Dołącz do nas
na facebooku

Odwiedź nasz profil

Dołącz do nas
na YouTube

Odwiedź nasz kanał

Śledź nas
na Twitterze

Welcome!

Sekcja Polska Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie w maju 2012 r. rozpoczęła kampanię Grosz jak kropla wody, która była odpowiedzią na prośbę, Bp. Hyacintha Egbebo z Nigerii, o pomoc w realizacji projektu odwiertu 10 studni. Koszt budowy jednej studni wynosił 20 000 zł.

Rozpoczęliśmy tę kampanię w upalne, wiosenne dni, by Polacy łatwiej zrozumieli problem braku wody i by włączyli się do pomocy w czasie, kiedy sami odczuwają pragnienie w gorące dni. Zaspokojenie pragnienia szklanką chłodnej wody nie wszędzie jest jednak tak proste do wykonania.

Dla większości z nas swobodny dostęp do wody pitnej jest czymś oczywistym. Każdego dnia zużywamy olbrzymie jej ilości – gotując, myjąc się, piorąc, zmywając. Tymczasem jedna ósma mieszkańców Ziemi cierpi z powodu pragnienia i chorób wywołanych spożywaniem zanieczyszczonej wody.

Nie uświadamiamy sobie tego, ponieważ brak wody pitnej nie uśmierca w sposób tak spektakularny i czytelny dla opinii publicznej jak powodzie, trzęsienia ziemi i wojny. Jego ofiary odchodzą w ciszy – są to przede wszystkim noworodki i dzieci zamieszkujące zarówno obszary rolnicze, jak i slumsy wielkich miast. Padają ofiarą chorób takich jak cholera, dur brzuszny, polio oraz biegunka, która co roku zabija 2,2 miliona dzieci.

Co siódmy mieszkaniec świata cierpi z powodu pragnienia i chorób wywołanych piciem zanieczyszczonej wody. Miliony dzieci w Afryce nie chodzi do szkoły ponieważ codziennie musi przemierzać wiele kilometrów aby przynieść pitną wodę dla całej rodziny.

Każdy grosz jest jak kropla wody dla spragnionego. Pomogliśmy im razem!

Opis projektu "Studnia głębinowa w Nigerii"

Jedna z naszych sióstr z zgromadzenia Córek Miłości jeszcze nigdy nie odnotowała takiego wysokiego wskaźnika umieralności jak w naszej diecezji.

Co nadto teren naszej diecezji w 70 procentach pokrywają rzeki , powinniśmy się cieszyć z ryb lecz tak nie jest woda jest skażona przez wydobycia ropy naftowej.

Skoro mamy ropę naftową , powinno być wiele oczyszczalni , ale tak nie jest nasz teren jest najbardziej zapomniany przez władzę Nigerii. Jako my misjonarze Pokoju i djecezja musimy strać się sami o wszystko.

Sami rodzice przychodzą prosić nas o wsparcie w transfuzji krwi dla dzieci ze wglądu na to że same też nie mają wystarczającej ilości krwi ze względu na tropikalne choroby takie jak cholera, malaria, tyfus spowodowane przez choroby z wody z której piją. Co mają pić nie ma innej!

Determinację rodziców jest już widoczna w ze względu na to że brak w domach wody pitnej zajęciem dzieci nie jest chodzenie do szkół lecz chodzenie wiele kilometrów po wodę .

Brak wody paraliżuje rozwój jednostek i całych społeczności. Jest to jeden z głównych powodów, dla których miliony dzieci nie chodzą do szkoły. Dzieci te nie mogą sobie pozwolić na naukę: muszą pomóc matkom w zaopatrzeniu gospodarstwa domowego wodę. Europejczykowi wystarczy kilka sekund by odkręcić kuchenny kran, ale w niektórych miejscach na Ziemi ludzie poświęcają 25% swojego czasu na zdobywanie wody. Ma to ogromny wpływ na lokalną gospodarkę: Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju szacuje, że każdy dolar zainwestowany w poprawę warunków wodnych i sanitarnych zaowocowałby ośmioma dolarami dodatkowych zysków.

Z pozoru problem ten dotyczy całej Afryki ale w sposób szczególny Nigerii - Bomadii , tam gdzie przebywam - to tam bowiem mieszka większość ludzi cierpiących z powodu pragnienia, niedożywienia i związanych z nimi chorób. Byłem już w wielu państwach afrykańskich takich jak Maroco, Togo , Tanzanii , Kenii , Beninu ale takiej biedy jaką zauważyłem na terenie mojej diecezji jeszcze nie widziałem.

Na domiar złego, sytuacja ta stale się pogarsza. Coraz częstsze susze i powodzie wywołane globalnym ociepleniem odcinają od źródeł czystej wody kolejne społeczności. Zmiany klimatyczne napędzane są przez emisję CO2 i skażenie środowiska naturalnego: niemal połowa największych rzek na świecie jest poważnie zatruta lub zagrożona wyschnięciem, a jednak wciąż, każdego dnia, do światowych zasobów wody trafiają 2 miliony ton zanieczyszczeń.

Kryzys w dostępie do wody pitnej nasila się także w związku ze wzrostem liczby ludności.. W państwach dotkniętych niedostatkiem wody jest ona często przedmiotem spekulacji. W niektórych miastach ceny wody u prywatnych dostawców są ponad sto razy wyższe od oficjalnych.

Dostęp do wody pitnej jest niezbędnym warunkiem dla rozwoju społeczeństw i walki z ubóstwem - bez zaspokojenia tej potrzeby rozwój edukacji i opieki zdrowotnej nie jest możliwy. Właśnie dlatego brak wody pitnej można uznać za czynnik powiększający przepaść pomiędzy krajami rozwiniętymi a rozwijającymi się.

Koszt studni głębinowej Ilość Koszt za jeden Koszt [PLN]
Praca przy wykonaniu studni - dla pracowników 1 2 400,00 2 400,00
Rury ciśnieniowe 9 28,00 252,00
Pompa podziemna 1,5hp 1 840,00 840,00 
Pompa powierzchniowa 1 330,00 330,00 
Tank na wodę  3 560,00  1 680,00 
Żelazna podpórka na tank  1 6 760,00  6 760,00
Generator  1 6 400,00  6 400,00 
Cement 2 40,00  80,00
Inżynier 1 1 200,00 1 200,00 
Razem  19 942,00 
Zostałeś zapisany pomyślnie do naszego newslettera
Uzupełnij puste pole!
Podany adres email jest już na liście.
  • Parlamentarny zespół ochrony chrześcijan w świecie

    Zespół tworzą posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej, stanowią niepolityczną grupę, zainteresowaną problematyką prześladowań chrześcijan na świecie. Celem powołania Zespołu jest bieżące monitorowanie sytuacji prześladowanych chrześcijan na świecie oraz - w miarę możliwości - przeciwdziałanie temu zjawisku.

    Kid

Dane kontaktowe

Pomoc Kościołowi w Potrzebie - Sekcja Polska
ul. Wiertnicza 142, 02-952 Warszawa
tel./fax.: +48 22 845 17 09
email: info@pkwp.org
godziny otwarcia: 8.00 - 16.00 od pn. do pt.

Biuro Regionalne w Krakowie
ul. Stradomska 6, 31-058 Kraków
tel.: +48 512 194 534
email: biuro.krakow@pkwp.org
godziny otwarcia:
10.00 - 17.00 od pn. do pt.
10.00 - 14.00 w sob.

Biuro Regionalne w Poznaniu
ul. Szewska 18, 61-760 Poznań
tel.: +48 61 881 88 19
email: biuro.poznan@pkwp.org
godziny otwarcia: 9.00 - 17.00 od pn. do pt.

Konta złotówkowe:
ING Bank Śląski o/ Warszawa
31 1050 1025 1000 0022 8674 7759

PKO BP o/ Warszawa
87 1020 1068 0000 1402 0096 8990

Konta walutowe:
Euro EUR
PL 47 1050 1025 1000 0023 4085 9988
SWIFT: INGBPLPW

Dolary USD
PL 25 1050 1025 1000 0090 7713 6449
SWIFT: INGBPLPW

Nr konta dla zamówień:
ING Bank Śląski o/Warszawa
81 1050 1025 1000 0090 6233 6830

Pomoc Kościołowi w Potrzebie

Partnerzy:

Code & Design: REBORN

Twój
koszyk

BRAK PRODUKTÓW