak, Jordania, Nigeria i Pakistan. „To był długi proces, w który zaangażowało się wiele osób, ale ACN było inspiracją” - powiedziała Ochab.

Pomoc Kościołowi w Potrzebie (ACN) to organizacja, która od ponad 70 lat jest zaangażowana w pomoc cierpiącym chrześcijanom. „ Jesteśmy bardzo podekscytowani, że Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła ten dzień. Krok, który już dawno był spóźniony – stwierdził prezydent ACN dr T. Heine-Geldern. „Wszystkie wspólnoty religijne regularnie padają ofiarą przemocy. Jednak jak wciąż potwierdzają międzynarodowe doniesienia, to chrześcijanie są grupą najbardziej prześladowaną”. Tylko w ciągu ostatnich pięciu latach miały miejsce dwa przypadki ludobójstwa mniejszości religijnych: chrześcijan i innych grup religijnych przez oddziały tzw. „Państwa Islamskiego” w Iraku i Syrii, czy mniejszości muzułmańskiej Rohindżów w Myanmarze. Dr Heine-Geldern odniósł się także do systematycznie planowanych ataków, które coraz częściej popełniane są w szczególności przeciwko chrześcijanom w Afryce. Prezydent ACN uważa, że obchody I Dnia Upamiętnienia to ważny kamień milowy, który jednak należy postrzegać jako pierwszy krok w drodze walki o prawo do wolności religijnej każdego człowieka. „Ważne jest, aby 22 sierpnia nie stał się celem samym w sobie, ale uruchamiał proces, który motywuje społeczność międzynarodową do wdrożenia skoordynowanego planu działania w celu położenia kresu prześladowaniom religijnym i zapobiegania im w przyszłości. Egzekwowanie tego prawa człowieka do wolności religijnej jest obowiązkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych, rządów i podmiotów politycznych. Po tym symbolicznym dniu muszą nastąpić działania”. Prezydent ACN dodał, że jednym z niezbędnych instrumentów będzie platforma ONZ, która musi działać na rzecz ustanowienia międzynarodowego trybunału, zajmującego się kwestią bezkarności takich grup jak: Boko Haram, Al-Shabaab czy ISIS.

Tylko w ubiegłym roku Pomoc Kościołowi w Potrzebie przyznało ponad 100 milionów euro na ponad 5000 projektów w 139 krajach na całym świecie, aby pomóc potrzebującym chrześcijanom.

Ks. dr Andrzej Paś
ACN Polska

Zostałeś zapisany pomyślnie do naszego newslettera
Uzupełnij puste pole!
Podany adres email jest już na liście.
  • Parlamentarny zespół ochrony chrześcijan w świecie

    Zespół tworzą posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej, stanowią niepolityczną grupę, zainteresowaną problematyką prześladowań chrześcijan na świecie. Celem powołania Zespołu jest bieżące monitorowanie sytuacji prześladowanych chrześcijan na świecie oraz - w miarę możliwości - przeciwdziałanie temu zjawisku.

    Kid

Dane kontaktowe

Pomoc Kościołowi w Potrzebie - Sekcja Polska
ul. Wiertnicza 142, 02-952 Warszawa
tel./fax.: +48 22 845 17 09
email: info@pkwp.org
godziny otwarcia: 8.00 - 16.00 od pn. do pt.

Biuro Regionalne w Krakowie
ul. Stradomska 6, 31-058 Kraków
tel.: +48 512 194 534
email: biuro.krakow@pkwp.org
godziny otwarcia:
9.00 - 17.00 od pn. do pt.

Biuro Regionalne w Poznaniu
ul. Szewska 18, 61-760 Poznań
tel.: +48 61 881 88 19
email: biuro.poznan@pkwp.org
godziny otwarcia: 9.00 - 17.00 od pn. do pt.

Konta złotówkowe:
ING Bank Śląski o/ Warszawa
31 1050 1025 1000 0022 8674 7759

PKO BP o/ Warszawa
87 1020 1068 0000 1402 0096 8990

Konta walutowe:
Euro EUR
PL 47 1050 1025 1000 0023 4085 9988
SWIFT: INGBPLPW

Dolary USD
PL 25 1050 1025 1000 0090 7713 6449
SWIFT: INGBPLPW

Nr konta dla zamówień:
ING Bank Śląski o/Warszawa
81 1050 1025 1000 0090 6233 6830

Pomoc Kościołowi w Potrzebie

Partnerzy:

Code & Design: REBORN

Twój
koszyk

BRAK PRODUKTÓW