Dołącz do nas
na facebooku

Odwiedź nasz profil

Dołącz do nas
na YouTube

Odwiedź nasz kanał

Śledź nas
na Twitterze

Welcome!

Głód dzieciStowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie we wrześniu 2011 r. zwróciło się z apelem do chrześcijan w Polsce o udzielenie pilnej pomocy głodującym Somalijczykom.

Doniesienia medialne o suszy i klęsce głodu w Somalii, które docierały do nas w tamtym czasie były zatrważające: w ciągu 90 dni umarło z głodu ok. 29 000 dzieci a 640 000 dzieci było skrajnie niedożywionych.

Nie mogliśmy pozwolić by cywilizowany świat był głuchy wobec śmierci bezbronnych i głodnych dzieci. Żyjemy w kraju i na kontynencie, dla którego głód jest dziś czymś obcym i poza wyjątkami nieobecnym. Nasz konsumpcyjny świat niszczy każdego dnia tony żywności. Na naszych polskich wysypiskach można znaleźć wyrzucony chleb i inne produkty spożywcze, których nie jesteśmy w stanie spożyć. Na naszej planecie, która jest w stanie wyżywić o wiele większą liczbę ludzi niż ją zamieszkuje, słyszy się, że tu i ówdzie tony zboża topi się w oceanach - a tuż obok 29 000 dzieci umiera, bo brakuje chleba. Można było szukać winnych wśród „panów świata”, ale to nie zatrzymałoby fali śmierci głodowej idącej przez Somalię i inne kraje afrykańskie. Zresztą każdy z nas wobec dramatu głodu powinien uczynić rachunek sumienia. Cały świat zwracał się w stronę Somalii i spieszył z pomocą, ale pomoc humanitarna nie jest taka prosta. Dostarczanie jej dodatkowo utrudniał brak współpracy ze strony muzułmańskich fundamentalistów z ruchu Al-Szebab, którzy od kilku lat umacniają swoje wpływy w niektórych regionach kraju i wówczas zaprzeczali rozmiarom klęski. Trudności te nie mogły jednak wpłynąć na niesienie pomocy umierającym z głodu ludziom.

Trzy miliony ludzi potrzebowało natychmiastowej pomocy. Skuteczną pomoc zawsze niosą na kontynencie afrykańskim organizacje kościelne, które przez swoje struktury docierają do najbardziej potrzebujących. Wówczas do każdego chrześcijanina, chyba jak nigdy wcześniej, przemawiały, jakże mocno brzmiące słowa Chrystusa: „Nie potrzebują odchodzić, wy dajcie im jeść".

„Wy dajcie im jeść” - tymi słowami zwrócił się Jezus do swoich uczniów gdy prosili Go, aby głodni słuchacze słowa rozeszli się i poszukali sobie żywności. „Nie potrzebują odchodzić - wy dajcie im jeść". Cud rozmnożenia pięciu chlebów dla tysięcy ludzi dokonał się przez ręce człowieka. Pan podawał chleb głodnym rękami apostołów. I tak od stworzenia świata Bóg ratuje ludzi rękami drugiego człowieka. Noe buduje Arkę, na której dokonuje się ocalenie od wód potopu. Abraham urządza wieczerzę, która staje się momentem ujawnienia zamiaru zniszczenia Sodomy i Gomory. Józef sprzedany w niewolę ocala pokolenia Jakuba od głodu. Eliasz posłany zostaje do wdowy i jej syna w Sarepcie Sydońskiej, aby ocalić ich od głodowej śmierci. Bóg działa przez człowieka i w człowieku odnajduje skuteczne narzędzie pomocy.

Nasza pomoc miała wartość o wiele większą niż nam się wydaje. Wobec fali głodu i śmierci, każdy choćby najmniejszy grosz miał swoją wartość. Tą wartością było uratowane życie i uchronienie od śmierci głodowej.

Pomoc dla uchodźców w Somalii

Obszar pomocy: Wschodnia Etiopia, region Somali (również inne regiony Etiopii)

Czas trwania projektu: 6 miesięcy

Koszt projektu: 608 400 Euro (2 433 600 PLN)

Przekazane środki: 462 800 Euro (1 851 200 PLN)

Kto otrzymał pomoc:

  • co najmniej 14 000 osób zostało objętych pomocą poprzez odnowienie i zbudowanie nowych studni;
  • co najmniej 20 000 osób zostało dostarczana woda;
  • co najmniej 60 000 osób została dostarczana żywność i inne niezbędne środki do życia;

Ówczesna sytuacja w regionie Somali

Region Somali jest jednym z 9 obszarów etnicznych Etiopii, znajdującym się przy granicy z Somalią. Populacja tego regionu wynosi ponad 4 miliony mieszkańców, z czego 95% stanowią Somalijczycy. Obszar nękany jest przez cykliczne susze i głód. Uprawa roli jest niemal niemożliwa z powodu braku opadów. W grudniu 2010 r. rząd Etiopii ogłosił stan klęski żywiołowej, wysyłając bardzo dramatyczne prognozy na 2011 r. Obecny kryzys spowodowany jest kilkoma czynnikami: całkowity brak opadów w ostatnich miesiącach oraz narastający konflikt w Somalii, mają one negatywny wpływ na nastroje społeczeństwa. W konsekwencji region Somali walczy obecnie z poważną suszą i głodem, dodatkowo pogarszanym przez ostry wzrost cen żywności na lokalnym rynku, spowodowany klęską nieurodzaju, a także wciąż trwającym wzrostem przemocy. Każdego dnia tysiące uchodźców i uciekinierów przybywa z Somalii uciekając od przerażającego głodu nękającego ich kraj.

W regionie Somali są 4 obozy uchodźców: jest szacowane, że ponad 1000 ludzi przybywa codziennie, po przejściu ponad 600 km pieszo, do Etiopii z Somalii, kraju mocno dotkniętego przez głód.

W regionie Somali są 4 obozy: Awbare, Shader (w pobliżu Jijigi na północy), Bokol Mayo E Melka Dida (południowa część blisko granicy) na obszarze Dolo Ado gdzie obecnie przebywa ponad 80 000 ludzi i liczba ta ciągle rośnie. Obozy te są już przeludnione.

Obszary pomocy

1. Wysoki współczynnik zgonów wśród zwierząt pasterskich, spowodowany brakiem wody, nawet wielbłądy, czyli zwierzęta przystosowane do życia w suchych warunkach są poważnie zagrożone. Ta sytuacja poważnie zagraża warunkom życia rolników i pasterzy.

2. Braki wody i wysychanie źródeł wiele społeczności w regionie Somali ma dostęp tylko do wody ze studni. Wiele ze studni wysycho, a pozostałe ilość wody zdatnej do picia nie zaspakajają potrzeb. W szczególności nie jest możliwe, aby znaleźć wodę na głębokości powyżej 15 m, podczas gdy zwykle udaje się to na głębokości 10 m. Co więcej poszczególne źródła wymagają utrzymania (zakup pompy, dodatkowe prace wykopaliskowe celem znalezienia innych zasobów wody) oraz nowych i głębszych wywiertów (powyżej 100 m), które muszą być wykonane, aby zapewnić wystarczającą ilość wody, także podczas trwania obecnego kryzysu.

3. Trudne warunki sanitarne i medyczne, które zwiększają ryzyko chorób i wystąpienia epidemii.

4. Powszechny głód wśród kobiet i dzieci na obszarze Jijiga

5. Głód i trudne warunki sanitarne wśród przesiedlonych i w obozach dla uchodźców. Każdego dnia z Somalii przybywa ponad 1000 uchodźców. W tym momencie obozy są przeludnione, warunki w obozach stwarzają ryzyko epidemiologiczne, z uwagi na niewystarczającą ilość latryn, w stosunku do ilości ludzi.

Opis projektu

OGÓLNE CELE PROJEKTU

Zapewnienie poprawy zdrowotnych i sanitarnych warunków oraz mieszkańców regionu Somali i uchodźców przybyłych z Somalii, nadwyrężonych przez suszę i głód, które nawiedziły Róg Afryki.

OPIS PROJEKTU:

Przewidujemy następujące możliwości interwencji:

1. Wsparcie społeczności pasterskiej na obszarze Jijiag. Zapewnienie dostępu do wody dla tego obszaru, szacowana ilość dowożonej ciężarówkami wody to dwie dostawy po 10 000 - 12 000 litrów dziennie.

2. Odnowienie punktów poboru wody. Znaleźliśmy 4 punkty, które muszą być odnowione i usprawnione, poprzez zakup nowych pomp i dodatkowe wywierty celem znalezienia większej ilości wody.

3. Wykopanie 4 nowych studni. Studnie należy zbudować na 4 obszarach dla lokalnej ludności, które najbardziej potrzebują w tej chwili wody. Studnie muszą zapewniać niezbędną ilość wody podczas susz.

4. Dostarczanie żywności: żywność będzie dostarczana do:

a) Jijiga i okolice gdzie Salezjanie pomagają lokalnym parafiom, gdzie mieszka wiele potrzebujących dzieci.

b) obszar Dolo Ado, południowa część regionu Somali, w celu wspierania uciekinierów, którzy zanim zostaną przyjęci do obozów uchodźców. Pracujemy nad zapewnieniem żywności na zewnątrz obozów, zanim zostaną przyjęci, co może zająć 3-4 dni. Oszacowaliśmy, że możemy zapewnić 2000 dziennych racji, co oznacza że 1000 ludzi będzie otrzymywało dzienne wyżywienie przez co najmniej 3 - 4 dni zanim znajdą się na terenie obozu. Dzięki temu miesięcznie wyżywimy 10 000 ludzi.

Ponadto chcemy dostarczać dodatkowe ciasteczka i żywność wielowitaminową do innych obszarów Etiopii, jeśli nasza społeczność i inne zgromadzenia zasygnalizują taką potrzebę. Będziemy dostarczać żywność do przedszkoli i szpitali.

1. Dostarczanie pozostałej pomocy. Chcemy dostarczyć: koce, prześcieradła i inne niezbędne rzeczy potrzebne do tymczasowego zakwaterowania uchodźców.

2. Edukacja zdrowotna i sanitarna wśród ludności miejscowej i przesiedleńców.

3. Budowa latryn na terenie obozów dla uchodźców (na 12 domów 6 latryn).

Twój
koszyk

BRAK PRODUKTÓW